INFO

Het Zegel van de Levende God kan in het Nederlands gedownload worden op de Engelstalige website van

‘The Warning'

 

http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Dutch.pdf
 

Het is verboden om zelf een tekst met een ‘zegel’ te maken, het moet echt via de originele homepage afgedrukt worden en dan gezegend worden door een priester.

 

 

Maria van de Goddelijke Barmhartigheid heeft gevraagd om het volgende mee te delen:

Hier is de richtlijn van Jezus betreffende het Zegel van de Levende God.

Het is niet toegelaten in het ontwerp van het Zegel veranderingen aan te brengen. Ze moeten exact blijven zoals ze ontworpen werden. Geen enkele andere versie is authentiek.

Het is niet toegelaten om deze op welke manier dan ook te verkopen. Zij mogen nooit in rekening gebracht worden, wat ook de reden is.

De mensen kunnen, als zij dat wensen, kopieën in zwart en wit van een computer afdrukken.

Sorry, niemand mag deze verkopen, zelfs niet tegen de kostprijs!

Alle Zegels die gedownload worden, zouden bij voorkeur door een priester gezegend moeten worden.