1333 – Moeder van Verlossing: Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen van mijn Zoon
Dinsdag 17 februari 2015, 17.00 u.

Mijn geliefde kinderen, jullie hebben de Gebeden gekregen, de Gaven en de wapenrusting om gestaag vorderingen te maken in voorbereiding op de Tweede Komst van mijn dierbare Zoon, Jezus Christus.

Zijn Rest is gevormd en deze zal over de hele wereld blijven groeien zodat zielen kunnen gered worden. Het zal gedurende deze komende tijden geschieden dat Gods Rest in elke uithoek van de wereld de Waarheid van Zijn Heilig Woord zal handhaven. Gezegend met de ondersteuning van de Heilige Geest zal de Rest, door hun gebeden en offers, de toorn van God bedaren wanneer de Grote Dag van de Heer over de wereld zal neerkomen.

Jullie mogen nooit vergeten dat God iedereen liefheeft en ten gevolge van de tegenstand die Gods kinderen zullen ondervinden, zullen jullie het niet gemakkelijk hebben om trouw te blijven aan het Woord.

Gods Rest, ongeacht geloofsovertuiging of natie, zal zich in de komende dagen verenigen wanneer elke vermelding van het Heilig Woord zal onderdrukt worden. God zal met jullie communiceren door deze Missie wanneer jullie vertroosting nodig hebben zodat Hij over jullie de genaden kan uitstorten die nodig zijn om jullie geloof te verstevigen.

Moed, mijn lieve kinderen, alles berust in de Handen van mijn Zoon, Die op zoek zal gaan naar elke ziel, ook de meest verharde onder jullie. Mijn liefde voor jullie allen is oneindig en Ik verlang ernaar dat jullie alle Gaven, die jullie gegeven werden door de Heilige Evangelies en door deze Boodschappen, zouden gebruiken voor de redding van zielen.

God zal Zijn Rest nooit verlaten en het zal door jullie gebedsgroepen zijn en door alle andere gebedsgroepen die ontstaan zijn ten gevolge van mijn communicaties aan de wereld via  andere missies, dat zielen kunnen en zullen gered worden. 

Vertroost elkaar in tijden van geestelijke beproevingen en God zal jullie op elke stap van de weg begeleiden. Ik, de Moeder van Verlossing, zal jullie beschermvrouw blijven en Ik zal elk verzoek dat jullie Mij doen beantwoorden. Ik zal aan jullie zijde blijven tot op de Dag waarop  mijn Zoon wederkomt om aanspraak te maken op Zijn Koninkrijk op aarde.

Bedankt dat jullie met geloof, hoop en vertrouwen mijn oproep en die van mijn Zoon beantwoorden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing