Jezus-tot-de-mensheid-kruistochtgebedsbroederschap

 

e-mailadres van de verantwoordelijke voor BelgiŽ:

kruistochtgebedsbroederschap@post.com

e-mailadres van de verantwoordelijke voor Nederland:

info@kruistochtvangebednederlandtelfort.nl

Kruistochtgebedsgroep oprichten

Indien u een kruistochtgebedsgroep wil oprichten, of heeft opgericht en u wil lid worden van het broederschap, en uw gebedsgroep in de lijst laten opnemen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze staan in de Oorkonde van het broederschap, en zijn overeenkomstig de wensen van Jezus en Maria, waarbij wordt verwezen naar specifieke boodschappen. Indien u akkoord gaat met de Oorkonde, en deze wil naleven, stuurt u een e-mail naar de verantwoordelijke van uw land met daarin uw contactgegevens. Dan wordt het materiaal naar u opgezonden. De lidkaart is een bewijs dat men lid is van het broederschap, en ondergetekende verklaart daarbij de regelgeving te willen naleven.

Lid worden van een gebedsgroep

Als u lid wil worden van een gebedsgroep dan dient u ook akkoord te gaan met onze Oorkonde. U stuurt dan een e-mail naar het e-mailadres van de verantwoordelijke en neemt op die manier contact op met de gebedsgroep. De lidkaart wordt dan opgestuurd naar de gebedsgroep en bij uw bezoek kunt u deze dan in ontvangst nemen.

Nog vragen? Stuur een e-mail naar ťťn van de e-mailadressen (zie lager)

Tekst van de Oorkonde van het broederschap:

Regelgeving voor de kruistochtgebedsgroep, volgens de wensen van Jezus en Maria:

Ieder lid besteedt persoonlijk dagelijks minstens 15 minuten aan het bidden van Kruistochtgebeden en besteedt daarnaast ook tijd aan het bidden van de litaniegebeden (cf. boodschap 24 augustus 2012, 23 januari 2013).

Men is een gebedsgroep vanaf twee personen. Jezus zei dat als er twee mensen in Zijn Naam samenkomen, Hij in hun midden is (cf. Matt. 18:20).

Bij iedere samenkomst moet er aanwezig zijn: een kruisbeeld en Wijwater om een kruisteken mee te maken (cf. boodschap 25 januari 2013).

De gebedsgroep begint en eindigt met Kruistochtgebed nr. 96 (cf. boodschap 25 januari 2013)

De gebedsgroep bidt de gebeden opgedeeld in categorieŽn, verdeeld over verschillende dagen, maar bidt per week zoveel mogelijk Kruistochtgebeden (cf. boodschap 16 mei 2012, 7 maart 2013 ).

Ieder lid bidt persoonlijk dagelijks de Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid (cf. boodschap 23 april 2011, 13 juni 2011).

De gebedsgroep komt samen op regelmatige basis, liefst meerdere dagen per week (cf. boodschap 7 maart 2013).

Elke gebedsgroep fungeert ook als missiepost in deze Missie van Redding, en dient zich in de mate van het mogelijke in te zetten om de boodschappen te verspreiden (cf. boodschap 3 september 2012, 22 januari 2013).

Ieder lid verbindt zich ertoe zich te houden aan deze regelgeving, ten einde een Jezus-tot-de-mensheid kruistochtgebedsgroep te vormen zoals Jezus en Maria dat verlangen, om actief deel te nemen aan de laatste wereldwijde Missie van Redding, en op deze manier zoveel mogelijk zielen te redden en het werk van de Antichrist en de Valse Profeet af te zwakken. Aan elke gebedsgroep wordt door God de Vader bijzondere bescherming verleend. (cf. boodschap 11 november 2012, 17 januari 2013).

Handtekening van de verantwoordelijke van de kruistochtgebedsgroep:

 

Gedaan te (plaats) op (datum)

Noot: De contactgegevens van de gebedsgroepen worden niet online gepubliceerd, omwille van privacy redenen. Om contact op te nemen met een gebedsgroep in een bepaalde stad, dient u eerst een e-mail te sturen naar de beheerder. Dank voor uw begrip.

Extra opmerking: De gebedsgroepen gemarkeerd met een Ѵ zijn deze die akkoord gingen met de Oorkonde en bijgevolg lid zijn van het broederschap. De andere groepen worden nog beoordeeld.

 

 

BelgiŽ

Antwerpen

Olen (?)

Poederlee Ѵ

Hulshout Ѵ

Antwerpen

 

Oost-Vlaanderen

Gent Ѵ

Ledeberg, bij Gent

Ronse

Oudenaarde

Aalst

 

West-Vlaanderen

Oostende Ѵ

Hulste bij Harelbeke Ѵ

Menen

Vlaams-Brabant

Nossegem x (negatieve beoordeling, wordt waarschijnlijk geschrapt)

Limburg

Noord-Limburg (streek)

 

Nederland

Zeeland

Zeeland

 

Utrecht

Soest

Wijk bij Duurstede (slechts 1 persoon; = geen momenteel geen gebedsgroep)

 

Limburg

Stein

 

Noord-Brabant

Waalre

Berlicum

Reusel

ís Hertogenbosch

Hapert

Veldhoven

Deurne

Eindhoven

Bergeijk

Breda

 

Noord-Holland

Haarlem Ѵ

Wieringerwerf

Bergen

Hoorn (2)

 

Drenthe

Zwartemeer (bij Emmen)

 

Groningen

Sellingen

Groningen Ѵ

Gelderland

Malden (bij Nijmegen) Ѵ

 

Friesland

Leeuwarden Ѵ