Boodschappen

 

Over de website en de boodschappen

 

Interview met Maria Divine Mercy, de Zienster van de “Waarschuwing” op 2.11.2011

Bloemlezing van de Boodschappen (Word)

Bloemlezing van de Boodschappen (PDF)

Enoch und Elia in de boodschappen van de Waarschuwing

 

2015

1335. Nooit eerder sinds Mijn kruisiging heeft het Christendom een dergelijke vervolging ondergaan

Woensdag 6 mei 2015   22.31u

1334 – Mijn getrouwe gewijde dienaren, die trouw blijven aan Mijn Woord, zullen opstaan en jullie begeleiden

Woensdag 4 maart 2015, 22.12 u.

1333 – Moeder van Verlossing: Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen van mijn Zoon

Dinsdag 17 februari 2015, 17.00 u.

1332 – Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond

Vrijdag 13 februari 2015, 18.00 u.

1331 – Gebed jaagt de duivel angst aan

Donderdag 12 februari 2015, 6.00 u.

1330 – Dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de schapen van de bokken scheid

11 februari 2015, 15.16 u.

1329 – Moeder van Verlossing: bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op aarde

Dinsdag 10 februari 2015, 14.36 u.

1328 – De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens

8 februari 2015, 08.31 u.

1327 – Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is.

Zaterdag 7 februari 2015, 21.37 u.

1326 – Spoedig zullen de hemelen opensplijten en het Vuur van de Heilige Geest zal over jullie neerdalen

Woensdag 4 februari 2015, 20.06 u.

1325 – Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen

Donderdag 29 januari 2015, 21.30 u.

1324 – Het zal bijna onmogelijk worden om de Heilige Bijbel nog te vinden

Woensdag 28 januari 2015, 17.00 u.

1323 – Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord ofwel helemaal niet

Dinsdag 27 januari 2015, 14.35 u.

1322 – God de Vader: Ik zal elke persoon, elk ras, elke geloofsovertuiging en elke godsdienst omsluiten

Zondag 25 januari 2015, 15.45 u.

1321 – Moeder van Verlossing: de invloed van de seculiere wereld is vergelijkbaar met  een grote overstroming

Zondag 25 januari 2015, 14.40 u.

1320 – God is alomtegenwoordig – Hij is overal

Donderdag 22 januari 2015, 20.20 u.

1319 – Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de Waarheid te zien

Woensdag 21 januari 2015, 20.24 u.

1318 – De Waarschuwing zal de wereld helpen om de grootste geloofsafval van alle tijden te bestrijden

Dinsdag 20 januari 2015, 20.40 u.

1317 – Moeder van Verlossing: de mensen kiezen hun eigen bestemming

Dinsdag 20 januari 2015, 15.30 u.

1316 – Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen

Zondag 18 januari 2015, 12.45 u.

1315 – Ik heb jullie nodig zoals jullie Mij nodig hebben

Zaterdag 17 januari 2015, 18.18 u.

1314 – Zij rechtvaardigen de zonden zodat zij hun leven niet hoeven te veranderen

Vrijdag 16 januari 2015, 11.10 u.

1313 – Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde

Woensdag 14 januari 2015, 15.40 u.

1312 – God de Allerhoogste: Mijn Macht overschrijdt al wat bestaat in deze wereld en ver daarbuiten

Zaterdag 10 januari 2015, 15.36 u.

1311 – Wanneer de liefde ontbreekt dan ben Ik afwezig in de ziel

Vrijdag 9 januari 2015, 15.30 u.

1310 – Moeder van Verlossing: Ofwel nemen jullie het Woord van God aan, door Hem voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet

Woensdag 7 januari 2015, 16.30 u.

1309 –Zonder Mij zou de dood het lichaam en de ziel van de hele mensheid opeisen

Dinsdag 6 januari 2015, 19.30 u.

1308 - Zij die zichzelf verheffen voor Mij maar kwaad spreken van anderen zullen van Mij worden afgesneden

Zondag 4 januari 2015, 16.00 u.

1307 – Donder en bliksem zullen neerslaan op de Tempel van de Heer

Zaterdag 3 januari 2015, 20.20 u.

1306 - Moeder van Verlossing: Veel veranderingen zullen voorafgaan tot de nieuwe religie uiteindelijk gevormd is.

Zaterdag 3 januari 2015, 17.05 u.

1305 – Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf

Donderdag 1 januari 2015, 23.50 u.

 

 

 

2014

1304 – Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen

Dinsdag 30 december 2014, 19.45 u.

1303 – Moeder van Verlossing: de Wil van God is onoverwinnelijk

Maandag 29 december 2014, 17.30 u.

1302 – Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord.

Zondag 28 december 2014, 18.30 u.

1301 – Moeder van Verlossing: De Goddelijke Wil is een mysterie voor de meesten van jullie.

Zaterdag 27 december 2014, 12.55 u.

1300 - Zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de Tongen van Vuur ontvangen.

Vrijdag 26 december 2014, 14.00 u.

1299 – Humanisme is een belediging tegenover God

Donderdag 25 december 2014, 15.10 u.

1298 – De Dag waarop Ik kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal de dag van verlichting zijn

Dinsdag 23 december 2014, 16.55 u.

1297 - O welke vreugde zou het Mij brengen mochten zij zich naar Mij toekeren op Kerstdag

Maandag 22 december 2014, 20.45 u.

1296 – Moeder van Verlossing: De Gave van de Liefde wordt met Kerstmis versterkt

Zaterdag 20 december 2014, 16.25 u.

1295 – Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten

Dinsdag 16 december 2014, 23.00 u.

1294 – In plaats daarvan zullen zij in de val trappen, het dogma van de leer te scheiden

Maandag 15 december 2014, 21.55 u.

1293 – Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen betekenis zijn want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

Zondag 14 december 2014, 18.00 u.

1292 – Het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel

Zaterdag 13 december 2014, 00.15 u.

1291 – De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies aantrekken

Donderdag 11 december 2014, 21.50 u.

1290 – Moeder van Verlossing: Doorheen alle eeuwen werd Ik als Zijn boodschapper gezonden

Dinsdag 9 december 2014, 17.00 u.

1289 – Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft mij de macht verleend om de kop van het serpent te verpletteren

Maandag 8 december 2014, 17.30 u.

1288 – God de Vader: zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Zondag 7 december 2014, 16.30 u.

1287 – Indien jullie je inlaten met new age-praktijken dan verloochenen jullie Mij

Zaterdag 6 december 2014, 14.20 u.

1286 – Moeder van Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

Vrijdag 5 december 2014, 21.50 u.

1285 – Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en de grond zal beven

Donderdag 4 december 2014, 22.55 u.

1284 – Elke mens bezit eigenschappen van Mijn Vader

Dinsdag 2 december 2014, 23.10 u.

1283 – Moeder van Verlossing: Jullie kunnen Gods engelen vragen om voor jullie te bidden maar nooit om jullie macht te verlenen

Zondag 30 november 2014, 17.20 u.

1282 – Zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, zullen nooit voor Mijn Aangezicht komen.

Zaterdag 29 november 2014, 14.25 u.

1281 – Nieuwe namen zullen gegeven worden aan titels die naar Mij verwijzen

Vrijdag 28 november 2014, 23.50 u.

1280 – De mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat zij Mij niet langer vereren

Donderdag 27 november 2014, 19.50 u.

1279 – Moeder van Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

Donderdag 27 november 2014, 8.40 u.

1278 – Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en mijn Naam zal afgeschaft zijn

Woensdag 26 november 2014, 23.10 u.

1277 – De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal kreunen in pijn

Maandag 24 november 2014, 15.30 u.

1276 – De boze geest van Jezabel zal al doen wat hij kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

Zondag 23 november 2014, 18.20 u.

1275 – Moeder van Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke Clerus

Vrijdag 21 november 2014, 16.15 u.

1274 – Moeder van Verlossing: Laat mij liefde en troost brengen naar de bedroefden

Woensdag 19 november 2014, 14.47 u.

1273 – Spoedig zullen Christenen zoals heidenen worden

Dinsdag 18 november 2014, 12.18 u.

1272 – Moeder van Verlossing: Hoe meer jullie bidden, des te sterker zal jullie relatie met God zijn.

Maandag 17 november 2014, 19.20 u.

1271 – God zou nooit een andere leer dicteren omdat Hij de wereld Zijn Woord gaf

Zondag 16 november 2014, 20.10 u.

1270 – Moeder van Verlossing: indien jullie er niet om vragen, hoe kan mijn Zoon jullie dan helpen?

Zondag 16 november 2014, 14.20 u.

1269 – Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen binnengaan in Mijn Huis

Zaterdag 15 november 2014, 10.22 u.

1268 – Het enige doel van een private openbaring is zielen te redden.

Donderdag 13 november 2014, 23.20 u.

1267 – Ik werd beschouwd als een slecht mens en een valse profeet en daarom geselden zij Mij

Donderdag 13 november 2014, 11.10 u.

1266 - Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij.

Woensdag 12 november 2014, 23.45 u.

1265 – Ik zal 5 miljard zielen redden omwille van deze Missie.

Zondag 9 november 2014, 15.20 u.

1264 – Moeder van Verlossing: Het Boek der Waarheid is vervat in de voor iedereen toegankelijke Openbaring

Zaterdag 8 november 2014, 17.05 u.

1263 – Zij die menen dat God de verdorven mensen niet zal straffen, kennen Hem niet.

Donderdag 6 november 2014, 17.40 u.

1262 – God de Vader: Laat niemand onder jullie onwetend zijn over Mijn Gerechtigheid

Woensdag 5 november 2014, 13.30 u.

1261 – Zodra verwarring in de Kerk binnenkomt, ontstaat er onenigheid. Weet dat dit niet van God komt.

Dinsdag 4 november 2014, 16.33 u.

1260 – Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen.

Maandag 3 november 2014, 23.50 u.

1259 – Ik zal komen op een tijdstip waarop jullie dat het minst verwachten

Zondag 2 november 2014, 17.20 u.

1258 – Niets kan voortkomen uit niets.

Zaterdag 1 november 2014, 13.35 u.

1257 – Zij die zich verzet hebben tegen Mijn Eerste Komst, weigerden de Wil van God te aanvaarden.

Vrijdag 31 oktober 2014, 18.25 u.

1256 - Moeder van Verlossing: Aanvaard het Kruis met waardigheid. Beklaag jullie niet.

Donderdag 30 oktober 2014, 17.30 u.

1255 – Ik stort in deze tijd grote Genaden uit over Mijn Volgelingen

Woensdag 29 oktober 2014, 15.00 u.

1254 – Moeder van Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

Woensdag 29 oktober 2014, 14.25 u.

1253 – God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

Dinsdag 28 oktober 2014, 20.20 u.

1252 – Moeder van Verlossing: Mijn rol als Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

Maandag 27 oktober 2014, 16.20 u.

1251 – Soms gaat dat wat onrechtvaardig lijkt, jullie verstand te boven.

Zondag 26 oktober 2014, 23.10 u.

1250 – De Hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

Vrijdag 24 oktober 2014, 22.50

1249 – O hoe arrogant is de mens die de spot drijft met Mijn Bestaan

Donderdag 23 oktober 2014, 15.14 u.

1248 - Aanvaard de Waarheid die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring.

Dinsdag 21 oktober 2014, 23.40 u.

1247 – Moeder van Verlossing: Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden

Zondag 19 oktober 2014, 20.40 u.

1246 – Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken

Zaterdag 18 oktober 2014, 14.20 u.

1245 – Moeder van Verlossing: velen zullen beroofd worden van hun titels

Vrijdag 17 oktober 2014, 15.30 u.

1244 - Honger van de geest laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter.

Donderdag 16 oktober 2014, 19.10 u.

1243 – De Sleutels van Mijn Koninkrijk, van de wereld die komt, zijn klaargemaakt

Dinsdag 14 oktober 2014, 18.15 u.

1242 – Ik kom eerst voor diegenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen.

Zondag 12 oktober 2014, 21.20 u.

1241 – God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals Mijn kinderen gereinigd zullen worden van al hun ongerechtigheden.

Zondag 12 oktober 2014, 18.40 u.

1240 – De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd zegevieren

Zaterdag 11 tokober 2014, 20.30 u.

1239 – Mijn Liefde voor de mensheid is oneindig

Zaterdag 11 oktober 2014, 01.00 u.

1238 – Moeder van Verlossing: De dood zal binnenkort geen macht hebben over de mens

Vrijdag 10 oktober 2014, 13.10 u.

1237 – Vergeet niet dat na de Tweede Komst, het Vagevuur niet meer zal bestaan

Donderdag 9 oktober 2014, 20.40 u.

1236 - Ik geef jullie nu het laatste Kruistochtgebed.

Woensdag 8 oktober 2014, 21.10 u.

1235 – Mijn Kerk, Mijn Ware Kerk, zal op haar buik kruipen.

Woensdag 8 oktober 2014, 20.45 u.

1234 – Wanneer de liefde afneemt, verzwakt God in jullie leven

Woensdag 8 oktober 2014, 20.25 u.

1233 – Moeder van Verlossing: De Wetten van God zullen binnen korte tijd door miljoenen aan de kant gezet worden

Maandag 6 oktober 2014, 13.55 u.

1232 – Jullie zullen binnenkort getuige zijn van de wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde.

Vrijdag 3 oktober 2014, 15.10 u.

1231 – Leg jullie wapenrusting af, want zij zal in kleine stukjes verbrijzeld worden

Donderdag 2 oktober 2014, 23.15 u.

1230 – Ofwel dienen jullie God ofwel geven jullie toe aan de dwaasheid van de mensen

Woensdag 1 oktober 2014, 21.15 u.

1229 – God de Vader: Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen

Maandag 29 september 2014, 20.50 u.

1228 – Houd altijd vast aan de Waarheid want zonder dat zullen jullie leugenachtig leven

Zondag 28 september 2014, 18.15 u.

1227 – Moeder van Verlossing: Zonde is een feit. Zij bestaat en zal blijven bestaan tot de Wederkomst van Christus

Zaterdag 27 september 2014, 19.20 u.

1226 – De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende Beeld van God, is onbeschrijflijk

Woensdag 24 september 2014, 15.05 u.

1225 – Het is gemakkelijk zeggen dat jullie christen zijn, zolang jullie niet uitgedaagd worden omdat jullie er een zijn

Dinsdag 23 september 2014, 23.30 u.

1224 – God bewaart Zijn Liefde voor de mens door de eenheid van de familie

Zondag 21 september 2014, 17.45 u.

1223 – Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen nooit. Ik krenk hen nooit.

Zaterdag 20 september 2014, 16.38 u.

1222 - Moeder van Verlossing: Pas op voor de man die van zichzelf verklaart dat hij de Mensenzoon is.

Vrijdag 19 september 2014, 13.14 u.

1221 – Moeder van Verlossing: Bid om de Barmhartigheid van mijn Zoon opdat alle lijden kan gemilderd worden

Donderdag 18 september 2014, 15.30 u.

1220 – Zeggen dat jullie van Mij zijn is ιιn zaak. Echt van Mij zijn is een andere.

Dinsdag 16 september 2014, 20.25 u.

1219 – Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en onderwezen hoe te evangeliseren

Zondag 14 september 2014, 17.45 u.

1218 – Onder de evangeliepredikers zullen veel valse profeten opstaan

Zaterdag 13 september 2014, 22.50 u.

1217 – Vrees deze gebeurtenissen niet want zij zullen snel voorbij gaan

Donderdag 11 september 2014, 14.15 u.

1216 - God de Vader: Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.

Woensdag 10 september 2014, 03.00 u.

1215 – Zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij

Dinsdag 9 september 2014, 17.00 u.

1214 – Moeder van Verlossing: De antichrist zal positie nemen omdat hij zal worden uitgenodigd om dat te doen

Zondag 7 september 2014, 19.30 u.

1213 - Weldra zal er een man komen en jullie vertellen dat hij jullie de Waarheid van Mijn Bestaan komt openbaren

Zaterdag 6 september 2014, 16.00 u.

1212 – Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen, dan zal er grote treurnis zijn

Vrijdag 5 september 2014, 20.45 u.

1211 – Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn begeerte meedogenloos

Donderdag 14 september 2014, 23.03 u.x

1210 - Moeder van Verlossing: God zal de Zijnen nooit in de steek laten.

Dinsdag 2 september 2014, 15.40 u.

1209 – Zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen

Maandag 1 september 2014, 20.05 u.

1208 – Geef geen gehoor aan het gebulder van de oppositie want de menselijke mening betekent niets in Mijn Koninkrijk

Zaterdag 30 augustus 2014, 18.15 u.

1207 – Moeder van Verlossing: Beschouw het leven als een fase tussen de geboorte en het Nieuwe Glorierijke Koninkrijk

Vrijdag 29 augustus 2014, 14.25 u.

1206 – Ik zal ingrijpen op een manier die de wereld zal verbazen

Donderdag 28 augustus 2014, 20.40 u.

1205 - Wanneer iemand zegt dat hij Mij liefheeft, dan zal hij alles doen in overeenstemming met Mijn Heilige Wil

Maandag 25 augustus 2014, 19.05 u.

1204 - God de Vader: Ik zal jullie tranen afvegen, de wereld verenigen en vrede brengen.

Zondag 24 augustus 2014, 17.15 u.

1203 – Moeder van Verlossing: Bid om Vrede in de Wereld

Zondag 24 augustus 2014, 17.00 u.

1202 - Ik zal Mijn Engelen en uitverkorenen bewapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij veroordelen.

Zaterdag 23 augustus 2014, 20.00 u.

1201 – Moeder van Verlossing: niemand heeft het recht om een andere mens schade te berokkenen in de Naam van God.

Donderdag 21 augustus 2014, 16.25 u.

1200 – De wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen

Maandag 18 augustus 2014, 18.47 u.

1199 – Draag eerst zorg voor jullie eigen ziel en bid dan voor de anderen

Zondag 17 augustus 2014, 17.18 u.

1198 - Moeder van Verlossing: Jullie mogen mijn Zoon dan wel niet fysiek ontmoeten maar jullie zullen Hem in alle opzichten leren kennen.

Zaterdag 16 augustus 2014, 20.15 u.

1197 – Zij die de Wil van God belemmeren in Zijn Plan om de zielen te redden, zullen zich blootstellen aan de Toorn van Mijn Vader

Donderdag 14 augustus 2014, 15.00 u.

1196 - Wees altijd op jullie hoede voor de verdeeldheid in de wereld waarvan jullie getuige zijn

Woensdag 13 augustus 2014, 16.03 u.

1195 – Moeder van Verlossing: De tijd waarin de profetieλn van La Salette en Fatima vervuld worden, is zeer nabij

Woensdag 13 augustus 2014, 14.39 u.

1194 – Het Christendom zal verafschuwd worden omdat het zal beschouwd worden als een obstakel voor de persoonlijke vrijheid

Maandag 11 augustus 2014, 19.36 u.

1193 – Vraag en jullie zullen verkrijgen. Indien jullie zwijgzaam blijven en de lippen gesloten houden, dan kan Ik jullie geen gehoor schenken.

Zondag 10 augustus 2014, 18.00 u.

1192 - Verontrust jullie harten niet door te redetwisten over Mij of om te proberen Mij te slim af te zijn, want dat zou geen enkel resultaat hebben

Zaterdag 9 augustus 2014, 17.43 u.

1191 – Moeder van Verlossing: als vervanging van het Christendom zal het Humanisme komen waarbij van God geen sprake meer zal zijn

Vrijdag 8 augustus 2014, 21.15 u.

1190 – Zij zullen beweren dat Mijn Woord zoveel ergernis teweegbrengt dat het als niet politiek correct zal beschouwd worden

Donderdag 7 augustus 2014, 23.40 u.

1189 – Moeder van Verlossing: Mijn Zoon heeft niemand gezonden om jullie van deze Boodschappen af te leiden

Woensdag 6 augustus 2014, 13.00 u.

1188 - Veel mensen verklaren van zichzelf dat zij Christenen zijn, maar ze houden niet van Mij.

Dinsdag 5 augustus 2014, 14.16 u.

1187 – Velen zijn geroepen maar weinig mensen zijn uitverkoren om Mij trouw te blijven

Zaterdag 2 augustus 2014, 10.16 u.

1186 – Ik verander nooit. Ik pas Mij nooit aan nieuwe opvattingen aan want Ik Ben zoals Ik altijd Was en zal Zijn. Ik Ben Eeuwig.

Donderdag 31 juli 2014, 15.50 u.

1185 – Ik werd bespot, belasterd en ervan beschuldigd immoreel te zijn, een leugenaar en een ketter

Maandag 28 juli 2014, 21.00 u.

1184 – Een volmaakte wereld zal in de plaats komen van alles wat bezoedeld en corrupt is

Zondag 27 juli, 2014, 15.15 u.

1183 – Wanneer het vertrouwen verbroken is, dan is dat meestal omdat de schuldige zijn gedachten heeft laten leiden door hoogmoed

Zaterdag 26 juli 2014, 19.59 u.

1182 – Moeder van Verlossing – Wie geen eerbied heeft voor het menselijk leven, erkent God niet

Donderdag 24 juli 2014, 16.48 u.

1181 – Jullie vertrouwen in Mij moet onvoorwaardelijk zijn

Woensdag 23 juli 2014, 17.04 u.

1180 - Moeder van Verlossing: Jezus Christus, wordt niet bemind door de mensheid zoals Hij ooit bemind werd

Dinsdag 22 juli 2014, 16.50 u.

1179 – God de Vader: Wees moedig, Mijn kindjes, want Mijn Heerlijk Koninkrijk zal spoedig van jullie zijn

Maandag 21 juli 2014, 14.23 u.

1178 – De door mensen gemaakte leer zal jullie ziel niet voeden

Zondag 20 juli 2014, 16.45 u.

1177 – God de Vader: wanneer Mijn Wil gevestigd is, zal vrede heersen

Vrijdag 18 juli 2014, 15.52 u.

1176 - Het menselijk verstand is niet in staat om alles wat van Mij is te begrijpen.

Donderdag 17 juli 2014, 17.17 u.

1175 – De wereld heeft Mij verloochend, zoals voorspeld, en tegenover Mijn Lichaam is het grootste verraad gepleegd

Dinsdag 15 juli 2014, 18.00 u.

1174 – Weten wat Ik onderwezen heb is op zichzelf niet goed, tenzij jullie elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin

Zondag 13 juli 2014, 16.27 u.

1173 – Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen maar niet gemakkelijk om na te leven

Woensdag 9 juli 2014, 15.48 u.

1172 – Moeder van Verlossing: Alleen met de Liefde van God in jullie ziel, kunnen jullie het Woord van God verspreiden

Dinsdag 8 juli 2014, 16.00 u.

1171 – Moeder van Verlossing: Ik zal nauw samenwerken met mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, bij Zijn laatste handeling om de mensheid te redden

Zondag 6 juli 2014, 14.25 u.

1170 – De mens reageert op liefde met liefde, en evenzo wordt haat met haat beantwoord

Zaterdag 5 juli 2014, 17.46 u.

1169 – God de Vader – Ik Ben de Waarheid. Neem Mijn Hand en volg Mij. Alle Leven komt van Mij

Donderdag 3 juli 2014, 16.40 u.

1168 – Moeder van Verlossing – Het zal binnenkort onwettig worden om openlijk te verklaren dat jullie Jezus Christus volgen

Woensdag 2 juli 2014, 16.40 u.

1167 – Jullie geloof zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren

Dinsdag 1 juli 2014, 20.50 u.

1166 - Jullie kunnen alleen de Waarheid handhaven, want Ik Ben de Waarheid. Ontken de Waarheid en jullie verloochenen Mij.

Maandag 30 juni 2014, 23.50 u.

1165 - Jullie mogen God nooit afwijzen omwille van hen die slechte daden stellen en valselijk beweren Hem te dienen

Zondag 29 juni 2014, 20.20 u.

1164 - Moeder van Verlossing: De Ware kerk zal een Restkerk worden.

Zaterdag 28 juni 2014, 15.03 u.

1163 –Mijn Kerk, wanneer zij zich verdeelt en ten val komt, zal met groot genoegen het humanisme omarmen

Vrijdag 27 juni 2014, 22.11 u.

1162 – Niemand van jullie is in staat om Goddelijke Wetten te begrijpen

Donderdag 26 juni 2014, 14.00 u.

1161 – Verbreek de banden niet met diegenen die jullie haten omwille van Mij

Woensdag 25 juni 2014, 23.37 u.

1160 – Vergelijk Mij met een moeder die van haar kind bij de geboorte moet scheiden

Maandag 23 juni 2014, 01.45 u.

1159 – Moeder van Verlossing – Om mijn Zoon waarlijk te dienen, moeten jullie Hem eerst liefhebben. Om Hem lief te hebben moeten jullie Hem eerst kennen.

Zaterdag 21 juni 2014, 15.40 u

1158 – Moeder van Verlossing – Deze Wonderen zullen gebeuren over een periode van drie jaar

Donderdag 19 juni 2014, 13.48 u.

1157 – Moeder van Verlossing – Voor elke stap die jullie zetten om dichter bij mijn Dierbare Zoon te komen, zullen jullie twee stappen achteruit gaan

Woensdag 18 juni 2014, 14.51 u.

1156 – De Wereld hongert naar de Waarheid van Mijn Woord

Dinsdag 17 juni 2014, 22.23 u.

1155 – De deuren zijn geopend om het de heidenen mogelijk te maken Mijn Kerk te ontwijden

Maandag 16 juni 2014, 17.27 u.

1154 – Ik Ben Zachtmoedig, Liefdevol en Geduldig

Zondag 15 juni 2014, 14.25 u.

1153 – Ik zal de tempels van deze sekten afbreken en hen stoppen in hun gemene daden tegen Gods kinderen

Zondag 15 juni 2014, 09.30 u.

1152 – Jullie mogen nooit een andere god aanbidden, dan de Drie-enige God

Zaterdag 14 juni 2014, 12.40 u.

1151 – Dat zal de Grootste Dag zijn sinds God Adam en Eva schiep

Vrijdag 13 juni 2014, 22.20 u.

1150 - God de Vader: De Kracht van de Heilige Drie-eenheid gaat de inmenging van de mens te boven.

Woensdag 11 juni 2014, 00.25 u.

1149 – Zonder Mijn Licht is er alleen duisternis van de ziel. Geen vrede. Geen liefde. Geen hoop. Geen Leven

Dinsdag 10 juni 2014, 12.05 u.

1148 - Liefde is de enige manier om haat te verslaan. Haat kan Liefde niet verslaan als ze van God komt.

Maandag 9 juni 2014, 21.42 u.

1147 – Moeder van Verlossing: Ik vraag hen die deze Boodschappen volgen om te bidden voor deze Missie

Zondag 8 juni 2014, 14.45 u.

1146 - Het geloof van de geestelijkheid zal worden vertrapt door de grootste vijand van God die ooit op de Aarde heeft rondgelopen – de antichrist.

Zaterdag, 7 juni 2014, 20:00 u

1145 – Moeder van Verlossing: het cijfer ιιn zal gebruikt worden als een symbool in het nieuwe boek

Vrijdag 6 juni 2014, 23.15 u.

1144 - Moeder van Verlossing: De Feestdag van de Moeder van Verlossing zal de laatste dag zijn die aan mij, de Moeder van God, zal worden toegewijd.

Woensdag 4 juni 2014, 14.13 u.

1143 – Ik beloofde Mijn Vader dat ik elke ziel voor wie Ik Mijn Leven offerde, zou trachten te bereiken en dat zal Ik doen

Dinsdag 3 juni 2014, 18.22 u.

1142 - Moeder van Verlossing: Deze Gave van Bescherming voor kinderen is door mijn geliefde Vader bevolen

Zaterdag 31 mei 2014, 16.20 u.

1141 – Mijn Liefde verzwakt nooit, wankelt nooit, sterft nooit. Het maakt niet uit wat jullie gedaan hebben.

Zaterdag 31 mei 2014, 08.20 u.

1140 – Wanneer een mens Mij verraadt, dan zondigt hij tegen Mij

Donderdag 29 mei 2014, 00.45 u.

1139 – Jullie zullen even schuldig zijn als diegenen die verantwoordelijk waren voor Mijn uitlevering aan Mijn beulen

Woensdag 28 mei 2014, 08.40 u.

1138 – God de Vader: De Apostolische Geloofsbelijdenis (Credo), die erkent Wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

Maandag 26 mei 2014, 16.22 u.

1137 – Eens het heidendom Mijn Kerk in zijn greep heeft, begint het laatste hoofdstuk.

Zaterdag 24 mei 2014, 21.20 u.

1136 – Jullie hoeven de Wegen van God niet te begrijpen – jullie moeten ze gewoon aanvaarden

Vrijdag 23 mei 2014, 18.00 u.

1135 – Moeder van Verlossing: Als Christenen moeten jullie je voorbereiden om te strijden voor jullie Geloof

Donderdag 22 mei 2014, 15.26 u.

1134 – Groepen die ketterijen tegen de Heilige Bijbel zullen promoten zullen op zoek gaan naar diegenen die standvastig blijven in het Geloof.

Woensdag 21 mei 2014, 20.40 u.

1133 – Satan is de grootste gesel van het menselijk ras en zijn besmetting is dodelijk

Dinsdag 20 mei 2014, 11.14 u.

1132 – Zij zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden te eren als een teken van respect, en aan de wereld zal worden verteld dat dit alleen maar eerlijk is

Zondag 18 mei 2014, 19.15 u.

1131 – Moeder van Verlossing – Jullie mogen een ander nooit vervloeken wanneer jullie God om Zijn Zegeningen vraagt

Zaterdag 17 mei 2014, 15.54 u.

1130 – Ik Ben Aanwezig in de persoon die van alle mensen houdt, zonder rekening te houden met hun ras, geloof, seksuele geaardheid of kleur

Vrijdag 16 mei 2014, 16.05 u.

1129 – Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid, Mijn Medelijden zullen jullie reddende  Genade zijn

Woensdag 14 mei 2014, 23.30 u.

1128 - De hemel zal voor drie dagen verduisterd worden, onmiddellijk voordat Ik terugkeer.

Dinsdag 13 mei 2014, 08.50 u.

1127 – Ik zoek de goddelozen niet op om hen gemakkelijk te kunnen vernietigen. Mijn nige wens is om hen allen te redden.

Zondag 11 mei 2014, 18.00 u.

1126 – Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan die in verzet zal komen en de Waarheid zal verkondigen

Zaterdag 10 mei 2014, 17.30 u.

1125 – God de Vader: Mijn Goddelijke Wil mag nooit tegengewerkt worden

Vrijdag 9 mei 2014, 17.00 u.

1124 - Er is geen reden om jullie zorgen te maken, want God houdt van jullie allemaal.

Donderdag 8 mei 2014, 23.30 u.

1123 – Ik maak gebruik van offerzielen om anderen tot Mij te brengen die anders nooit zouden gered worden

Woensdag 7 mei 2014, 23.43 u.

1122 – Zo velen van jullie hebben vandaag de dag geen enkel idee van wat het betekent om Mij te dienen als een Christen

Dinsdag 6 mei 2014, 23.00 u.

1121 – Hoeveel mensen zijn bereid om in naam van de gerechtigheid in onrecht te geloven?

Dinsdag 6 mei 2014, 20.02 u.

1120 - Het Boek der Waarheid zal het tegengestelde zijn van het nieuwe valse boek.

Maandag 5 mei 2014, 16.10 u.

1119 – Moeder van Verlossing: God zou nooit toelaten dat Zijn Woord veranderd of fout geοnterpreteerd wordt om de mens goed uit te komen

Zondag 4 mei 2014, 16.23 u.

1118 – “Vraag en jullie zullen ontvangen” is geen loze belofte die Ik maak

Zaterdag 3 mei 2014, 15.50 u.

1117 – Moeder van Verlossing: de Apocalyps zal helemaal gaan over de inbeslagneming van mijn Zoons Kerk op Aarde door Zijn vijanden

Vrijdag 2 mei 2014, 19.00 u.

1116 – Mijn Belofte om terug te komen zal vervuld worden tijdens het leven van deze generatie

Donderdag 1 mei 2014, 23.30 u.

1115 – Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw Mijn Koninkrijk op Aarde te vestigen

Dinsdag 29 april 2014, 09.00 u.

1114 - Moeder van Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de antichrist zullen dagen zijn van grote feesten

Zondag 27 april 2014, 23.20 u.

1113 – Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn bij de mensen niet bekend

Zondag 27 april 2014, 18.00 u.

1112 - God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu doorstaan, dan in de eeuwige vlammen.

Zaterdag 26 april 2014, 13.42 u.

1111 – De tijd om de zonden niet langer als zonden te beschouwen, komt naderbij

Donderdag 24 april 2014, 16.45 u.

1110 – Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen lijden

Woensdag 23 april 2014, 15.30 u.

1109 – Mijn Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

Dinsdag 22 april 2014, 20.00 u.

1108 - Het begin en het einde van de wereld zullen als ιιn worden.

Maandag 21 april 2014, 15.56 u.

1107 – God de Vader – Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe ene wereldkerk verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomst snel gebeuren

Zondag 20 april 2014, 17.40 u.

1106 – Er is slechts ιιn weg naar God en dat is door Mij, Jezus Christus. Er is geen andere route.

Vrijdag 18 april 2014, 23.24 u.

1105 – Mijn Nieuw Paradijs zal de Wereld zonder einde zijn, zoals voorzegd

Donderdag 17 april 2014, 21.00 u.

1104 – Het Kruis is jullie verbinding naar het Eeuwige Leven. Verzaak nooit aan het Kruis.

Dinsdag 15 april 2014, 20.15 u.

1103 – Nu Goede Vrijdag nadert zullen diegenen die Mij kwellen en elk spoor van Mij trachten te verwijderen, op die dag zwaar te lijden hebben

Zondag 13 april 2014, 19.00 u.

1102 - Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard van Verlossing worden

Zaterdag 12 april 2014, 15.42 u.

1101 – Moeder van Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alle dingen behalve in de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn

Vrijdag 11 april 2014, 15.22 u.

1100 – Mijn meest geachte bisschop zal voorwerp zijn van een vreselijke rechterlijke dwaling

Donderdag 10 april 2014, 17.22 u.

1099 – Moeder van Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal verraden worden door een andere Judas, iemand met groot gezag

Woensdag 9 april 2014, 15.30 u. 

1098 – Jullie zullen deze verraders herkennen door hun symbolische gebaren die Mijn Godheid beledigen

Dinsdag 8 april 2014, 20.20 u.

1097 – Zij die zullen trachten om het Woord te handhaven binnen Mijn Kerken, zullen tot zwijgen gebracht worden door verdrijving

Maandag 7 april 2014, 19.15 u.

1096 - Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te verzamelen staat op het punt te worden onthuld.

Zaterdag 5 april 2014, 18.15 u.

1095 – Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling brengen en Mijn Kerken zullen hun Heiligheid verliezen

Vrijdag 4 april 2014, 23.20 u.

1094 - Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven

Donderdag, 3 april 2014, 17:11 u.

1093 – Moeder van Verlossing – De bekering die mijn Vader beloofd heeft, zal deze maand beginnen

Woensdag 2 april 2014, 16.27 u.

1092 – Het was voor deze arme zielen dat Ik Tranen van Bloed weende in de Tuin van Gethsemane

Dinsdag 1 april 2014, 21.00 u.

1091 – God de Vader – Aardbevingen zullen jullie steden treffen

Maandag 31 maart 2014, 14.00 u.

1090 – Wee diegenen door de Heer gekozen om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Mijn Oproep

Zondag 30 maart 2014, 20.00 u.

1089 – De mannen van de wetenschap zullen in de komende twee jaren elke inspanning leveren om het Bestaan van God te weerleggen

Zaterdag 29 maart 2014, 14.30 u.

1088 - Door zich te laten terroriseren door de heidenen, zullen ze als heidenen worden.

Donderdag 27 maart 2014, 14.30 u.

1087 – Zij zijn van Mij. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

Woensdag 26 maart 2014, 14.52 u.

1086 – Moeder van Verlossing: Vraag mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te geven om door te gaan en om de Missie van Verlossing te beschermen

Dinsdag 25 maart 2014 – 15.30 u.

1085 – God de Vader – De hongersnood die de wereld zal treffen wanneer het Derde Zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot gebrek aan voedsel

Maandag 24 maart 2014, 15.33 u.

1084 – Wat voor goeds is het voor Mij indien een man weerspannig en tegen zijn wil voor Mij gebracht wordt? Het is nutteloos

Zondag 23 maart 2014, 11.30 u.

1083 - Eens een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal zij voor altijd bestaan

Zaterdag 22 maart 2014, 14.00 u.

1082 - Er zal een verschrikkelijk leger oprijzen, zoals er voordien nog nooit een gelijkaardig gezien werd

Donderdag 20 maart 2014, 21.42 u.

1081 - Zij die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

Woensdag 19 maart 2014, 16.05 u.

1080 - Het is veel beter om in Mijn Naam pijn te verdragen, dan om verheerlijkt te worden door zondaars omwille van het begaan van zonden in Mijn Ogen.

Dinsdag 18 maart 2014, 16.20 u.

1079 – Het Paradijs dat Mijn Vader geschapen heeft voor Zijn kinderen, moet uiteindelijke aan hen teruggegeven worden in al zijn oorspronkelijke Glorie

Zondag 16 maart 2014, 18.00 u.

1078 – Alleen wanneer de Heilige Eucharistie volledig is afgeschaft, zal de antichrist Mijn Kerk binnentreden.

Zaterdag 15 maart 2014, 20.10 u.

1077 – God de Vader: Want dit is de laatste periode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil

Donderdag 13 maart 2014, 20.45 u.

1076 – Mijn tranen zullen dan niet meer vloeien, maar Mijn Droefheid zal nooit ophouden.

Woensdag 12 Maart 2014, 21.08 u.

1075 – Moeder van Verlossing – Zij zullen een nieuw rood boek presenteren met de kop van een geit verborgen in zijn omslag

Dinsdag 11 maart 2014, 20.39 u.

1074 - De rechten opeisen van Christenen zal gelijkstaan met een wetsovertreding

Maandag 10 maart 2014, 15.30 u.

1073 – Moeder van Verlossing – Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen komen om God te eren

Zondag 9 maart 2014, 17,25 u.

1072 - Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn Ogen

Zaterdag 8 maart 2014, 13.37 u.

1071 – Wat verkeerd is zal als juist beschouwd worden en wat juist is als verkeerd

Donderdag 6 maart 2014, 13.45 u.

1070 - Ik ben Een-en-Al-Barmhartigheid. Ik zoek geen wraak

Dinsdag 4 maart 2014, 21.25 u.

1069 – Oorlogen zullen toenemen, totdat de Grote Oorlog wordt verklaard

Dinsdag 4 maart 2014, 17.00 u.

1068 - Liefde kan elke ellende overwinnen die het menselijk ras heeft doorstaan

Maandag 3 maart 2014, 23.37 u.

1067 – Eens dat jullie Mij hebben, hebben jullie alles.

Zondag 2 maart 2014, 20.14 u.

1066 – De wereld zal buigen, neerknielen op beide knieλn en het beest verafgoden.

Vrijdag 28 februari 2014, 21.42 u.

1065 – Moeder van Verlossing – De Liefde en alleen de Liefde komt van God. Haat komt alleen van Satan. Er is geen tussenfiguur.

Donderdag 27 februari 2014, 14.48 u.

1064 – God de Vader – De Volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn vroegere Glorie vernieuwd worden

Woensdag 26 februari 2014, 16.26 u.

1063 – De “god” die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

Dinsdag 25 februari 2014, 13.50 u.

1062 – Jullie, Mijn Twee Getuigen op Aarde, moeten standhouden

Maandag 24 februari 2014, 16.00 u.

1061 – Moeder van Verlossing – Alle verwijzingen naar de Hel werden afgeschaft en de mens werd misleid naar een vals gevoel van veiligheid

Zondag 23 februari 2014, 16.28 u.

1060 – Wanneer de wil van een mens in conflict komt met de Wil van God, dan worden grote pijnen doorstaan aan beide zijden

Zondag 23 februari 2014, 16.03 u.

1059 – Velen van jullie die nu zeggen dat zij Mij beminnen, zullen Mij verraden net zoals Judas deed

Zaterdag 22 februari 2014, 18.35 u.

1058 - Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat om een goede reden

Vrijdag 21 februari 2014, 18.00 u.

1057 – Aardbevingen zullen van dergelijke omvang zijn dat zij tegelijk gevoeld zullen worden in een veelvoud van landen

Donderdag 20 februari 2014, 18.39 u.

1056 – Wanneer Ik kom om te oordelen dan zal de wereld sidderen

Dinsdag 18 februari 2014, 18.09 u.

1055 – Neem een ziel – een leven – weg van Mij en jullie eigen leven – Eeuwige Zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn

Maandag 17 februari 2014, 00.15 u.

1054 - Niets goeds kan voortkomen van haat, want die komt alleen van Satan.

Zondag 16 februari 2014, 15.47 u.

1053 - Moeder van Verlossing – De antichrist zal al zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is

Zaterdag 15 februari 2014, 17.14 u.

1052 – Lijd in stilte wanneer jullie gekweld worden, verachtelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd worden, beschimpt en bespot in Mijn Naam

Vrijdag 14 februari 2014, 22.00 u.

1051 – Moeder van Verlossing – Dit is de tijd waarin zielen de pijn van het Vagevuur op Aarde zullen moeten doorstaan

Donderdag 13 februari 2014, 13.13 u.

1050 – Zij bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst betekent

Woensdag 12 februari 2014, 23.00 u.

1049 – Moeder van Verlossing – Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon.

Woensdag 12 februari 2014, 22.45 u.

1048 – Uiteindelijk zal aan de Joden het bewijs getoond worden van het Verbond van Mijn Vader

Dinsdag 11 februari 2014, 23.41 u.

1047 – Weten jullie niet dat jullie ziel, nadat Mijn Tweede Komst plaatsvindt, voor eeuwig zal leven

Maandag 10 februari 2014, 15.43 u.

1046 – God de Vader – Er is niets wat Ik niet zou doen voor Mijn kinderen. Geen enkel offer is te groot.

Zondag 9 februari 2014, 19.00 u.

1045 – Moeder van Verlossing – Mijn Vader zal de wereld zowel natuurkundig als geestelijk dooreenschudden

Zaterdag 8 februari 2014, 16.00 u.

1044 – Ik zal nooit diegenen negeren die eenzaam, verdrietig, bevreesd en onzeker zijn over de vraag of God al dan niet bestaat

Vrijdag 7 februari 2014, 23.38 u.

1043 – Moeder van Verlossing - Velen zullen geloven dat de antichrist een zeer heilige man is

Vrijdag 7 februari 2014, 15.50 u.

1042 - Moeder van Verlossing - Wanneer priesters van mijn Zoon met verschrikkelijke angst en rechterlijke dwalingen zullen worden geconfronteerd, moeten zij mijn hulp inroepen.

Donderdag 6 februari 2014, 16.15 u.

1041 - Moeder van Verlossing – Deze Gebeden, lieve kinderen, komen met grote Genaden

Woensdag 5 februari 2014, 15.27 u.

1040 – God de Vader – Ik verlang dat jullie de Waarheid aanvaarden, niet met twijfels in jullie hart, maar met liefde en vertrouwen

Dinsdag 4 februari 2014, 15.00 u.

1039 - Nu het aantal groeit van hen die Satan volgen, zullen zij zich door niets laten weerhouden om openlijk hun verering voor de duivel bekend te maken

Maandag 3 februari 2014, 21.00 u.

1038 – Moeder van Verlossing: Alle aanhangers van andere religies moeten eveneens Mijn Heilige Rozenkrans beginnen bidden, want dat zal ieder van jullie grote bescherming bieden.

Zondag 2 februari 2014, 17.09 u.

1037 – Veel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is noodzakelijk

Zaterdag 1 februari 2014, 19.53 u.

1036 – Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing morgen zou zijn, want zij zal jullie plots overvallen

Vrijdag 31 januari 2014, 16.13 u.

1035 – Moeder van Verlossing: vergeet niet dat Satan deze Missie verafschuwt omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen

Vrijdag 31 januari 2014, 15.27 u.

1034 – Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen, voor de Grote Dag van de Heer

Woensdag 29 januari 2014, 15.00 u.

1033 – Vandaag geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

Dinsdag 28 januari 2014, 23.15 u.

1032 - God de Vader - Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamele

Maandag 27 januari 2014, 17.18 u.

1031 – Het plan om elk spoor van Mij te wissen is in gang gezet

Zondag 26 januari 2014, 15.00 u.

1030 – De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en wel begrepen worden

Vrijdag 24 januari 2014, 20.19 u.

1029 – Moeder van Verlossing: Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals Mijn Zoon heeft opgedragen.

Vrijdag 24 januari 2014, 20.05 u.

1028 - God de Vader - De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken

Dinsdag 21 januari 2014, 15.44 u.

1027 – Moeder van Verlossing: deze laatste medaille die door Mij naar jullie gebracht wordt, dank zij de Barmhartigheid van God, zal miljarden mensen naar Eeuwig Leven brengen.

Maandag 20 januari 2014, 12.09 u.

1026 - Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van Lijden te aanvaarden, in alles wat dat meebrengt.

Zondag 19 januari 2014, 14.35 u.

1025 – Elk woord dat jij uit in deze Missie, komt van Mij. Elke actie die je onderneemt komt van Mij.

Vrijdag 17 januari 2014, 20.42 u.

1024 - Deze nieuwe en snel gemaakte hiλr  archie zal Mijn Kerk overnemen.

Donderdag 16 januari 2014, 19.41 u.

1023 – Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft moeten jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk

Dinsdag 14 januari 2014, 16.53 u.

1022 – God de Vader: Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn Tijd is er binnenkort omdat de Barmhartigheid van Mijn Zoon bijna op jullie neerdaalt

Maandag 13 januari 2014, 16.56 u.

1021 – Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden al een plaats die niet bestaat

Zondag 12 januari 2014, 20.28 u.

1020 - Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden.

Zaterdag, 11 januari 2014, 10:48 u.

1019 – Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin allen, ook diegenen die de gemeenste daden plegen.

Donderdag 9 januari 2014, 21.40 u.

1018 – Wanneer jullie deze nieuwe litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie uitstel geven

Woensdag 8 januari 2014, 21.15 u.

1017 – Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent het volgende …

Dinsdag 7 januari 2014, 23.15 u.

1016 – Jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog dat ooit aan de wereld is toegebracht door Satan

Dinsdag 7 januari 2014, 12.15 u.

1015 – Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de Heilige Geest er nooit binnengaan.

Zondag 5 januari 2014, 19.34 u.

1014 – Moeder van Verlossing – Wij gingen eerst naar Judea en dan werd mijn Zoon meegenomen naar India, Perziλ, Egypte, Griekenland en Engeland.

Zaterdag 4 januari 2014, 13.50 u.

1013 – Ik zal altijd antwoorden aan diegenen van jullie die om Barmhartigheid smeken voor andere zielen.

Zaterdag 4 januari 2014, 13.40 u.

1012 – Veel zal geopenbaard worden aan Gods kinderen vσσr de Grote Dag van de Heer

Vrijdag 3 januari 2014, 21.45 u.

1011 - Drie op vier mensen zullen Mij verloochenen

Donderdag 2 januari 2014, 20.40 u.

1010 - Moeder van Verlossing: de Waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal van achteren naar voren worden voorgesteld.

Woensdag 1 januari 2014, 13.44 u.

 

2013

1009 – Wanneer jullie trachten om het Woord van God te herschrijven, zijn jullie schuldig aan godslastering.

Maandag 30 december 2013, 20.06 u.

1008 - Aan jullie allen werd de Waarheid gegeven, maar velen van jullie hebben ze vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is te lastig.

Zondag 29 december 2013, 19.48 u.

1007 – Moeder van Verlossing – Mijn Zoon heeft mij opgedragen om deze belangrijke Boodschap aan de wereld mee te delen

Zaterdag 28 december 2013, 23.50

1006 - Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie.

Zaterdag 28 december 2013, 23.36 u.

1005 – Mijn plannen om de hele wereld te redden zijn klaar en Ik zal geen enkele ziel zonder meer opgeven

Donderdag 26 december 2013, 14.20 u.

1004 – Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte vervangen worden door een grote ceremonie

Woensdag 25 december 2013, 09.50 u.

1003 – Moeder van Verlossing – Deze nieuwe en aanstootgevende nabootsing van het Woord van God zal velen ertoe brengen te geloven dat het gewoon een moderne aangepaste bewerking is van het Nieuwe Testament

Maandag 23 december 2013, 18.36

1002 – Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn Hemelse Glorie en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen.

Zondag 22 december 2013, 15.56

1001 – Moeder van Verlossing – door het wonder van de Gewetensverlichting zal Hij, mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop aan de wereld brengen

Zondag 22 december 2013, 15.19 u.

1000 – Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord - het Vlees – want dan kan zij niet bestaan

Zaterdag 21 december 2013, 20.13 u.

999 – Op de Dag van het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht van God begrijpen.

Vrijdag 20 december 2013, 23.16 u.

998 – Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen

Woensdag 18 december 2013, 16.40 u.

997 – Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het beest verzwakt

Maandag 16 december 2013, 19.25u.

996 - Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat hij de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God

Zondag 15 december 2013, 16.45 u.

995 – Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij.

Zaterdag 14 december 2013, 15.17 u.

994 – Al gedurende Mijn jeugd wist Ik Wie Ik was

Donderdag 12 december 2013, 23.15 u.

993 - Want wanneer jullie op deze manier lijden, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen behoren Mij toe.

Woensdag 11 december 2013, 22.30 u.

992 - Moeder van Verlossing - Er zullen hun eredoctoraten verleend worden in de pas gerenoveerde kerk van de valse profeet.

Woensdag 11 december 2013, 22.05 u.

991- Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt.

Dinsdag, 10 december 2013, 23:00 u.

990 - De antichrist zal vele talen spreken, maar geen woord Latijn zal van zijn lippen komen.

Maandag 9 december 2013, 19.46 u.

989 - Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst en velen zullen Mij daarvoor haten.

Maandag 9 december 2013, 16.15 u.

988 - Ik Ben vooral een God van Grote Barmhartigheid.

Zaterdag 7 december 2013, 14.25 u.

987 - Moeder van Verlossing - Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld.

Donderdag, 5 december 2013, 14.00 u.

986 - Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij.

Woensdag 4 december 2013, 10.30 u.

985 - Ik zal nooit meer in het vlees wandelen.

Dinsdag 3 december 2013, 19.45 u.

984. Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

Zondag 1 december 2013, 16.12u

983 - Satans strategie is om gelovigen eerst voor schut te zetten en te misleiden, voordat hij ze vernietigt.

Zaterdag, 30 november 2013, 15.50 u.

982 – Pijn, vervolging, lijden, bespotting en hoon zullen altijd het lot zijn van deze uitverkoren zielen van God

Vrijdag, 29 november 2013, 16.45 u.

981 – De Hemel zal binnenkort het laatste deel bekend maken van het Grote Plan van God om de mensheid te redden

Dinsdag, 26 november 2013, 12.53 u.

980 - Moeder van Verlossing - De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen, totdat ze de Tabernakels hebben ontheiligd.

Maandag 25 november 2013, 17.25 u.

979 - Miljarden mensen zullen genieten van een leven van eeuwige heerlijkheid in de Tegenwoordigheid van God.

Zondag, 24 november 2013, 16.45 uur

978 - Liefde gedijt omdat het een Gave van God is en heeft de macht om het kwaad te vernietigen.

Zaterdag, 23 november 2013, 17.00 u.

977 - Wanneer Ik kom als de Koning van Barmhartigheid, zal niet ιιn ziel in twijfel gelaten worden over Wie Ik Ben en Wat Ik Ben.

Woensdag, 20 november 2013, 14.15 u.

976 - Op die dag zal Ik de Levenden verzamelen.

Dinsdag, 19 november 2013, 20:00 u.

975 - Ik kom alleen als een God van Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd werkelijk van ieder van jullie.

Maandag, 18 november 2013, 20.10 u.

974 - Ik Kom om de Aarde te vernieuwen, om de mens te bevrijden uit zijn ellende, verdriet en zonde.

Zondag, 17 november 2013, 14.00 u.

973 - Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-enige God, voor de eerste keer erkennen.

Zaterdag, 16 november 2013, 22.17 u.

972 - Je zult alleen voor Mij staan – met niemand naast je.

Vrijdag, 15 november 2013, 20:00 u.

971. Nooit eerder is hun geloof aan dergelijke test onderworpen geweest.

Donderdag, 14 november 2013, 12.00 u.

970 - Het eerste teken zal zijn dat de Aarde sneller zal draaien. Het tweede teken heeft betrekking op de zon die groter en helderder zal opdoemen en zal beginnen te draaien.

Dinsdag, 12 november 2013, 20:30 u.

969 - De straffen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal getuige zijn van veel meer ecologische omwentelingen.

Dinsdag, 12 november 2013, 15:52 u.

968 - Moeder van Verlossing: Alleen door verzoening met God is er Verlossing voor jullie.

Zondag, 10 november 2013, 15:20 u.

967 – God de Vader – Geen enkele wetenschappelijke verklaring zal enige zin hebben wanneer men twee zonnen ziet

Zondag 10 november 2013, 15.00 u.

966 – Velen zullen binnenkort beginnen hun kennis van de wetenschap te gebruiken om de Allerheiligste Evangeliλn te beoordelen

Zaterdag, 9 november 2013, 11.48 u.

965 – Moeder van Verlossing – Wanneer een missie, die pretendeert het Woord van God te spreken, onwaar is, zal daartegen  geen haat getoond worden

Vrijdag 8 november 2013, 12.09 u.

964 – Alle omwentelingen die jullie op het punt staan te zien, zullen getuigen van de Waarheid van de profetieλn die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden in het Boek van de Openbaring

Donderdag 7 november 2013, 18.35 u.

963 - Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen

Dinsdag 5 november 2013, 11.00 u.

962 – De Toorn van Mijn Vader zal nog toenemen naarmate de minachting aanzwelt van Zijn ondankbare kinderen voor Zijn Almachtige Verbond

Maandag 4 november 2013, 16 u.

961 – Ik geef niemand de autoriteit om een ander te beoordelen, om kwaad van iemand te spreken of laster rond te strooien over de spiritualiteit van een andere ziel

Zondag 3 november 2013, 19.07u.

960 – De grootste vervolging van Christenen zal door Christenen gebeuren

Zaterdag 2 november 2013, 20:30 u.

959 – Mijn trouwe leerlingen, inclusief priesters en gewijde dienaren van alle Christelijke gezindten, zullen dicht aan Mijn Zijde blijven

Vrijdag 1 november 2013, 23.17 u.

958 – Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie zielen overstromen en zullen jullie tegen Mij zondigen

Donderdag 31 oktober 2013, 23.30 u.

957 – Eens de Heilige Geest een ziel overstroomt, zal zij oprijzen, onmiddellijk tot de Wil van de Vader getrokken worden en in volledige overgave antwoorden

Woensdag 30 oktober 2013, 18.00 u.

956 – Moeder van Verlossing: De Kerk van mijn Zoon zal de zetel worden van de antichrist

Dinsdag 29 oktober 2013, 19.30 u.

955 – Mijn Kerk werd op de Waarheid gegrondvest en niets anders dan de Waarheid mag van haar lippen uitstromen

Zondag 27 oktober 2013, 23.30 u.

954 – Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven verknoeien dat jullie in eeuwigheid kan toebehoren

Zaterdag 26 oktober 2013, 17.52 u.

953 – De Grote Dag zal aanbreken en spoedig zal de Wereld zonder einde beginnen.

Zaterdag 26 oktober 2013, 11.15 u.

952 – Slechts weinig mensen in de wereld van vandaag vertrouwen op God of geloven in Hem

Vrijdag, 25 oktober 2013

951 – God de Vader: dit is een oproep tot redding van diegenen onder jullie die zich geen vragen zullen stellen bij de ketterijen die gaan verkondigd worden

Donderdag 24 oktober 2013, 19.45 u.

950 – Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant een grote vernieuwing op de Aarde, in deze tijd, en zij zal veel smart veroorzaken.

Woensdag 23 oktober 2013, 15.34 u.

949 – Jullie zijn de generatie die getuigenis moet afleggen over de laatste kruisiging van Mijn Kerk

Dinsdag 22 oktober 2013, 13.30 u.

948 – Allen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij het bekrachtigen van dergelijke liefdadige organisaties

Dinsdag 22 oktober 2013, 00.20 uur

947 – Zij zullen als lammeren die naar de slachtbank geleid worden, de weg naar de ondergang volgen

Maandag 21 oktober 2013, 10.56 u.

946 - Het schisma binnen Mijn Kerk zal in verschillende fasen gebroken worden

Zondag 20 oktober 2013, 17.48 u.

945 – Jullie moeten kalm blijven, in vrede, maar met een vastberaden voornemen het Heilig Woord van de Evangeliλn te blijven verkondigen

Zondag 20 oktober 2013, 12.07 u.

944 – De antichrist zal subsidies toekennen om ondernemingen, organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum te werken.

19 oktober 2013, 20.00 u.

943 – Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar velen van hen zullen Mijn Waarschuwingen in de wind slaan

18 oktober 2013, 12.38 u.

942 – Elke nieuwe wet die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk zal ingevoerd worden, zal de spot drijven met de Waarheid die door Mijn Vader werd bepaald

17 oktober 2013, 20.38 u.

941 – De slang geeft bijzondere boodschappen aan de antichrist, die hij zorgvuldig documenteert.

Woensdag 16 oktober 2013, 23.27 u.

940 - De plannen zijn door de onheilige drie-eenheid beraamd om al wat Waar is uit te bannen

Dinsdag 15 oktober 2013, 15.45 u.

939 – Moeder van Verlossing – Aan de priesters van de Katholieke Kerk verzoek ik dringend om mijn Allerheiligste Rozenkrans bij jullie te dragen

14 oktober 2013, 15.30 u.

938 – Jullie kennen Mij niet omdat jullie Mij niet erkennen

13 oktober 2013, 18.00 u.

937 – Eens de Hemel en de Aarde ιιn worden, zal er geen Vagevuur meer zijn

Zaterdag 12 oktober 2013,17.10 u.

936 – Wees rustig jullie allen, en weet dat God eeuwig de Almachtige is en dat geen enkele daad, hoe kwaadwillig ook, niet door Hem kan vertrapt worden.

Vrijdag 11 oktober 2013, 22.30 u.

935 - God de Vader - Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger gerekruteerd

Dinsdag 8 oktober 2013, 15.40 u.

934 – Er zal jullie spoedig gezegd worden jullie geloof te benutten om de wereld rond een politieke campagne te voeren om de armen te redden

Zondag 6 oktober 2013, 23.20 u.

933 – Indien jullie de zonde verloochenen, dan verloochenen jullie Mij

Vrijdag 4 oktober 2013, 23.44 u.

932 – Terwijl de kruisiging van Mijn Kerk op Aarde begint, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen die voorzegd werden

Donderdag 3 oktober 2013, 22.35 u.

931 – Er is een groot misverstand over datgene wat een man of een vrouw heilig maakt in Mijn Ogen.

Woensdag 2 oktober 2013, 22.15 u.

930 – De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans binnen in Mijn Zeer Heilige Kerk op Aarde haar hoogste niveau van macht bereikt

Maandag 30 september 2013, 15.45 u.

929 – Mijn Ware Kerk zal uit Rome buiten gegooid worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren hebben

Zaterdag 28 september 2013, 15.23 u.

928 - God de Vader – Indien Ik steden moet vernietigen om de verspreiding van het kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dat doen

Donderdag 26 september 2013, 17.55 u.

927 - Moeder van Verlossing – Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde

Woensdag 25 september 2013, 12.15 u.

926 - Wee die christenen die Mij in de steek gelaten hebben voor het new age heidendom

Dinsdag 24 september 2013, 22.44 u.

925 - Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

Dinsdag 24 september 2013, 18.00 u.

924 - De vier delen van de wereld waarnaar Ik verwees, zijn de vier grote rijken – de Verenigde Staten, Rusland, Europa en China

Dinsdag 24 september 2013, 11.18 u.

923 - Moeder van Verlossing tot de priesters – Om trouw te blijven aan de Kerk van mijn Zoon op Aarde, moeten jullie bereid zijn Zijn kudde te voeden

Maandag 23 september 2013, 13.30 u.

922 – Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens.

Zaterdag 21 september 2013, 13.45 u.

921 – Vier machtige rijken zullen oprijzen als de belangrijkste bron van waaruit oorlogen zullen ontspringen

Zaterdag 21 september 2013,00.22 u.

920 - Geen mens, noch priester, noch kardinaal, noch paus, heeft het recht om het Woord van God te herschrijven

Donderdag 19 september 2013, 19.26 u.

919 - Bid dit speciale Kruistochtgebed om al jullie dierbaren toe te wijden zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Woensdag 18 september 2013, 23.30 u.

918 - Bij Mijn Tweede Komst zal Ik alle mensen die op dat moment nog leven op de Aarde, oordelen overeenkomstig met wat zij gedaan hebben voor de Glorie van God

Woensdag 18 september 2013, 17.08 u.

917 – Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

Dinsdag 17 september 2013, 22.45 u.

916 – God de Vader: jullie die geboren zijn in heidense families zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid verlenen

Maandag 16 september 2013, 16.20 u.

915 – Mijn Plannen om de wereld te redden worden tot vervulling gebracht. Alles is nu klaar.

Zondag 15 september 2013, 23.50 u.

914 - Moeder van Verlossing – deze medailles zullen alle zielen tot bekering brengen die openstaan voor de Barmhartigheid van mijn Zoon Jezus Christus

Zaterdag 14 september 2013, 16.10 u.

913 - De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die zal ontspruiten uit de lendenen van Mijn Kerk – zal neerdalen als een grote dikke mist

Zaterdag 14 september 2013, 03:00 u.

912 - Diegenen onder jullie die buitengewoon lijden en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn

Vrijdag 13 september 2013, 23.15 u.

911 - Moeder van Verlossing – Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen

Woensdag 11 september 2013, 16.30 u.

910 – Hoe meer men jullie haat, Mijn volgelingen, des te meer worden jullie door God bemind.

Dinsdag 10 september 2013, 13.45 u.

909 – Het is nu de tijd om de Kruistochtgebedsgroepen op te richten en over de gehele wereld te verspreiden.

Zondag 8 september 2013, 21.10 u.

908 -  Mijn Heilig Woord mag niet gewijzigd of aangepast worden zodat het iets anders wordt.

Zaterdag 7 september 2013, 18.25 u.

907 – Moeder van Verlossing: de enige weg naar Eeuwig Leven is door mijn Zoon, Jezus Christus

Vrijdag 6 september 2013, 20.15 u.

906 - Moeder van Verlossing – Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog verklaard worden

Donderdag 6 september 2013, 18.46 u.

905 - Niemand van Mijn gewijde bedienaren kan wie dan ook in Mijn Naam veroordelen

Donderdag 5 september 2013

904 - Moeder van Verlossing – Elk afzonderlijk sacrament zal onherkenbaar veranderd worden

Donderdag 5 september 2013, 9.35 u.

903 – Ik breng Geschenken trapsgewijs, afhankelijk van de zuiverheid van de ziel

Woensdag 4 september 2013, 18.00 u.

902 – Jullie leven is slechts een vluchtig ogenblik in jullie ganse levensduur. Jullie zijn in ballingschap.

Dinsdag 3 september 2013, 18.45 u.

901 – Weten jullie niet dat een ganse generatie van jonge mensen in deze tijd van Mij verwijderd werd

Maandag 2 september 2013, 18.45 u.

900 – Diegenen onder jullie die Mij thans bespotten, omdat jullie Mijn Boodschappen verwerpen, geloven jullie werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?

Zondag 1 september 2013, 17.05 u.

899 – Ik koos twaalf eenvoudige mannen, arme vissers, ongeschoold en zonder kennis van de Heilige Schrift

Zondag 1 september 2013,11.08 u.

898 - Velen onder jullie die zeggen Mij te dienen, zijn niet geschikt om recht te staan en zichzelf openlijk een dienaar van God te noemen.

Zaterdag 31 augustus 2013, 9.45 u.

897 - Grote feestviering zal overal plaatsvinden. Dat zal 100 dagen duren.

Vrijdag 30 augustus 2013, 20.24 u.

896 – Jullie moeten bidden voor hun zielen want zij hebben ze verkocht

Donderdag 29 augustus 2013, 23.53 u.

895 - Moeder van Verlossing – Op de laatste dag bij het ochtendgloren, zal een luid bazuingeschal over de hele wereld gehoord worden

Woensdag 28 augustus 2013, 20.00 u.

894 - Voor elke boosaardige daad van oorlog of terreur, zal God hen wegjagen en hun de genadeslag geven

Dinsdag 27 augustus 2013, 23.45 u.

893 - De Farizeeλn geselden en vermoordden velen vooraleer zij Mij tenslotte kruisigden

Maandag 26 augustus 2013, 20.20 u.

892 – God de Vader: wees bevreesd, jullie die zich verheffen en Mijn Zoon vervloeken

Zondag 25 augustus 2013, 18.00 u

891 - Dit vuur zal ook neerkomen op de vijanden van de Aarde en op hen die deze Twee Getuigen vervolgen

Zaterdag 24 augustus 2013, 23.15 u.

890 - God de Vader – Kinderen we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

Vrijdag 23 augustus 2013, 15.00 u.

889 - Moeder van Verlossing - De antichrist zal bij zijn bekendmaking verklaren dat hij een toegewijd Christen is

Vrijdag 23 augustus 2013, 14.09 u.

888 - Ik moet de wereld waarschuwen tegen het grote aantal valse profeten, die in deze  tijd proberen Mijn Stem te smoren

Donderdag 22 augustus 2013, 23.05 u.

887 - Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden zolang de besmetting door de zonden niet uitgeroeid is

Woensdag 21 augustus 2013, 18.05 u.

886 – Ik zal ervoor zorgen dat bijkomend miljoenen meer Mijn Woorden zullen horen

Dinsdag 20 augustus 2013, 19.20 u.

885 - Moeder van Verlossing – Mijn kinderen overal, in deze tijd van verdriet moeten jullie luisteren naar mij, jullie geliefde Moeder

Maandag19 augustus 2013, 18.28 u.

884 – Men zal hen vragen om door een nieuwe eed plechtig te zweren dat zij trouw zullen blijven aan de Kerk

Zondag 18 augustus 2013, 17.45 u.

883 - Moeder van Verlossing – Zij zullen plaatsen van toevlucht moeten vinden zodat zij kunnen zorgen voor de dagelijkse Mis en de Heilige Eucharistie

Zaterdag 17 augustus 2013, 16.45 u.

882 - Zij moeten de Heilige Misboeken bewaren, de liturgische gewaden, de Heilige Bijbel en de Heilige Kruisen. Zij zullen alle vervangen worden.

Zaterdag 17 augustus 2013, 11.50 u.

881 - Het Eerste Oordeel is nabij en IK zal de slechte mensen aan de kant zetten

Donderdag 15 augustus 2013, 21.57 u.

880 - Als jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar Heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen

Woensdag 14 augustus 2013,15.15 u.

879 – Spoedig zullen zij kerken gaan gebruiken als plaatsen om zaken te doen en er winst uit te halen

Dinsdag 13 augustus 2013, 15.00 u.

878 – Overstromingen zullen dagelijks plaatsvinden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen

Maandag, 12 augustus 2013, 03.00 u.

877 - Weet dat de pijn van afwijzing net dezelfde zal zijn als diegene die Ik en Mijn apostelen te verduren hadden tijdens Mijn Tijd op Aarde

Zaterdag 10 augustus 2013, 12.49 u.

876 - Moeder van Verlossing: welke mens zou ooit dit nieuwe volmaakte bestaan kunnen verwerpen

Vrijdag, 9 augustus 2013, 18.38 u.

875 - Een ziel kan niet opnieuw gezond worden zolang zij de Grootheid van God niet erkent

Vrijdag 9 augustus 2013, 16.50 u.

874 - God de Vader – De antichrist is nu klaar om zichzelf kenbaar te maken

Woensdag 7augustus 2013, 18.50 u.

873 - Moeder van Verlossing – Aanvaard geen verdraagzaamheid tegenover heidenen die de kerken van God overnemen

Dinsdag 6 augustus 2013, 19.37 u.

872 - Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie geacht worden wreed te zijn,  onvriendelijk en zonder genegenheid voor diegenen die niet in God geloven

Maandag 5 augustus 2013, 18.33 u.

871 - Moeder van Verlossing – Deze oorlog, om het Woord van God hoog te houden, zal betekenen dat de priesters die Hem trouw blijven, op zoek zullen moeten gaan naar een toevluchtsoord

Maandag 5 augustus 2013, 13.05 u.

870 - Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen zij al de beloften om aan Satan te verzaken weglaten, want zij zullen zeggen dat deze vermeldingen ouderwets zijn

Maandag 5 augustus 2013, 04.05 u.

869 - Mijn profetieλn, die de (aan)komst van de antichrist openbaren, worden weldra werkelijkheid

Zondag 4 augustus 2013, 23.16 u.

868 – God de Vader: zij die in het Boek van het Leven vermeld staan, zijn de eerste doelwitten van het beest

Zaterdag 3 augustus 2013, 13.17u.

867 - Moeder van de Verlossing: Weldra zal jullie gevraagd worden in plaats van de Heilige Eucharistie een vervangmiddel uit te delen, die niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn.

Vrijdag 2 augustus 2013, 15.10 u.

866 – Het kwaad in de wereld vandaag heeft een omvang bereikt die niet meer gezien werd sinds de dagen van Noach.

Donderdag 1 augustus 2013, 15 u.

865 – Zij zullen Mijn volgelingen overtuigen om de Wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden.

Woensdag 31 juli 2013,18.56 u.

864 - Moeder van Verlossing - Net zoals het Heilig Woord van God zielen kan verenigen, zo kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

Woensdag 31 juli 2013, 18.31 u.

863 - Aanvaard nooit een kruis dat niet gelijkt op het Kruis waarop Ik gekruisigd werd

Dinsdag 30 juli 2013, 20.06 u.

862 - Moeder van Verlossing – Jullie moeten vasthouden aan de traditionele Kruisbeelden, want weldra zullen ze verdwijnen

Maandag 29 juli 2013, 19.05 u.

861 - Het merkteken van het beest zal de dood meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een verschrikkelijke ziekte

Maandag 29 juli 2013, 11.23 u.

860 - Wat de andere onwetenden betreft, die blindelings het beest en de valse profeet zullen volgen, zij zullen in een meedogenloze verbintenis vastzitten

Zondag 28 juli 2013, 21.40 u.

859 - Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen tekens van God vinden

Zaterdag 27 juli 2013, 19.22 u.

858 - Hoewel ze vrees zullen veroorzaken, zijn zij niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

Donderdag 25 juli 2013, 20.40 u.

857 - Moeder van Verlossing: net alsof er een wonder gebeurd is, zal de valse profeet uit de dood lijken te verrijzen

Donderdag 25 juli 2013, 18.52 u.

856 - Ik openbaar de geheimen die opgetekend staan in het Boek Openbaring en zij zullen niet aangenaam zijn

Dinsdag 23 juli 2013, 15.30 u.

855 - Moeder van Verlossing – Het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het

Maandag 22 juli 2013, 20.17 u.

854 - Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de Waarheid van jullie schitterende toekomst

Maandag 22 juli 2013, 19.09 u.

853 - Zij zijn nu bezig met de voorbereiding van de antichrist, voor zijn grote intrede

Zondag 21 juli 2013, 18.05 u.

852 – Moeder van Verlossing: de twisten in Rome zullen tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor zullen gebracht worden

Zaterdag, 20 juli 2013, 12.45 u.

851 – Het is zijn plan om de zielen te verlokken in een web van bedrog door aan hun harten te trekken

Vrijdag 19 juli 2013, 20.54 u.

850 – De laatste profeet is nu gezonden, dus alstublieft, verwerp dit Geschenk niet.

Vrijdag 19 juli 2013, 15.00 u.

849 - Moeder van Verlossing – De Medaille van Verlossing biedt de Gave van Bekering

Donderdag 18 juli 2013, 19.14 u.

848 – Jullie kunnen Mij niet waarachtig volgen zonder de pijn van het Kruis te dragen.

Woensdag 17 juli 2013, 11.40 u.

847 - Tot priesters - de dag dat jullie zal gevraagd worden Mijn Godheid te ontkennen is niet meer veraf

Maandag 15 juli 2013, 17.52 u.

846 – Ik hunker naar hen. Zonder hen voel Ik Mij niet geheel.

Zondag 14 juli 2013, 23.50 u.

845 - Het zal door jullie bidden zijn van Mijn Kruistochtgebeden dat Ik hen kan redden.

Donderdag 11 juli 2013, 13.57 u.

844 – God de Vader: de leugens over jullie economie waarmee jullie gevoed worden zijn bedoeld om jullie om de tuin te leiden

Woensdag 10 juli 2013, 03.41 u.

843 - Moeder van Redding – Mensen aanvaarden zo snel nieuwe wetten, die er aanspraak op maken goed te zijn

Woensdag 10 juli 2013, 15.26 u.

842 - De Tien Geboden, die Mijn Vader aan de wereld gaf door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven

Maandag 8 juli 2013, 17.00 u.

841 - Hij zal de Waarheid van God gebruiken om zich achter te verschuilen, tot op het geschikte moment

Zondag 7 juli 2013, 17.35 u.

840 – De Ene Wereld Orde is de grootste karikatuur tegen de Ware Drie-enige God

Vrijdag 5 juli 2013, 14.10 u.

839 - God de Vader – Ik weet dat het plan tot abortus over de hele wereld gestuurd wordt.

Donderdag 4 juli 2013, 18.40 u.

838 - Wanneer bitterheid naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst burgerlijke onrust blijven veroorzaken

Woensdag 3 juli 2013, 23.15 u.

837 - Er zullen weldra krachtige aardbevingen zijn in Rusland en China en zij zullen beurtelings plaatsvinden

Woensdag 3 juli 2013, 13.30 u.

836 - Moeder van Redding – Er werd niet ιιn deur geopend om mijn Zoon toe te laten met waardigheid in de wereld binnen te komen

Woensdag 3 juli 2013, 12.57 u.

835 – Moeder van Redding: wat Ik als getuige zag kan nooit op papier neergeschreven worden, zo gemeen waren de wreedheden die Zijn Goddelijk Lichaam werden toegebracht

Maandag, 1 juli 2013, 16.43 u.

834 - Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn Eigen Kerk, toch zal jullie enige misdaad zijn de Waarheid hoog te houden

Zondag 30 juni 2013, 23.10 u.

833 - De wijziging in de vorm van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden.

Zaterdag 29 juni 2013, 21.13 u.

832 - Mijn Gerechtigheid zal neerkomen op al diegenen die verhinderen dat het Heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

Donderdag 27 juni 2013, 23.20 u.

831 - Moeder van Redding – Breng mij jullie kinderen, zodat ik hen als een echte moeder van al Gods kinderen kan toewijden aan mijn Zoon

Woensdag 26 juni 2013, 16.50 u.

830 – Zeer weinigen vinden vertroosting bij Mij. Ik wacht geduldig en toch komen zij niet tot Mij.

Dinsdag 25 juni 2013, 20.45 u.

829 - Moeder van God – Jullie moeten trouw blijven aan wat mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk behalve in de zonde

Maandag 24 juni 2013, 14.18 u.

828 - De Waarheid zal jullie vrij maken. Leugens zullen jullie vernietigen

Zondag 23 juni 2013, 18.37

827 - God de Vader: wanneer Mijn Zoon beschouwd wordt als een zondaar, weet dan dat dit de grootste godslastering is

Zondag 23 juni 2013, 18.18 u.

826 - De grootste leugen is dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit het geval zijn

Vrijdag 21 juni 201,11.50 u.

825 – Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn ιιn en dezelfde zaak.

Woensdag 19 juni 2013, 3.00 u.

824 - God is aanwezig in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of het geloof van hun ouders

Zaterdag 15 juni 2013, 23.44 u.

823 - Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal oprijzen

Zaterdag 15 juni 2013, 16.48 u.

822 - God verwacht niet dat jullie je tijd besteden zonder aandacht te schenken aan dagelijkse zaken of tijd door te brengen met familie en vrienden

Vrijdag 14 juni 2013

821 – Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij doet walgen omwille van haar schijnheiligheid.

Woensdag 12 juni 2013, 23.50 u.

820 - Jullie moeten niet bevreesd zijn, want wat Ik jullie beloof is van jullie en het is jullie erfdeel

Maandag 10 juni 2013, 23.00 u.

819 - Wanneer het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt op de aarde bij het schallen van de bazuinen, zullen de lichten de luchten vullen en alles zal stil zijn

Zondag 9 juni 2013, 23.15 u.

818 - De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God

Zaterdag 8 juni 2013, 23.00 u.

817 – Ik zal wonderen verrichten over de hele wereld om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het Ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst

Vrijdag 7 juni 2013, 23.45 u.

816 – Leugens komen zeer dikwijls verkleed als goede zaken

Donderdag 6 juni 2013, 16 u.

815 – Het overige deel van Mijn gewijde dienaars zal trouw zweren aan de nieuwe ene wereld religie.

Woensdag 5 juni 2013, 17.45 u.

814 – Mijn Weg is zeer eenvoudig.  Jullie mogen Mij volgen op gelijk welke weg jullie willen, maar jullie moeten Mij eren in Mijn christelijke kerken.

Dinsdag 4 juni 2013, 23.30 u.

813 – Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren

Maandag 3 juni 2013, 21.50 u.

812 - Ik Ben tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de akte van transsubstantiatie

Zondag 2 juni 2013, 22.15 u.

811 – God is niet opschepperig. God is niet trots. God is teder, liefdevol en toch standvastig in  Zijn onderricht aan de mensheid.

Vrijdag, 31 mei 2013, 16.40 u.

810 - God de Vader – Ik zal elke natie treffen overeenkomstig de omvang van het aantal onschuldigen die zij vermoord hebben

Woensdag 29 mei 2013, 22.50 u.

809 - Mijn Stem zal, naarmate zij luid weerklinkt, in de volgende fase miljoenen naar Mij toetrekken en vervolgens in de laatste fasen miljarden

Dinsdag 28 mei 2013

808 - God de Vader – Ik beloofde de wereld het Boek van Waarheid en Ik kom nooit terug op Mijn Heilig Woord

Zondag 26 mei 2013, 14.45 u.

807 - Ik, de Moeder van God, zal de macht van de duivel vernietigen in de harten van hen die beroep doen op mij.

Zondag 26 mei 2013, 14.10 u.

806 – Deze Boodschappen zullen de laatste zijn die jullie ontvangen voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

Zaterdag 25 mei, 2013, 21.49  u.

805 – Zij die in woede tekeergaan tegen Mijn Woord en beweren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest verblijven.

Vrijdag 24 mei 2013, 21.50 u.

804 - Mijn christelijke soldaten zullen het grootste leger vormen tegen de Antichrist

Donderdag 23 mei 2013, 22.30 u.

803 - Wanneer de tijd rijp is voor het beest om de antichrist bekend te maken, zullen er grote tekens te zien zijn

Dinsdag 21 mei 2013, 16.30 u.

802 - Eerst zullen al diegenen die behoren tot de christelijke kerken tot Mij komen. Vervolgens zullen te zijner tijd de Joden terugkeren en Mij eindelijk aanvaarden

Maandag 20 mei 2013, 22.52 u.

801 - En dan, net wanneer zij Mij zullen vergeten zijn, zal Mijn Kerk uit de dood verrijzen, net zoals Ik dat deed.

Zondag 19 mei 2013, 20.08 u.

800 - Wanneer de Heilige Geest tegenwoordig is, zal Hij zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in vele talen herhalen

Zaterdag 18 mei 2013, 13.16 u.

799 - Zij zullen onmiddellijk vergeving ontvangen indien zij de moed zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden.

Vrijdag 17 mei 2013, 23.50 u.

798 - De wereld zal zich verheugen, want samen met Mijn Kerk te Rome zullen de Joodse naties geveld worden

Vrijdag 17 mei 2013, 14.02 u.

797 - Van Mij alleen komt de liefde, niet de haat.

Donderdag 16 mei 2013, 15.30 u.

796 - God de Vader: Mijn grote tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn

Woensdag 15 mei 2013, 16.40 u.

795 - Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten vσσr Mijn komst werd verkondigd, waren de eersten om op Mij te spuwen

Dinsdag 14 mei 2013, 21.00 u.

794 - Mijn woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.

Maandag 13 mei 2013, 16.38 u.

793 - De wonderen die Ik de wereld beloofd heb, door middel van Mijn Kruistochtgebeden, zullen toenemen

Zaterdag 11 mei 2013, 20.20 u.

792 - Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens

Vrijdag 10 mei 2013, 16.40 u.

791 - Het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren

Donderdag 9 mei 2013, 22.45 u.

790 - De besmetting zal wijder verspreid zijn dan AIDS

Dinsdag 7 mei 2013, 22.35 u.

789 - Moeder van God - De zending die jou gegeven werd is de laatste schakel met het laatste Verbond

Dinsdag 7 mei 2013, 17.00 u.

788 - Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het woord van God blijven verspreiden.

Maandag 6 mei 2013, 18.42 u.

787 - Tracht niet met verstandelijke redeneringen Mijn bestaan te verantwoorden, want Ik ben niet van deze wereld

Zondag 5 mei 2013, 16.15 u.

786 - Het was de zonde van hoogmoed die veroorzaakte dat Lucifer viel en afgezonderd  werd en in de afgrond geworpen

Zaterdag 4 mei 2013, 23.35 u.

785 - De schijnbaar geloofwaardige inzichten die zij zullen voorstellen, zullen gezien worden als een nieuwe vorm van katholicisme

Vrijdag 3 mei 2013, 18.15 u.

784 - Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zullen publiekelijk vernederd worden in Mijn Heilige Naam

Donderdag 2 mei 2013, 20.07 u.

783 - De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel

Woensdag 1mei, 2013, 20.25 u.

782 - Een nieuwe vorm van het kruis zal ingevoerd worden

Dinsdag 30 april 2013, 15.40 u.

781 - Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.

Zondag 28 april, 17.40 u.

780 - Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen - zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren?

Zaterdag 27 april 2013, 13.20 u.

779 - De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen

Vrijdag 26 april 2013, 12.30 u.

778 – Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de ogen van God.

Donderdag 25 april 2013, 10.30 u.

777 – Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden omdat de aarde nu gezuiverd wordt.

Woensdag 24 april 2013

776 - Moeder van God - Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees

Woensdag 24 april 2013, 14.15 u.

775 - Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden

Dinsdag 23 april 2013, 16.55 u.

774 - Moeder van God - Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij vrij worden van wereldse invloeden

Maandag 22 april 2013, 16.00 u.

773 - De Toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden voorgesteld

Zondag 21 paril 2013, 14.45 u.

772 -Wanneer de mens niet in God gelooft, erkent hij het verschil niet tussen goed en kwaad

Zaterdag 20 april 2013, 16.45 u.

771 - Ik verzoek diegenen die door deze boodschappen angstig en verward zijn, om nu naar Mij te luisteren

Vrijdag 19 april 2012, 17.00 u.

770 - Dit teken dat niet verward mag worden met het merkteken van het Beest, zal de nieuwe ene-wereldreligie symboliseren

Woensdag 17 april 2013, 20.00 u.

769 – Het Woord dat overeenstemt met God zal uiteengerukt worden wanneer het heidendom over de wereld raast.

Dinsdag 16 april 2013, 20.45 u.

768 - Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht.

Maandag 15 april 2013, 18.20 u.

767 - Moeder van God: wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem afgescheiden worden

Zondag 14 april 2013, 14.00 u.

766 - De Katholieke Kerk staat nu op het punt binnen te gaan in de ergste vervolging van haar geschiedenis

Zaterdag 13 april 2013, 23.50 u.

765 - Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods genade van hoogmoed bevrijd zijn

Vrijdag 12 april 2013, 23.55 u.

764 - Voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid opdragen, zal Ik er nog honderd meer redden.

Donderdag 11 april 2013, 21.20 u.

763 – God de Vader – Gebed om de sleutel naar het nieuwe Paradijs.

Woensdag 10 april 2013, 16.45 u.

762 – Zo veel goede en heilige priesters hebben zich verenigd om deze Boodschappen te verscheuren.

Dinsdag 9 april 2013, 23.00 u.

761 - Die nieuwe tempel is een kerk, zo zal hen gezegd worden, die allen verenigt omdat God al Zijn kinderen liefheeft

Zondag 7 april 2013, 18.40 u.

760 – Het tijdstip waarop de komeet zal verschijnen waarover Ik sprak en waarbij mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn, is nabij.

Zaterdag 6 april 2013, 17.00 u.

759 – Moeder van God: jij bent gezonden om de weg te bereiden voor Zijn Tweede Komst.

Zaterdag 6 april 2013, 16.30 u.

758 – Aan niemand van jullie is ooit het recht gegeven om een ander in Mijn Naam te veroordelen, want dat is niet mogelijk.

Vrijdag 5 april 2013, 12.50 u.

757 – Alleen wie het Zegel van de Levende God heeft, zal ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

Donderdag 4 april 2013, 19.45 u.

756 - Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik niet op de aarde wandelen.

Woensdag 3 april 2013, 18.00 u.

755 - Ik verlang meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen in hun Eeuwig Paradijs

Dinsdag 2 april 2013, 15.30 u.

754. God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag voor De Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag.

Maandag 1 april 2013, 17.22 u.

753 - Vandaag breng Ik grote Genaden over de wereld

Zondag 31 maart 2013, 18.40 u.

752 - De Verrijzenis van mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, omdat het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven kan gegeven worden.

Zaterdag 30 maart 2013, 13.30 u.

751 - Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars

Vrijdag 29 maart 2013, 19.00 u.

750 - Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus Gods kinderen leiden vanuit zijn plaats van ballingschap.

Vrijdag 29 maart 2013, 08.45 u.

749 - Vandaag zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. De dag van vandaag luidt het begin in van de veranderingen.

Vrijdag 29 maart 2013, 12.15 u.

748 – Het gevaar voor de bestaanswijze van de Heilige Eucharistie zal jullie duidelijk worden.

Donderdag 28 maart 2013, 21.30 u.

747 - Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Paradijs zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en zo onverwacht dat jullie nauwelijks in staat zullen zijn te ademen.

Woensdag 27 maart 2013, 23.15 u.

746 – Jullie moeten de ogen openhouden tegenover alles wat Mijn Goddelijkheid beledigt.

Dinsdag 26 maart 2013, 21.17u.

745 - De grootste verschrikking die Ik gedurende Mijn Tijd in de Hof van Olijven meemaakte was de gesel van zonden in de eindtijd.

Maandag 25 maart 2013, 14.50 u.

744 – Mijn missie is niet om jullie een nieuwe Bijbel te schenken, want dat is onmogelijk omdat Mijn Vaders Boek de hele Waarheid bevat.

Zondag 24 maart 2013, 18.06 u.

743 – Moeder van God: het Lichaam van mijn Zoon was aan flarden gescheurd

Zaterdag 23 maart 2013, 23.45 u.

742 - Ik verlang dat Mijn volgelingen een tijd van vasten in acht nemen vanaf komende maandag (25 maart) tot Goede Vrijdag 15.30 u.

Vrijdag 22 maart 2013, 21.45 u.

741 - De tijd voor de verdeeldheid komt spoedig en jullie moeten je voorbereiden

Donderdag 21 maart 2013, 20.00 u.

740 - Net zoals de blinde niet kan zien, zullen er onder diegenen in de Kerk van Rome zijn die (wel) kunnen zien, maar die de Waarheid weigeren te erkennen

Woensdag 20 maart 2013, 19.15 u.

739 - Beetje bij beetje zullen hun gemene bedoelingen duidelijk worden omdat zij zichzelf zullen tegenspreken

Dinsdag 19 maart 2013, 22.45 u.

738 - Moeder van God: de verdeeldheid in de wereld, die zal teweeggebracht worden door Gog en Magog, zal families in tweeλn splijten

Maandag 18 maart 2013, 19.35 u.

737 - Een boodschap voor priesters en alle gewijde dienaren van Mij die hun leven ingezet hebben voor Mijn Heilige Dienst

Zondag 17 maart 2013, 18.50 u.

736 – Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mensen zullen vechten voor voedsel terwijl hongersnoden de mensheid in hun greep krijgen.

Zaterdag 16 maart 2013, 15.25 u.

735 - Mijn doodsstrijd wordt gevoeld door al de engelen en heiligen in de Hemel, want de tijd van de Apocalyps is nabij.

Zaterdag 16 maart 2013, 12.40 u.

734 – Moeder van Redding: bid mijn Rozenkrans voor allen die in Rome het bestuur  uitoefenen.

Vrijdag 15 maart 2013, 22.30 u.

733 - Dit kwaadwillig gebaar tijdens de Goede Week zal gezien worden door hen die hun ogen open houden

Donderdag 14 maart 2013, 18.00 u.

732 - Zijn troon werd gestolen. Zijn macht echter niet.

Woensdag 13 maart 2013, 21.20 u.

731 - God de Vader - De strijd woedt nu tussen Mijn Hiλrarchie en het domein van het beest

Dinsdag 12 maart 2013, 14.38 u.

730 - Moeder van Redding: de Kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

Zondag 10 maart 2013, 18.00 u.

729 - Tegen Goede Vrijdag zullen veel mensen zich beginnen te realiseren dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid naar de wereld onderweg is

Zaterdag 9 maart 2013, 21.45 u.

728 - Hij werd gezonden om Mijn Kerk te ontmantelen en haar in kleine stukken te verscheuren

Vrijdag 8 maart 2013, 14.05 u.

727 - Gebed zal en kan de mensheid redden

Donderdag 7 maart 2013, 11.05 u.

726 - Velen van jullie zullen deze Hemelse Oproep afwijzen uit vrees

Woensdag 6 maart 2013, 09.45 u.

725 - De tekens zullen aan jullie allen gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

Dinsdag 5 maart 2013, 15.30 u.

724 – Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd.

Zondag 3 maart 2013, 11.45 u.

723 - Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

Donderdag 28 februari 2013, 23.55 u.

722 – Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen, zullen Mijn leger naar de redding leiden.

Donderdag 28 februari 2013, 23.50 u.

721 – Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen. Hou niet op met jullie dagelijks Misoffer, want jullie zullen het niet zijn die gedwongen worden om die beslissing te nemen.

Woensdag 27 februari 2013, 15.30 u.

720 – Een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd geleden sprak, zal spoedig vermoord worden.

Dinsdag 26 februari 2013, 22.00 u.

719 – Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de valse profeet en maakt zich geen  begoocheling over wie hij is – de zoon van Satan

Maandag 25 februari 2013, 23.00 u.

718 – De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat alleen verstokte zondaars in het vuur van de hel geworpen worden.

Zondag, 24 februari 2013, 22.00 u.

717 – Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de bekendmaking van Mijn Boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid mee.

Zaterdag 23 februari 2013, 11.50 u.

716 – Jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen heidenen zijn geworden.

Vrijdag 22 februari 2013, 23.00 u.

715 – Deze grote verlichting van het geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.

Woensdag 20 februari 2013, 19.30 u.

714 - Zij zullen zeggen dat hij schuldig was aan een misdrijf waaraan hij volledig onschuldig is

Dinsdag 19 februari 2013, 14.30 u.

713 – Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij brengen van de kleine hoorn die in opgeblazen pracht in de Zetel van Petrus zal zitten.

Maandag 18 februari 2013, 18.00 u.

712 - De valse profeet zal nu de Zetel van Rome overnemen

Zondag 17 februari 201, 19.00 u.

711 - Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is niet aanvaardbaar

Vrijdag 15 februari 2013, 22.10 u.

710 – Dit is de laatste strijd. Mijn Vicaris is gevallen. Mijn Kerk zal instorten, maar zij zal spoedig herrijzen.

Donderdag, 14 februari 2013, 18.00 u.

709 – De Maagd Maria: De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de tegenwoordigheid van God.

Woensdag 13 februari 2013, 20.10 u.

708 – De Vrijmetselarij is geοnfiltreerd in Mijn Kerk op aarde en spoedig zal het schisma, zoals voorzegd, splitsing en onrust veroorzaken onder Mijn gelovige dienaars.

Woensdag 13 februari 2013, 11.20 u.

707 - Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw Leven, een nieuw, vernieuwd Paradijs

Dinsdag 12 februari 2013, 02.19 u.

706 - Velen geloven dat de Hel maar een sprookje is.

Maandag 11 februari 2013, 12.30 u.

705 - Mijn Woord zal zich verspreiden in Australiλ en Nieuw-Zeeland

Zondag 10 februari 2013, 2.18 u.

704 – Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik Ben de auteur.

Zaterdag 9 februari 2013, 15.50 u.

703 - Ik Ben jullie Leraar, en door Mij zullen jullie de Geheimen omtrent Mijn Laatste Goddelijk Plan begrijpen

Vrijdag 8 februari 2013, 23.45 u.

702 – God de Vader – Kom, volg Mijn Zoon langs de Weg van de Waarheid

Donderdag 7 februari 2013, 23.30 u.

701 – Moeder Gods – Jullie moeten bidden voor alle personen op hoge posten die macht hebben over jullie naties

Woensdag 6 februari 2013, 14.55 u.

700 - De Moeder van God – Velen zullen alleen staan in hun zoektocht om gebedsgroepen te vormen

Dinsdag 5 februari 2013, 19.45 u

699 - De mensen  moeten er altijd naar streven op Mij te gelijken

Maandag 4 februari 2013, 22.45 u

698 - Het zal niet lang meer duren voor de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras aanvangt

Zondag 3 februari 2013, 22.50 u

697 – De tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar zijn.

Zaterdag 2 februari 2013, 15.30 u.

696 - God de Vader - Ik zal al die Naties wegvagen die Mij in het Gelaat spuwen

Vrijdag 1 februari 2013, 16.20 u

695 - Moeder van God - Het resterende leger van Christus zal Triomferen

Donderdag 31 januari 2013,15.30 u

694 - Mijn Vaders tussenkomst is reeds begonnen en Zijn Toorn zal de aarde doen schudden

Woensdag 30 januari 2013, 23.10 u

693 - De toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is zeer sterk en de zonde heeft de aarde als een lopend vuur onveilig gemaakt.

Dinsdag 29 januari 2013, 16.15 u.

692 – Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van “godslastering” zal uitbannen

Maandag 28 januari 2013, 21.15 u.

691 – De profetieλn die in het Boek van Openbaring opgetekend staan, zijn slechts gedeeltelijk gekend

Zondag 27 januari 2013, 20.30 u.

690 - God de Vader - Dit is de reden waarom alleen een wonder het menselijk ras kan redden

Zaterdag 26 januari 2013, 19.22 u

689 - Zij zullen huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waar de dood niet bestaat

Vrijdag 25 januari 2013, 23.20 u

688 – Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn Kruistochtgebedsgroepen

Vrijdag 25 januari 2013, 20.00 u.

687 - Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te herinneren hoe  belangrijk het is om de Heilige Bijbel te lezen

Woensdag 23 januari 2013, 16.40 u

686 - De Maagd Maria - Het is door de kracht van het gebed dat mijn Zoons Barmhartigheid kan verspreid worden

Woensdag 23 januari 2013, 16.05 u

685 - Met de Gave van de Heilige Geest zullen jullie over de hele wereld in Mijn Heilige Naam profeteren

Dinsdag 22 januari 2013, 10.24 u

684 - Mijn Tijd die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar

Maandag 21 januari 2013, 15.50 u

683 - Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige priesters zal het toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te dragen.

Zondag 20 januari 2013, 17.50 u.

682 - Het zijn de Missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

Zondag 20 januari 2013, 10.10 u

681 – De Maagd Maria: jullie moeten alle wetten en alle argumenten bestrijden die abortus  promoten.

Zaterdag 19 januari 2013, 20.45 u.

680 - Jullie slikken zo gemakkelijk de valse woorden die jullie door leugenaars worden aangeboden

Vrijdag 18 januari 2013, 20.15 u

679 - De afschaffing van alle verwijzingen naar mijn Zoon zal het begin van het einde zijn.Onderkant formulier

Vrijdag 18 januari 2013, 19.30 u.

678 - Alles zal gedaan worden om jullie Gebedsgroepen te verstoren

Donderdag 17 januari 2013, 23.17 u.

677 – Alstublieft, neem deze nieuwe Gave van Genezing die Ik Jullie thans aanbied

Dinsdag 15 januari 2013, 22.50 u.

676 - Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen Mij misselijk en doen zij Mij walgen.

Maandag 14 januari 2013, 18.12 u.

675 - Negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn Woorden te veranderen

Zondag 13 januari 2013, 12.10 u.

674 - Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen rangen te vernietigen, is reeds onderweg.

Zaterdag 12 januari 2013, 15.10 u.

673 - Ik verleen hun nu de Genade van de Tranen van Liefde en BekeringOnderkant formulier

Vrijdag 11 januari 2013, 11.25 u.

672 - Wanneer jullie de Waarheid wegnemen of haar samendrukken, dan is zij niet langer de Waarheid. Al wat overblijft is een lege huls.

Woensdag 9 januari 2013, 10.45 u.

671 -Luister niet naar overdreven beweringen die je mogelijks hoort omtrent het einde der tijden.

Dinsdag 8 januari 2013, 21.00u.

670 - Slechts door de Macht van God bestaan jullie. Alleen door de Liefde van God zullen jullie leven voor altijd.

Maandag 7 januari 2013, 22.15 u.

669 - Alstublieft bid dit Kruistochtgebed (92) voor de Genade van Standvastigheid

Zondag 6 januari 2013, 17.50 u.

668 - De Maagd Maria - De komende tijden zullen voor alle Christenen een uitdaging vormen

Vrijdag 4 januari 2013, 12.30 u.

667 - Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het feit of Ik Besta of niet.

Donderdag 3 januari 2013, 21.10 u.

666 - De Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen zich in zulk een pijn en duisternis bevinden ligt in het feit dat zij niet in God geloven.

Donderdag 3 januari 2012, 21.00 u.

665 – Bemin allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. En bid dan voor hen.

Woensdag 2 januari 2012, 20.00 u.

664 – De Maagd Maria: Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden. Velen zullen partij kiezen voor de duivel en mijn Zoon verwerpen.

Woensdag 2 januari 2013, 18.29 u.

663 - Gods Tempel zal onherkenbaar ontheiligd worden

Dinsdag 1 januari 2013, 19.20 u.

 

2012

662 - Je zal het mikpunt zijn van veel haat

Maandag 31 december 2012, 19.25 u.

661 – Door de kracht van het occulte zal hij zogezegd genezingen tot stand brengen van mensen die terminaal ziek zijn

Zondag 30 december 2012, 17.50 u.

660 – Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede

Zaterdag 29 december 2012, 149.36 u.

659 – Kennis kan jullie zeer dikwijls verblinden voor de Waarheid

Vrijdag 28 december 2012, 6.05 u.

658 - God de Vader – Weldra zal een nieuw Licht, een nieuwe zon gezien worden

Donderdag 27 december 2012, 18.20 u.

657 - Er zal een grote zondvloed plaatsvinden. Jullie zullen ook getuige zijn van minder grote overstromingen in andere landen.

Dinsdag 25 december2012, 19.20 u.

656 - De Maagd Maria: De dag waarop ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid

Maandag 24 december 2012, 18.00 u.

655 - De vernietiging van de familie-eenheid en zijn verwoesting, is de oorzaak van alles.

Zondag 23 december 2012, 15.30 u.

654 – Ik overstelp jullie vandaag met deze bijzondere Zegening

Zaterdag, 22 december 2012, 20.36 u.

653 – Mijn Woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en leugens zal doorbreken

Vrijdag 21 december 2012, 22.50 u.

652 – Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen aangevoeld. Helaas zullen diegenen die haar niet zoeken, haar niet vinden.

Vrijdag, 21 december 2012, 22.20 u.

651 – God de Vader: De tijd voor grote veranderingen is aangebroken, voor het welzijn van allen.

Donderdag 20 december 2012, 19.15 u.

650 – Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.

Woensdag 19 december 2012, 21.00 u.

649 – Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden.

Woensdag 19 december 2012, 12.30 u.

648 - Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals Tongen van Vuur, neerdalen op elke ziel.

Dinsdag 18 december 2012, 19.30 u.

647 - De Maagd Maria: Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan, zijn schuldig aan doodzonde

Dinsdag 18 december 2012, 18.45 u.

646 - De macht van de dood over de mensen zal eindelijk overwonnen zijn.

Maandag 17 december 2012, 24.15 u.

645 - Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding.

Zondag 16 december 2012, 23.20 u.

644 - Ik ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de zonden die jullie in de val lokken.

Zaterdag 15 december 2012, 21.45 u.

643 - Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig middel om het kwade te overwinnen

Donderdag 13 december 2012, 18.11 u.

642 - De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten overgebracht wordt, zullen, dat beloof Ik plechtig, de toorn van Mijn Vader veroorzaken.

Woensdag 12 december 2012, 23.54 u.

641 - Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven proberen te omschrijven

Dinsdag 11 december 2012, 23.16 u.

640 - De Maagd Maria – Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde overstromen

Dinsdag 11 december 2012, 17.00 u.

639 - Ik zal de Levenden en de Doden oordelen en zij die waardig zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

Maandag 10 december 2012, 22.22 u.

638 - Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van iedereen gevoeld worden

Zondag 9 december 2012, 19.00 u.

637 – De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Zaterdag, 8 december, 11.40 u.

636 - De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.

Vrijdag 7 december 2012, 18.45 u.

635 - De Maagd Maria – Als de Moeder van Redding zal ik jullie en jullie families helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon

Woensdag 5 december 2012, 20.40

634 – Ik roep de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.

Maandag 3 december 2012, 19.05 u.

633 - De vlam van liefde dooft het vuur van de haat.

Zondag 2 december 2012, 17.40 u.

632 - Alle landen van de wereld zijn als ιιn geheel verenigd met God. Allen maken deel uit van dezelfde familie.

Zaterdag 1 december 2012, 19.45 u.

631 - De vijanden van de Joden in alle naties zullen eensgezind samenkomen om Israλl te vernietigen.

Vrijdag 30 november 2012, 22.20 u.

630 - Wanneer de vrijheid om te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid verborgen.

Vrijdag 30 november 2012, 15.55 u.

629 - De Maagd Maria: Een liefdevolle God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken.

Donderdag 29 november 2012, 15.20 u.

628 - Hoe belangrijk jullie bezittingen voor jullie hier op aarde ook zijn, zij zijn niets waard

Woensdag 28 november 2012, 19.40 u.

627 - Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door te zeggen dat Ik een leugenaar ben.

Dinsdag 27 november 2012, 20.08 u.

626 - Zij die de wetten van God volgen zullen als demonen voorgesteld en opgespoord  worden.

Zondag 25 november 2012, 18.45 u.

625 – Voor Mij zullen zij geen kroon van smaragd en edelstenen plaatsen.

Zondag 25 november  2012, 17.25 u.

624 – Mijn geliefde priesters en gewijde dienaars, vrees Mijn Woord niet.

Woensdag 28 november 2012, 11.28 u.

623 - God de Vader – Ik schenk jullie de volmaaktste toekomstOnderkant formulier

Donderdag 22 november 2012, 19.00 u.

622 - De ene helft zal niet van de Waarheid afwijken. De andere helft zal de Waarheid verdraaien.

Woensdag 21 november 2012, 23.30 u.

621 - De Maagd Maria: jullie moeten blijven bidden opdat die arme zielen die mijn Zoon blijven kruisigen zich zouden afkeren van zonde.

Woensdag 21 november 2012, 18.45 u.

620 – Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigen, is een belediging tegenover het bestaan van Mijn 12 apostelen.

Dinsdag 20 november 2012, 23.50 u.

619 - Overal op aarde zal er duidelijke beroering zijn en alleen een blinde zal de veranderingen niet kunnen zien

Maandag 19 november 2012, 9.00 u.

618 - Ik heb een Boodschap die Ik aan het Amerikaanse volk moet meedelen.

Zaterdag 17 november 2012, 19.00 u.

617 – Een aantal gebeurtenissen zullen aan de oppervlakte beginnen komen met betrekking tot de Kerken die Mij in de wereld in ere houden

Woensdag 14 november 2012, 20.30 u.

616 – De Kroning met Doornen tijdens Mijn Kruisiging is symbolisch.

13 november 2012, 17.00 u.

615 – Rooms-katholieken zullen het nodig hebben heilige Missen te houden in schuilplaatsen of Kerken die veilig zijn.

Zondag 11 november 2012, 22.00 u.

614 - Ik beloof jullie plechtig dat de overgang snel zal gebeuren.

11 november 2012, 18.00 u.

613 -Wereldwijde vaccinatie - Eιn van de meest gemene vormen van genocide ooit gezien sinds de vernietiging van de Joden onder Hitler

Zaterdag10 november 2012, 23.45 u.

612 - Deze inenting zal een vergif zijn en zal aangeboden worden onder het mom van een wereldwijd gezondheidsplan

Vrijdag 9 november 2012, 21.00 u.

611 - Ik heb jullie hulp nodig, net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde wandelde

Donderdag 8 november 2012, 15.50 u.

610 - Een groot deel van de mensheid zal gezuiverd worden en zal dan klaar zijn voor het lang verwachte Tijdperk van Vrede.

Woensdag 7 november 2012, 21.28 u.

609 - God de Vader: De hiλrarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich in deze tijd op de vier windhoeken van de aarde.

Dinsdag 6 november 2012

608 - De aarde zal kreunen van pijn terwijl de antichrist zijn intrede voorbereidt.

Maandag 5 november 2012, 18.50 u.

607 – De weg naar Mijn eeuwig koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken.

Zondag 4 november 2012, 17.45u.

606 - Weldra zal zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.

Zaterdag 3 november 2012, 19.00 u.

605 - De Maagd Maria: Richt jullie tot mijn Zoon en vraag Hem om jullie naar Zijn Grote Barmhartigheid te leiden.

Vrijdag 2 november 2012, 14.00 u.

604 - Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze.

Donderdag 1 november 2012, 18.00 u.

603 - De loutere vermelding van in Mij te geloven, schept onbehagen in de wereld op dit moment

Dinsdag 30 oktober 2012, 19.10 u.

602 – Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld vσσr vandaag, kan verzacht worden.

Maandag 29 oktober 2012, 15.30 u.

601 - God de Vader - Het is om onschuldige zielen te redden die besmet zijn door leugenaars dat Ik de goddelozen straf.

Zondag 28 oktober 2012, 18.00 u.

600 – Het zal door hun hand zijn dat bliksems, aardbevingen en tsunamis de aarde zullen treffen.

Zaterdag 27 oktober 2012, 21.35 u.

599 – Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij tot op het bot in martelende pijn.

Vrijdag 26 oktober 2012, 18.00 u.

598 - Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke vergissing te begaan.

Vrijdag 26 oktober 2012, 11.06 u.

595 - Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid.

Woensdag 24 oktober 2012, 21.11 u.

596 - De Maagd Maria: de aangroei van de restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan.

Donderdag 25 oktober 2012, 07.30 u.

595 - Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid.

Woensdag 24 oktober 2012, 21.11 u.

594 - Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten.

Dinsdag 23 oktober 2012, 20.30 u.

593 - Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester maakt want dat is niet Mijn verlangen.

Zondag 21 oktober 2012, 17.50 u.

592 - Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te maken gebaseerd op een gruwel, zullen zij zeggen dat het gaat om de rechten van koppels van hetzelfde geslacht.

Zondag 21 oktober 2012, 10.05 u.

591 - De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos verwierpen.

Zaterdag 20 oktober 2012, 23.20 u.

590 - De Joden zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is

Zaterdag 20 oktober 2012, 22.30 u.

589 - De Maagd Maria: De gunsten die jullie verleend worden bij het ontvangen van het Lichaam van mijn Zoon

Vrijdag 19 oktober 2012, 09.06 u.

588 - God de Vader: weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van de Schepping van de mensheid te onthullen

Donderdag 18 oktober 2012, 18.00 u.

587 - Het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.

Woensdag 17 oktober 2012, 00.30 u.

586 - Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt.

Dinsdag 16 oktober 2012, 16.20 u.

585 - Zij die de eindtijd overleven zullen geen fysieke dood sterven.

Dinsdag 16 oktober 2012, 23.30 u.

584 - Koelbloedige moordenaars kunnen door jullie gebeden gered worden.

Zondag 14 oktober 2012, 18.10 u.

583 - Dan zal wereldwijd de introductie komen van een vaccin dat jullie zal doden indien jullie het aanvaarden

Zaterdag 13 oktober 2012, 16.10 u.

582 - In het Nieuwe Paradijs van 12 naties zullen er verschillende niveaus zijn.

Vrijdag 12 oktober 2012, 23.15 u.

581 - Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze nieuwe goddeloze wetten te aanvaarden.

Donderdag 11 oktober 2012, 10.30 u.

580 - Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden.

Woensdag 10 oktober 2012, 21.50 u.

579 - Deze nieuwe ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het beest.

Dinsdag 9 oktober 2012, 21.31 u.

578 - De mededeling om Mijn Tweede Komst  aan te kondigen zal plotseling  plaatsvinden.

Maandag 8 oktober 2012, 19.00 u.

577 - De Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed voor hen en mijn Hart is bezwaard.

Zondag 7 oktober 2012, 11.00 u.

576 - Het Licht van God is tegenwoordig in ieder van jullie

Zaterdag 6 oktober 2012

575 - God de Vader: Mijn Hand van Gerechtigheid wacht om die regeringen te kastijden die samenzweren om Mijn kinderen schade toe te brengen.

Donderdag 4 oktober 2012, 14.55 u.

574 - De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen.

Woensdag 3 oktober 2012, 13.30 u

573 - De Maagd Maria:  Vele leiders van de Kerk van mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet langer in het openbaar.

Dinsdag 2 oktober 2012, 15.30 u.

572 – De Liefde van God, die eens door een mens is gevoeld, is iets waar niemand nog zonder kan leven.

Maandag 1 oktober 2012, 16.30 u.

571 - Vandaag zijn zoveel mensen geobsedeerd door de jacht op roem en zelfverheerlijking.

Zaterdag 29 september 2012, 23.00 u.

570 - Gelovigen mogen zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de Waarheid kennen.

Zaterdag 29 september 2012, 19.15 u.

569 - Deze mens zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele leidinggevende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht.

Vrijdag 28 september 2012, 22.15 u.

568 – Twee miljard mensen zullen mijn Barmhartigheid afwijzen.

Donderdag 27 september 2012, 09.00 u.

567 - Zonde kan vergeven worden tijdens jullie leven. Niet na de dood

Woensdag 26 september 2012, 22.12 u.

566 - De Maagd Maria: weldra zullen grote veranderingen in de wereld beginnen.

Woensdag 26 september 2012, 16.40 u.

565 - Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de duivel te beschermen.

Dinsdag 25 september 2012, 00.50 u.

564 - Elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet waarlijk lief

Maandag 24 september 2012, 15.55 u.

563 - Maak jullie klaar om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel zullen geopenbaard worden

Zondag 23 september 2012, 20.00 u.

562 - Zoveel mensen zijn op zoek naar de Waarheid en kunnen haar niet vinden.

Zondag 23 september 2012, 9.00 u.

561 - De valse profeten zijn nu klaar en zullen zich op deze missie werpen.

Maandag 24 september 2012, 15.30 u.

560 - Moeder van God: Mijn kind, het werd voorzegd dat in de tijden waarin jullie nu leven, de harten van de mensen zullen verharden.

Vrijdag 21 september 2012, 15.05 u.

559 - Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was - Zij zullen zeggen dat Ik maar een profeet was.

Donderdag 20 september 2012, 15.16 u.

558 - God de Vader - De tijd van Mijn Zoon versmelt zich met jullie tijd kinderen en weldra zal alles ιιn worden.

Donderdag 20 september 2012, 18.25 u.

557 - Eerst vindt bekering plaats - Dan de vervolging - Vervolgens de Redding – In die volgorde.

Woensdag 19 september 2012, 20.45 u.

556 - Ik ben niet de Mensenzoon zoals de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.

Dinsdag 18 september 2012, 17.40 u.

555 - Een Protestantse natie, Groot Brittanniλ, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn Wegen.

Maandag 17 september, 21.15 u.

554 – Waarschuwing voor die mondiale elitegroepen die, door hun machtige alliantie,  samenzweren om de controle te krijgen over alle naties.

Zondag 16 september 2012, 10.50 u.

553 - Overal in de wereld breekt nu haat uit tussen de naties en dat alles in de Naam van God

Zondag 16 september 2012

552 - Het Geschenk van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven.

Donderdag 13 september 2012, 10.45 u.

551 - Het communisme dat zolang in de westerse wereld gevreesd werd, vormt zich nu heimelijk door een wereldomvattende alliantie.

Zaterdag 15 september 2012, 18.55 u.

550 - Het Nieuwe Tijdperk zal door Mijn Tweede Komst ingeluid worden. De tijd is kort nu.

Dinsdag 11 september 2012, 19.30 u.

549 - Hoe lijden jullie achter dat kenteken van atheοsme.

Maandag 10 september 2012, 18.00 u.

548 - Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint is niet in staat een andere mens in de volheid van ware liefde te beminnen.

Zondag 9 september 2012, 10.00 u.

547 - De Maagd Maria: Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods kinderen

Zaterdag 8 september 2012, 15.30 u.

546 – Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantische oceaanboot.

Vrijdag, 7 september 2012, 20.35 u.

545 – Mijn woord wordt in alle stilte verwerkt door Mijn leidinggevende dienaars.

Donderdag 6 september 20102, 18.30 u.

544 - Een groot conflict zal zichtbaar worden en mensen zullen zich van elkaar afscheiden. Broeder tegen Broeder.

Woensdag 5 september 2012, 14.30 u.

543 - Mijn Naam wordt niet langer vereerd. Mijn Naam wordt vervloekt.

Dinsdag 4 september 2012, 23.05 u.

542 - Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn dat Mijn Boodschappen verspreid worden.

Maandag 3 september 2012, 10.08 u.

541 – Deze missie is het laatste geschenk van Profetie, bekrachtigd door Mijn Vader,
om zielen te redden.

Zaterdag 1 september 2012, 10.25 u.

540 - Niemand kent de Waarheid van de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Alleen God kent die.

Vrijdag 31 augustus 2012, 23.20 u.

539 – De Maagd Maria – de bewustwording komt spoedig

Donderdag 30 augustus 2012, 18.15 u.

538 – Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader en Satan. Zo eenvoudig is dat.

Woensdag 29 augustus 2012, 23.00 u.

537 - Als jullie valse goden vereren en vragen om grote weelde, rijkdommen en andere geschenken, alleen maar om aan jullie begeerten te voldoen, dan zullen jullie de Prins van de Duisternis aantrekken.

Dinsdag 28 augustus 2012, 19.30 u.

536 - Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie geef, Mijn Leerlingen, de zielen te bekeren van hen naar wie Ik het meest verlang.

Maandag 27 augustus 2012, 19.20 u.

535 – Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en hij neemt vele vormen aan.

Zondag 26 augustus 2012 – 18.30 u.

534 - De Maagd Maria: maak gebruik van het genadegeschenk van vrijwaring kinderen. Koester het want het is een uitzonderlijk geschenk van de hemel.

Zaterdag 25 augustus 2012, 24.00 u.

533 - Dank Mijn Vader voor Zijn genadegeschenk van vrijwaring tegen het vuur van de hel

Vrijdag 24 augustus 2012, 03.15 u.

532 - Belangrijke Boodschap van God de Vader: Ik zal die zielen voor wie jullie bidden vrijwaren voor de Poorten van de Hel

Donderdag 23 augustus 2012, 15.15 u.

531 - De Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist afzwakken.

Donderdag 23 augustus 2012, 12.40 u.

530 - Net zoals de soldaat die Mijn zijde doorboorde zich ogenblikkelijk bekeerde, zo zullen miljoenen zielen dat doen.

Woensdag 22 augustus 2012, 20.10 u.

529 - De Maagd Maria - Toen ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de uitstorting van de Heilige Geest, vereiste dat tien dagen voorbereiding.

Woensdag 22 augustus 2012, 21.18 u.

528 - God de Vader: Alleen wanneer Ik tevreden ben zal Ik ten aanschouwen van de wereld de meest spectaculaire wonderen verrichten.

Dinsdag 21 augustus 2012, 18.00 u.

527 - Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die zullen gered zijn

Maandag 20 augustus 2012, 15.45 u.

526 - Ik ben als een storm die op komst is. Mijn Stem is als de donder in de verte

Maandag 20 augustus 2012, 03.30 u.

525 – Deze tijd gelijkt op de stilte voor de storm. Gebruik hem om zo veel mogelijk mensen voor te bereiden

Zondag, 19 augustus, 22.56 u.

524 - Afgodendienst grijpt snel om zich heen en de fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd.

Donderdag 16 augustus 2012, 3.15 u.

523 - Dit  is Mijn Boek. Mijn Woord. Mijn Belofte.

Woensdag 15 augustus 2012, 1 u.

522 - De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen vele wereldse profeten, visionairs en zieners niet langer boodschappen ontvangen.

Maandag 13 augustus 2012, 19.45 u.

521 - De antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus.

Zondag 12 augustus 2012, 18.00 u.

520 - De stortregens, de overstromingen en de vernietiging van de komende oogsten zullen het resultaat zijn van een kastijding van de Hemel.

Zaterdag 11 augustus 2012, 20.10 u.

519 - Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een hol vat dat door niets kan verzadigd worden.

Vrijdag 10 augustus 2012, 12:45 u.

518 - Door te beweren dat de Stem van de Heilige Geest van het kwade komt, zijn jullie schuldig aan een godslastering van zulk een grote omvang dat dit beschouwd wordt als een onvergeeflijke zonde

Woensdag 8 augustus 2012, 23.20 u.

517 - Dit is Mijn laatste zending op aarde waarin vanwege de eilige Drieλenheid Heilige DrieλenheidHeilige Drie-eenheid aan de wereld Heilige Boodschappen gegeven worden.

Dinsdag 7 augustus 2012, 15.50 u.

516 - Wanneer zulke zielen Mijn Heilig Woord met zo’n venijn aanvallen, is dat  een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen waar zijn.

Maandag 6 augustus 2012, 18.06 u.

515 - Wanneer jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat in de wereld onrechtvaardig en kwaad is, door hem veroorzaakt wordt.

Zondag 5 augustus 2012, 17.40 u.

514 - Toen zij leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de Farizeeλn generaties van Joden het recht op de Waarheid.

Zaterdag 4 augustus 2012, 10.35 u

513 - Tot de andersdenkenden in de katholieke Kerk: Ontheilig de Wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden.

Vrijdag 3 augustus 2012, 16.45 u.

512 – God de Vader - Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zo zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

Donderdag 2 augustus, 22.06 u.

511 – Ik verzoek al Gods kinderen om nogmaals de maand augustus toe te wijden om zielen te redden.

Woensdag, 1 augustus 2012, 16.45 u.

510 - Sta Mij toe jullie op te tillen uit alle onheil, naar de veiligheid, weg van de Antichrist.

Dinsdag 31 juli 2012, 20.00 u.

509 - De Maagd Maria: Nalaten om de Waarheid van mijn Zoons Leer te verkondigen wil zeggen dat God vergeten wordt.

Dinsdag 31 juli 2012, 18.10 u.

508 - Mijn Katholieke Kerk werd in stukken gescheurd,  toch zal de ziel van Mijn kerk nooit veroverd of door Satan verslonden worden.

Maandag 30 juli 2012, 1.00 u.

507 - Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en daarvoor zullen zij streng gestraft worden.

Zondag 29 juli 2012, 20.10 u.

506 - Wanneer de 20 miljoen in Mijn leger bereikt zijn zal ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden.

Vrijdag 27 juli 2012, 18.30 u.

505 - Het pact met Satan is bijna ten einde en twee gebeurtenissen moeten weldra plaatsvinden.

Donderdag 26 juli 2012, 23.55 u.

504 – Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan alleen van God komen.

Woensdag 25 juli 2012, 23.30 u.

503 – De Profetieλn die aan Johannes gegeven werden en tot nu toe niet zijn geopenbaard, worden nu meegedeeld om de wereld wakker te schudden

Dinsdag 24 juli 2012, 17.39 u.

502 - De Maagd Maria: laat Mij jullie helpen als Moeder van Redding, mijn laatste titel van de Hemel.

Maandag 23 juli 2012, 16.36 u.

501 – Jullie zullen de strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voor de Nieuwe Wereld zonder einde zal oprijzen.

Zondag 22 juli 2012, 19.00 u.

500 – De Liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die Mijn Vader vragen de antichrist te stoppen bij het aanrichten van verschrikkelijk lijden onder de mensheid

Zaterdag 21 juli 2012, 15.15 u.

499 - De wereld zal spoedig kennismaken met de bedrieglijkste leugen die onmogelijk op dit tijdstip door de mensheid kan herkend worden.

Vrijdag 20 juli 2012, 17u46

498 - Mijn armen werden tijdens Mijn Kruisiging uit de gewrichtsholten getrokken, en de afbeelding op de Lijkwade van Turijn toont dat ook zo.

Donderdag 19 juli 2012, 7 uur

497 - De Maagd Maria: De zogenaamde verdraagzame maatschappij van vandaag staat afkeurend wanneer men zegt in Jezus Christus te geloven

Woensdag 18 juli  2012, 18.15 u.

496 - Eens De Waarschuwing zal plaatsgevonden hebben zal er veel verwarring zijn.

Dinsdag17 juli 2012, 23.18 u.

495 - Jonge zielen zijn Mij zo dierbaar en Ik ween omdat de Waarheid aan velen van  hen nooit werd onderwezen.

Dinsdag 17 juli 2012, 16.00 u.

494 - De tijd is nabij dat de vervolging van Mijn Geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, haar hoogtepunt bereikt.

Maandag 16 juli 2012, 15.15 u.

493 - God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun verdorven erediensten, hun valse goden, hun steden en hun naties wegvagen.

Zondag 15 juli 2012, 17.45 u.

492 - De Maagd Maria: De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal in deze tijden niet luisteren, toch weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.

Zondag 15 juli 2012, 15.45 u.

491 - Het is niet voldoende om in de Vader te geloven want zij die Zijn Zoon verwerpen,  verwerpen de verlossing.

Zaterdag 14 juli 20121, 15.15 u.

490 – Zo zou je nu moeten verstaan waarom jij anders bent dan visionairs. Dat is omdat je een profeet bent, de eindtijdprofeet.

Vrijdag 13 juli 2012, 23u05

489 - Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en de plagen. Toch kan gebed de kastijding verzachten

Vrijdag 13 juli 2012, 16.25 u.

488 - De Waarschuwing zal voor velen een angstaanjagende gebeurtenis zijn, daar het zal lijken alsof de wereld aan zijn eind gekomen is.

Donderdag 12 juli 2012, 1050 u.

487 - Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn Heilig Woord het Woord van God tegenspreekt.

Woensdag 11 juli 2012, 19.30 u.

486 -Elke levende mens op aarde zal zijn ziel zien en weten - in veel gevallen voor de eerste keer - dat hij er een heeft.

Maandag 9 juli 2012, 23.00 u.

485 - Wees gewaarschuwd - De Nieuwe Wereldreligie zal aan de buitenkant gelijken op een goede en heilige organisatie vol van liefde en medelijden.

Zondag 8 juli 2012, 17.17 u.

484 - Het kan dat zij niet luisteren maar het Woord van God moet hun gegeven worden

Zaterdag 7 juli 2012, 15.30 u.

483 - Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen vuur uitgieten vanuit de vier hoeken van de Hemel

Vrijdag 6 juli 2012, 16.15 u.

482 - God de Vader - Niemand kan uitleggen hoe Ik het universum of de mensheid geschapen heb, hoezeer men dat ook probeert, want dat is onmogelijk.

Donderdag 5 juli 2012, 15.30 u.

481 – De Maagd Maria: wat er ook in de wereld gebeurt, kinderen, weet dat God de Allerhoogste, de toestand onder controle heeft.

Woensdag 4 juli 2012, 12u50

480 - Het ergste lijden van al is de geestelijke leegte waarin jullie geen greintje liefde kunnen voelen voor Mij, jullie Jezus.

Dinsdag 3 juli 2012, 20.00 u.

479 - Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het staat in steen gegrift.

Maandag, 2 juli 2012, 18u.

478 - De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten behouden blijven.

Zondag, 1 juli 2012, 15u45

477 - De Maagd Maria: zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de wereld.

Vrijdag 29 juni 2012, 9u20

476 - Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten zich losmaken uit hun boeien van angst en twijfel en Mij toestaan Mezelf kenbaar te maken.

Donderdag 28 juni 2012, 15.00 u.

475. God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde

Woensdag 27 juni 2012, 20.00 u.

474 - Het Nieuwe Paradijs: jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke dood en veroudering.

Dinsdag 26 juni 2012, 20.00 u.

473 - Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij

Maandag 25 juni 2012, 11.50 u.

472 - Wanneer jullie haat verspreiden over profeten die van de Hemel gezonden worden, dan zijn jullie schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft.

Zondag 24 juni 2012, 17.30 u.

471 - De Maagd Maria: De wereld is op zijn kop gezet door afgodendienst

Zaterdag 23 juni 2012, 10:50 u.

470 - De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet in God geloven, jullie willen doen geloven.

Donderdag 21 juni 2012, 17.30 u.

469 - Kom tot Mij jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten.

Donderdag 21 juni 2012, 12.05 u.

468 - De Maagd Maria: samen met mijn Zoon kan ik jullie de genaden schenken en de beschermende kring die geen enkele gevallen engel kan binnendringen.

Woensdag 20 juni 2012, 07:46 u.

467 – Geen enkele profeet ontving in zulk een overvloed boodschappen vanwege Mijn Geliefde Moeder en de Heilige Drie-Eenheid.

Maandag 18 juni 2012, 20.36 u.

466 - Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde inenting die over de hele wereld ziekten zal teweegbrengen.

Zondag 17 juni 2012, 20.15 u.

465 - De Luchten zullen teruggetrokken worden alsof een dak zich opende

Zaterdag 16 juni 2012, 19.40 u.

464 - De Waarschuwing, al moet zij niet gevreesd worden, zal pijn veroorzaken in hen die niet in staat van genade zijn

Donderdag 14 juni 2012, 18.45 u.

463 - Een Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader

Woensdag 13 juni 2012, 16.00 u.

462 - De toetssteen van een echte profeet ligt in de gebeden die hun gegeven worden voor de mensheid.

Dinsdag 12 juni 2012, 17.58 u.

461 - Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op aarde.

Maandag 11 juni 2012, 16.30 u.

460 - Moeder van Redding: Bid voor de Christelijke Kerken opdat hun de genaden geschonken worden hun Geloof te verdedigen.

Maandag 11 juni 2012, 12.02 u.

459 - De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle Christelijke Kerken dicteren.

Zondag 10 juni 2012, 15.30 u.

458 - God de Vader: Ik zal de strijd van Armageddon strijden met de Hemelse Hiλrarchie

Zaterdag 9 juni 2012, 15.45 u.

457 - Jullie vrije wil kan niet worden weggenomen. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.

Vrijdag 8 juni 2012, 19.05 u.

456 - 600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van de Hel losgelaten en nu nog eens 5 miljoen.

Donderdag 7 juni 2012, 20.00 u.

455 - De Maagd Maria: kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met mijn Zoon

Woensdag 6 juni 2012, 15.05 u.

454 - Satan is van plan om de geesten van sommige van Mijn uitverkoren zielen te vergiftigen betreffende deze Zending

Dinsdag 5 juni 2012, 22.00 u.

453 - Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zo zal Ik ook de tweede keer verworpen worden

Maandag 4 juni 2012, 15.20 u.

452 - Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn Geliefde Moeder

Zondag 3 juni 2012, 15.30 u. Bovenkant formulier

451 - Jezus: Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn Bescherming

Zaterdag 2 juni 2012, 09.00 u.

450 - De Maagd Maria: Ik heb deze gruwelijkheden geopenbaard aan de kleine kinderen Melanie en Maxim te La Salette

Zaterdag 2 juni 2012, 11.00 u.

449 – (Het nummer) 666 zal – als verborgen getal - vastgezet worden in een chip die men jullie zal dwingen te aanvaarden net zoals jullie eender welke vaccinatie zouden aannemen.

Vrijdag 1 juni 2012 - 20.15 u.

448 - De Maagd Maria: juni is de maand voor een Kruistocht tot Bekering

Donderdag 31 mei 2012, 21.00 u.

447 – Ik herbeleef nogmaals Mijn Doodstrijd in de Hof en de lijdenspijn is dubbel zo groot.

Woensdag 30 mei 2012, 15.30 u.

446 - Gebeden kunnen de gruwelijkheden afwenden die gepland worden en waarbij op de inzet van nucleaire bommen wordt aangedrongen

Dinsdag 29 mei 2012, 17.42 u.

445 - Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het Boek van de Openbaring ook precies dat bedoelt.

Maandag 28 mei 2012, 20.45 u.

444 - Satan zal jullie overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen.

Zondag 27 mei 2012, 18.00 u.

443 - Ze zijn van plan om langs slinkse wegen Paus Benedictus XVI te ontzetten uit de Stoel van Petrus

Zaterdag 26 mei 2012, 16.00 u.

442 - Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen die zichzelf in Mijn ogen verlost hebben de pijn van het Vagevuur niet ondergaan.

Donderdag 24 mei 2012, 18.30 u.

441 - God de Vader: het lijden van de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus.

Woensdag 23 mei 2012, 15.28 u.

440 - Mijn Boek van Waarheid zal zich snel als een vuur over de hele wereld verspreiden.

Dinsdag 22 mei 2012, 15.20 u.

439 - De tijd waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden komt naderbij.

Maandag 21 mei 2012, 20.15 u.

438. Bid opdat jullie de ware profeten mogen herkennen van diegenen die niet in Mijn Heilige Naam spreken.

Zondag 20 mei 2012, 18.10 u. Bovenkant formulier

437. De Maagd Maria: De duivel valt diegenen aan die God het meest beminnen.

Zondag 20 mei 2012, 12.15 u.

436 - God de Vader: vrees niet Mijn Hand, maar veeleer de hand van jullie vijanden

Vrijdag 18 mei 2012, 15.20 u.

435 - De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem

Vrijdag 18 mei 2012, 10.48 u.

434 - De Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes (Openbaring)

Donderdag 17 mei 2012, 08.50 u.

433 - Richt gebedsgroepen op, toegewijd aan ‘Jezus tot de Mensheid’

Woensdag 16 mei 2012, 17.38 u.

432 - De Maagd Maria: Mijn profeten in de wereld zal opgedragen worden te bidden om de gevaren af te wenden die verbonden zijn aan een wereldoorlog.

Woensdag 16 mei 2012, 09.00 u.

431. Tweede Zegel: Wereldoorlog 3

Woensdag 16 mei 2012, 03.10 u.

430. Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek “Mijn Roep tot Jezus”

Maandag 14 mei 2012, 18.00 u.

429 - Mijn Nieuw Koninkrijk: jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden en niets meer verlangen

Zondag 13 mei 2012, 16.00 u.

428 - De Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen en luister, bevraag en beschouw al wat jullie aangeboden wordt in de naam van God

Zaterdag 12 mei 2012, 10.00 u.

427 - Een groot aantal voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn in uitvoering.

Donderdag 10 mei 2012, 20.38 u.

426 - De Maagd Maria: Ik ween tranen van verdriet voor de priesters binnen de Katholieke Kerk die in deze tijd verschrikkelijk lijden

Donderdag 10 mei 2012, 15.45 u.

425 - Het werk van de vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken

Woensdag 9 mei 2012, 21.00 u.

424 - Mijn Restkerk, geοnspireerd door de Profeet Enoch, zal overal waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt, haat veroorzaken.

Dinsdag 8 mei 2012, 19.00 u.

423 - De Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen

Dinsdag 8 mei 2012, 12.30 u.

422 - Veel pausen op de Heilige Stoel zijn gevangenen geweest, omringd door Vrijmetselaars Groepen

Maandag 7 mei 2012, 18.19 u.

421 - De pijn en de vervolging die Mij worden bezorgd door die sekten die in het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, zijn hevig.

Zondag 6 mei 2012, 19.30 u.

420 - Aan mijn leerlingen van vandaag wordt een enorme opdracht toevertrouwd.

Zondag, 6 mei 2012, 10 uur

419 - God de Vader: aanvaard Mijn Heilige Geest met ontzag en dankbaarheid.

Zaterdag 5 mei 2012, 12.00 u.

418 - De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest

Vrijdag 4 mei 2012, 21.05 u.

417. Luister naar Mijn oproep met het oog op de uitstorting van Mijn Heilige Geest

Dinsdag 1 mei 2012, 20.00 u.

416 - Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen

Maandag 30 april 2012, 17.45 u.

415 - Het Eerste Geheim in het Boek van de Waarheid openbaart een complot tegen de Kerk door Vrijmetselaars groepen

Zondag 29 april 2012, 15.33 u.

414 - De Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die mijn Zoon beminnen.

Zondag 29 april 2012, 10.00 u.

413 -God de Vader: Ik ben klaar, als de Vader van heel de mensheid, Mijn Zoon te zenden om zijn rechtmatige troon op te eisen.

Zaterdag 28 april 2012, 15.40 u.

412 - Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.

Donderdag 26 april 2012, 20.30 u.

411 - Heel de mensheid heeft de vrije wil totdat hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader.

Woensdag 25 april 2012, 15.50 u.

410 - Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie voorvaderen die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam.

Dinsdag 24 april 2012, 19.45 u.

409 - Meer landen smelten samen en meer kinderen van God zullen door Een Groep bestuurd worden.

Maandag 23 april 2012, 20.00 u.

408 - Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Zondag 22 april 2012, 15.30 u.

407 - De Maagd Maria: wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend jullie altijd tot mij.

Zondag 22 april 2012, 10.00 u.

406 - Geen miljoenen, maar miljarden zielen zullen zich bekeren

Zaterdag 21 april 2012, 16.00 u.

405 - Zelfs wie verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind

Vrijdag 20 april 2012, 15.45 u.

404 - Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen zelfs niet in de zakenwereld, de politiek of gelijk welk beroep.

Donderdag 19 april 2012, 20.00 u.

403 - Mijn boodschappen zijn voor alle religies en geloofsovertuigingen, met inbegrip van hen die niet geloven

Dinsdag 17 april 2012, 18.30 u.

402 - Ik, jullie geliefde Jezus, zou nooit Mijn eigen Kerk kunnen ondermijnen

Maandag 16 april 2012, 18.00 u.

401 - Mijn rest-Kerk, de Twee Getuigen, waarnaar in het Boek Openbaring verwezen wordt.

Woensdag 18 april 2012, 13.36 u.

400. Zoveel leugens, waarin ook het bestaan van de hel wordt verworpen, zullen de ondergang van Christenen betekenen.

Zaterdag 14 april 2012, 15.27 u.

399. De volgende Paus mag dan wel door leden van de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal de Valse Profeet zijn

Donderdag 12 april 2012, 11.27 u.

398 - De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je verteld worden dat dit werk van Satan komt.

Woensdag 11 april 2012, 21.20 u.

397. De Maagd Maria: De tijd voor mij om het serpent te verpletteren komt naderbij.

Dinsdag 10 april 2012, 20.45 u.

396 - De Maagd Maria: Het Tijdperk van Vrede waarover ik sprak te Fatima is vergeten.

Maandag 9 april 2012, 10.00 u.

395 - Hemel en aarde zullen ιιn worden. Het ene zal niet bestaan zonder het andere.

Zondag 8 april 2012, 15.30 u.

394 – Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en kan nooit ophouden te bestaan.

Zaterdag 7 april 2012, 10.00 u.

393 - Pasen is een tijd, waarin over Mijn dood op het kruis op de juiste manier nagedacht wordt

Vrijdag 6 april 2012, 22.20 u.

392 – Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn werkelijke betekenis.

Dinsdag 5 april 2012, 8 u.

391 - Alstublieft, bid Mijn Barmhartigheidrozenkrans en start Mijn Noveen op Goede Vrijdag

Woensdag 4 april 2012, 01.00 u.

390 - Alleen door het gebed van bemiddeling kunnen de zielen in duisternis gered worden

Dinsdag 3 april 2012, 20.00 u.

389 - Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding

Maandag 2 april 2012, 15.30 u.

388 - Mijn nieuwe wonderen zullen aan de wereld getoond worden

Zaterdag 31 maart 2012, 11.00 u.

387 - De Maagd Maria: Ik ben de bemiddelaarster. Door mij zal ik al jullie gebeden voor mijn Dierbare Zoon brengen.

Vrijdag 30 maart 2012, 23.45 u.

386 - Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet nog eens.

Vrijdag 30 maart 2012, 15.00 u.

385 - Jezus openbaart details omtrent Zijn Kruisiging

Donderdag 29 maart 2012, 13.15 u

384 - De Maagd Maria: Vraag mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de wereldmunt te voorkomen.

Dinsdag 27 maart 2012, 18.00 u.

383 - Zelfs De Waarschuwing zal niet al de Ongelovigen tot bekering brengen

Zondag 25 maart 2012, 15.30 u.

382. Jullie hebben niet veel tijd voordat Ik kom om te Oordelen

Zaterdag 24 maart 2012, 11.45 u.

381 - De tegenstand tegen Mijn Tweede Komst zal hevig zijn.

Donderdag 22 maart 2012, 23.00 u.

380. Zeg aan de mensheid dat alles nu in Mijn Allerheiligste Handen ligt.

Woensdag 21 maart 2012, 20.30 u.

379 – De tijd voor het schisma in de Kerk is bijna daar en jullie moeten voorbereid zijn

Dinsdag, 20 maart 2012, 21.20 uur

378 - De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt om uit Rome verbannen te worden.

Dinsdag 20 maart 2012, 20.30 u.

377 - Ik zal komen op de wolken, omringd door al de engelen en heiligen in de Hemel

Zondag 18 maart 2012, 16.00 u.

376 - Huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht is een zware zonde

Vrijdag 16 maart 2012, 22.20 u.

375. Liefde is sterker dan haat

Woensdag 14 maart 2012, 15.30 u.

374 – Nu zal door een zeker deel binnen Mijn kerk een gecombineerde poging ondernomen worden om jou tot zwijgen te brengen

Dinsdag 13 maart 2012, 18.30 u.

373 - De Maagd Maria: Nooit voorheen was er zoveel weerstand tegen goddelijke openbaringen

Maandag 12 maart 2012, 19.00 u

372 - Tijd voor het verbreken van het tweede zegel aangezien de oorlogen zullen toenemen

Zaterdag 10 maart 2012, 15.30 u.

371 - De Maagd Maria: Bid de Rozenkrans over alle naties tussen nu en Paaszondag

Vrijdag 9 maart 2012, 19.15 u.

370 - Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd geweest voor wanneer het tweede zegel verbroken wordt.

Donderdag 8 maart 2012, 19.52 u.

369 - Mijn Tweede Komst kan niet verhinderd en evenmin gestopt worden

Woensdag 7 maart 2012, 20.30 u.

368 - Het eerste zegel is de geloofsafval

Woensdag 7 maart 2012, 15.40 u.

367 - Let nu op als de man van vrede zichzelf aan de wereld zal voorstellen

Dinsdag 6 maart 2012, 15.20 u.

366 - Het Boek van de Waarheid wordt geopenbaard aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd.

Maandag 5 maart 2012, 15.30 u.

365 - De Katholieke Kerk en het Huis van Israλl zal vervolgd worden

Zondag 4 maart 2012, 15.30 u.

364 - De Maagd Maria: word wakker, kinderen. Jullie moeten de waarheid omhelzen.

Zaterdag 3 maart 2012, 14.33 u.

363 - God de Vader: waarschuwing omtrent satanische erediensten en new age doctrines

Vrijdag 2 maart 2012, 12.20 u.

362 - Verenig jullie terwijl wij de poorten van het Nieuwe Paradijs binnengaan

Donderdag 1 maart 2012, 19.55 u.

361 - Weten jullie niet dat de Heilige Geest niet kan en niet zal binnenkomen in zielen met verharde harten?

Woensdag 29 februari 2012, 17.30 u.

360 - De wereld staat op het punt de volgende fase van zuivering te ondergaan

Maandag 27 februari 2012, 15.30 u.

359 - God de Vader: de balsem die jullie zo nodig hebben om jullie zielen te kalmeren

Zondag 26 februari 2012, 21.45 u.

358 - Verwerp nooit de profeten van de Heer

Vrijdag 24 februari 2012, 21.45 u.

357 - In het Nieuwe Paradijs zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde.

Vrijdag 24 februari 2012, 15.30 u.

356 - God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde te aanvaarden

Donderdag 23 februari 2012, 16.42 u.

355. De Maagd Maria: Bid opdat een Nucleaire Oorlog in Iran kan afgewend worden

Donderdag 23 februari 2012, 16.00 u.

354. Vasten is belangrijk voor jullie zielen

Woensdag 22 februari 2012, 19.00 u.

353. Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?

Dinsdag 21 februari 2012, 19.45 u.

352. God de Vader: Jullie zijn of voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie

Dinsdag 21 februari 2012, 24.30 u.

351. God de Vader: Sta op nu en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

Maandag 20 februari 2012, 12.20 u.

350. Het beest met de tien horens is de Europese Unie

Zondag 19 februari 2012, 15.00 u.

349. Europese landen zullen zwichten voor de dictatuur, net zoals in de tijd van Hitler

Zaterdag 18 februari 2012, 16.00 u.

348. De Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie snijden de band met mijn hart door.

Vrijdag 17 februari 2012, 15.30 u.

347. De Boosaardige Groep bedient zich van de grootste leugen om de controle over landen te bemachtigen

Donderdag 16 februari 2012, 20.00 u.

346. God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

Dinsdag 14 februari 2012, 18.00 u.

345. Satans laatste dagen: Zoals bij een wesp die sterft, zal de angel het pijnlijkste zijn

Maandag, 13 februari 2012, 15.30 u.

344. De Heilige Bijbel wordt niet ten gunste van deze boodschappen opzij geschoven

Zondag 12 februari 2012, 15.00 u.

343. Andere landen zullen Engeland volgen en het gebed in het openbaar verbieden

Zondag 12 februari 2012, 10.30 u.

342. Mijn arme Heilige plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel in Rome verdreven worden.

Zaterdag 11 februari 2012, 11.30 u.

341. God de Vader: Aardbevingen zullen gevoeld worden als deel van een kleine kastijding voor De Waarschuwing.

Vrijdag 10 februari 2012, 19.50 u.

340. Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden

Donderdag 9 februari 2012, 15.00 u.

339. Zeer binnenkort zal er een man komen die zal beweren dat hij MIJ is

Woensdag 8 februari 2012, 20.45 u.

338. De Maagd Maria: de duivel zal niet rusten voordat hij de katholieke Kerk te gronde heeft gericht

Woensdag 8 februari 2012, 20.30 u.

337. Omtrent de mysteries zo lang verborgen in de archieven van het Goddelijke Rijk

Dinsdag 7 februari 2012, 20.00 u.

336. Bid opdat een nucleaire oorlog waarbij een derde van de mensheid zou omkomen, kan afgewend worden.

Maandag 6 februari 2012, 20.15 u.

335. De Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden kunnen jullie helpen jullie  natie te redden

Zondag 5 februari 2012, 13.15 u.

334. God de Vader: de Wereld staat op het punt een Kastijding te ondergaan - Mijn tussenkomst is noodzakelijk

Zaterdag 4 februari 2012, 15.00 u.

333. Oorlogen waarin Iran, Israλl, Egypte en Syriλ verwikkeld zijn worden met elkaar verbonden.

Zaterdag 4 februari 2012, 10.45 u.

332. De Maagd Maria: Haat is haat. Eer zijn geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.

Zaterdag 4 februari 2012, 10.09 u.

331. Geloofden jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Dag van het Oordeel?

Donderdag 2 februari 2012,15.30 u.

330. De Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek van de Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt.

Woensdag 1 februari 2012, 20.15 u.

329. Jezus openbaart Volle Aflaat voor volledige absolutie

Dinsdag 31 januari 2012, 21.30 u.

328. De Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op De Waarschuwing

Maandag 30 januari 2012, 13.00 u.

327. Mijn Goddelijke Barmhartigheid moet tot stand komen zoals geopenbaard aan Zr. Faustina

Zondag 29 januari 2012, 21.18 u.

326. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus met heel jullie hart

Zaterdag 28 januari 2012, 21.00 u.

325. Oproep tot de Clerus: Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

Vrijdag 27 januari 2012, 23.50 u.

324. Het laatste geheim van Fatima openbaart de waarheid omtrent satans boosaardige sekte die in het Vaticaan binnengedrongen is

Donderdag 26 januari 2012, 21.40 u.

323. De Maagd Maria: Nucleaire oorlog met Iran wordt in het geheim gepland

Woensdag 25 januari 2012, 13.50 u.

322. Goed Nieuws: God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.

Dinsdag 24 januari 2012, 16.55 u.

321. Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de zielen van atheοsten

Maandag 23 januari 2012, 15.20 u.

320. De Valse Profeet zal als een levende Heilige behandeld worden. Zij die zich tegen hem verzetten zullen als afvalligen beschouwd worden

Zaterdag 21 januari 2012, 13.15 u.

319. Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Vrijdag 20 januari 2012, 20.15 u.

318. De Antichrist die verborgen zit in de coulissen zal weldra in de wereld verschijnen

Donderdag 19 januari 2012, 20.30 u.

317. De Maagd Maria: Boosaardig plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen

Woensdag 18 januari 2012, 9.50 u.

316. Gewijde dienaars, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden

Dinsdag 17 januari 2012, 14.00 u.

315. God de Vader: Laatste boodschapper om de Tweede Komst te verkondigen

Maandag 16 januari 2012, 13.20 u.

314. Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit wonder heeft plaatsgevonden.

Vrijdag 13 januari 2012, 21.35 u.

313. De Maagd Maria – Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen

Vrijdag 13 januari 2012, 20.15 u.

312. De Maagd Maria: Kruistocht van Gebed (19) - Gebed voor jonge mensen

Vrijdag 13 januari 2012, 8.00 u.

311. Bid voor zielen in doodzonde die mogelijk niet de kans krijgen om verzoening te zoeken

Donderdag 12 januari 2012, 15.30 u.

310. De grootste gruwel tegen de Joden wordt gepland sinds de Holocaust

Woensdag 11 januari 2012, 15.00 u.

309. De Maagd Maria: zoveel zielen kiezen ervoor de tekens die ik geef te negeren

Dinsdag 10 januari 2012, 20.30 u.

308. Na de Wereldwijde Biecht zal Ik voorbereidingen treffen voor Mijn Tweede Komst

Maandag 9 januari 2012, 8:10 u.

307. Jezus’ oproep tot alle kinderen ter wereld

Zondag 8 januari 2012, 15.30 u.

306. God de Vader – Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht

Zondag 8 januari 2012, 14.04 u.

305. Oordeel en vervloek anderen in Mijn naam en je spuwt in Mijn gelaat

Zaterdag 7 januari 2012, 15.40 u.

304. Pogingen tot een Nucleaire Oorlog in het Oosten

Woensdag 4 januari 2012, 19.20 u.

303. Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken

Woensdag 4 januari  2012, 18.15 u.

302. God de Vader: Twee miljard zielen zullen zich bekeren als resultaat van deze boodschappen

Dinsdag 3 januari 2012, 15.30 u.

301. De Maagd Maria: de tijd voor de Triomf van mijn onbevlekt hart is niet veraf

Maandag 2 januari 2012, 12.00 u.

300. Er is slechts ιιn waarheid. Eιn licht. Al het andere zijn leugens.

Zondag 1 januari 2012, 17.30u.

299. De Maagd Maria: Tijdelijke vrede in de wereld indien duistere zielen zich bekeren

Zondag 1 januari 2012, 15.00 u.

 

2011

298. Zonder Mijn Akte van Barmhartigheid zouden naties elkaar vernietigen

Zaterdag 31 december 2011, 12.00 u.

297. Elke soort van Barmhartigheid zal betoond worden aan al diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

Donderdag 29 december 2011, 15.00 u.

296. De Maagd Maria: Mijn Rozenkrans kan naties redden

Donderdag 29 december 2011, 14.15 u.

295. God de Vader: Aanvaard deze laatste kans of zie een verschrikkelijke kastijding onder ogen

Woensdag 28 december 2011, 15.30 u.

294. De Maagd Maria: de barensweeλn zijn begonnen

Dinsdag 27 december 2011, 14.00 u

293. Toen ik op de aarde rondging werd Ik beschuldigd van ketterij en godslastering

Maandag 26 december 2011, 15.50 u.

292. Houd het belang van de familie in ere

Zondag 25 december 2011, 18.00 u

291. God de Vader: Mijn Zoon wordt gezonden om zijn rechtmatige Troon op te eisen

Zaterdag 24 december 2011, 18.00 u.

290. De Maagd Maria: Het Plan om de mensheid te redden voor de Tweede Komst is afgesloten

Donderdag 22 december 2011, 09.30 u.

289. Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

Woensdag 21 december 2011, 20.10 u.

288. Zondaars die zich tot Mij keren worden onmiddellijk begunstigd

Dinsdag 20 december 2011, 20.30 u.

287. Kruistocht van gebed (15) - Dankzegging voor de gave van Goddelijke Barmhartigheid

Maandag 19 december 2011, 19.30 u.

286. Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben

Zondag 18 december 2011 15.10u

285. H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst

Zaterdag 17 december 2011 15.30u

284. H. Maagd Maria : Eindtijdprofeet geleid door de Hemel

Vrijdag 16 december 2011 22.35u

283. Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van de zuivering

Donderdag 15 december 2011 20.55u

282. De Tweede Komst vindt plaats kort na De Waarschuwing

Woensdag 14 december 2011, 19.15 u.

281. Ik kan het niet verdragen aan al diegenen te denken die door Satan worden meegesleurd in de hel

Dinsdag 13 december 2011, 20.15 u.

280. Geestelijke jaloersheid is een verschrikkelijke zaak

Maandag 12 december 2011, 19.00 u.

279. God de Vader: Belofte van vrijstelling* voor hen die Jezus verwerpen

Zondag 11 december 2011, 15.30 u.

278. De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden plaatsvinden

Zondag 11 december 2011, 00.45 u.

277. Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren

Vrijdag 9 december 2011, 23.28 u.

276. De Maagd Maria: “Ik ervoer hetzelfde lijden”

Donderdag 8 december 2011, 21.10 u.

275. Dringend verzoek aan de ongelovigen tot ommekeer

Woensdag 7 december 2011, 04.00 u.

274. Het moment van  Mijn Tweede Komst is bijna daar

Maandag 5 december 2011, 15.15 u.

273. Profeten om Mijn Tweede Komst voor te bereiden

Zaterdag 03 december 2011, 20.45 u.

272. Kruistocht van Gebed (12) - Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden

Zaterdag 3 december 2011, 19.40 u.

271. Mijn Barmhartigheid bedekt alle rassen, kleuren, religies

Vrijdag 02 december 2011, 22.30 u.

270. De Maagd Maria “Kastijding zal plaatsvinden”

Donderdag 1 december 2011, 23.00 u.

269. Een verschrikkelijke Oorlog wordt voorbereid

Donderdag 01 december 2011, 24.00 u.

268. Kruistocht van Gebed (11) - Stop de haat tegen zieners

Woensdag 30 november 2011, 20.00 u.

267. Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld

Woensdag 30 november 2011, 15.30 u.

266. De Maagd Maria: Mijn geschenk om de slang te verslaan en te vernietigen

Dinsdag 29 november 2011, 21.00 u.

265. Kruistocht van Gebed (10) - De vlam van Uw liefde dragen

Dinsdag 29 november 2011, 15.35 u.

264. Kruistocht van Gebed (9) - Offer van Lijden als een geschenk

Maandag 28 november 2011, 20.30 u.

263. Wandel aan Mijn zijde en je zal bespuwd worden

Maandag 28 november 2011, 20.00 u.

262. Ik openbaar geen data

Zondag 27 november 2011, 15.00 u.

261. De Wereld zal voorgoed veranderd worden

Donderdag 24 november 2011, 21.00 u.

260. Kruistocht van Gebed (8) - De Biecht

Dinsdag 22 november 2011, 22.30 u.

259. Kruistocht van Gebed (7) - Gebed voor hen die Barmhartigheid weigeren

Dinsdag 22 november 2011, 20.00 u. 

258. Kruistocht van Gebed (6) - Gebed om de Antichrist te stoppen

Dinsdag22 november 2011, 11.00 u.

257. Kruistocht van Gebed (5) - Loof God de Allerhoogste

Maandag 21 november 2011, 19.00 u.

256. Kruistocht van Gebed (4) - Verenig alle families

Zondag 20 november 2011, 18.00 u.

255. Kruistocht van Gebed (3) - Bevrijd de wereld van angst

Zaterdag 19 november 2011, 19.00 u.

254. Kruistocht van Gebed (2) Gebed voor de Wereldheersers

Vrijdag 18 november 2011, 21.00 u.

253. Kruistocht van Gebed (1) “Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden”

Donderdag 17 november 2011, 21.00 u.

252. Voorbereidingen zijn nu klaar

Woensdag 16 november 2011, 20.30 u.

251. De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus

Woensdag 16 november 2011, 08.00 u.

250. God de Vader vraagt Zijn kinderen zich in Gebed te verenigen

Dinsdag 15 november 2011, 11.00 u.

249. Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees maar uit zonde van hoogmoed

Maandag 14 november 2011, 20.15 u.

248. Bid, ontspan en wees blij want de tijd kort af nu

Zondag 13 november 2011, 19.00 u

247. Jullie moment van glorie voor Mijn ogen – jullie moment van redding

Zaterdag 12 november 2011, 16.00 u.

246. Tekens zullen eerst aan de hemel verschijnen - de zon zal rondtollen

Vrijdag 11 november 2011, 16.00 u.

245. Twee dieven aan het Kruis

Donderdag 10 november 2011, 15.30 u.

244. Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan als vorm van penitentie

Woensdag 09 november 2011, 15.32 u.

243. Je zal op vele plaatsen gehaat en op andere gevreesd worden

Maandag 07 november 2011, 20.50 u.

242. Demonische bezetenheid en de zonde van haat

Zondag 06 november 2011, 18.30 u.

241. God de Vader - Laatste oproep tot de Atheοsten

Zaterdag 05 november 2011, 13.00 u.

240. De Wereldgroep die jullie banksysteem kapotmaakten zal uiteen vallen

Vrijdag 04 november 2011, 19.00 u.

239. Mijn Boodschappers zijn nu bij jullie om jullie zielen voor te bereiden

Donderdag 03 november, 21.00 u.

238. Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen

Woensdag 02 november 2011, 19.40 u.

237. De Maagd Maria: de tijd nadert voor Mijn Zoon om zijn geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid uit te delen

Woensdag 02 november 2011, 10.40 u.

236. Het ongeloof van diegenen die beweren Mij te kennen, kwetst Mij het meest

Maandag 31 Oktober 2011, 03.30 u.

235. Maagd Maria: open jullie harten voor de waarheid

Zaterdag 29 oktober 2011, 16.49 u.