1332 – Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond
Vrijdag 13 februari 2015, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, door de Kracht van de Heilige Gezegende Drie-Eenheid, bevestig  Ik dat Ik jullie de Waarheid gegeven heb. Ik heb jullie harten en zielen gevuld met de gaven die de mensheid beloofd waren door het Boek van Waarheid.

Neem nu Mijn Geschenk van de Waarheid samen met al de andere Gaven die jullie door deze Missie verkregen hebben en aanvaard ze met dankbaarheid. Leef naar het Woord van God. Aanvaard deze Boodschappen en leid jullie leven in overeenstemming ermee.

Mijn Missie om de mensheid te redden is bijna afgerond. Mijn Rest is gevormd. Jullie hebben het Zegel van de Levende God, de Medaille van Verlossing en de Kruistochtgebeden als Gaven ontvangen. Zij zullen jullie wapenuitrusting zijn tegen Mijn vijand. Vanaf nu zal Ik slechts periodiek met jullie spreken en door de Rest(kerk). Jullie zijn klaar om jullie wapenrusting aan te trekken en te strijden om Mijn Woord levend te houden in een plaats van verlatenheid.

Mijn Plan is te verzekeren dat jullie allen Mijn Woord verspreiden en overwegen wat Ik jullie gegeven heb. Ik zal Mijn laatste Missie nooit in de steek laten, want dat is onmogelijk. Wees geduldig en vertrouw ten volle op Mij. Deze Boodschappen zullen jullie veel vertroosting en opbeuring bieden in de dagen van grote geestelijke beproevingen. Wees dankbaar voor Mijn Barmhartigheid.

De Heilige Geest zal jullie leiden en beschermen en Ik zal jullie de steun geven die jullie zullen nodig hebben om de moeilijkheden te doorstaan die jullie tegemoet gaan in de komende tijden.

Dank jullie wel Mijn kleinen om Mijn Tussenkomst te aanvaarden. Nu is het aan jullie om de Waarheid te verspreiden. Ik bemin jullie, Ik koester jullie en Ik verlang naar de Grote Dag van de Heer waarop Ik de wereld zal verenigen en jullie in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde zal binnenleiden.

Ik Zegen jullie en geef jullie de moed, de wijsheid, de kennis en de Genaden om Mijn Werk op aarde voort te zetten. 

Jullie geliefde Jezus

Redder en Verlosser van heel de mensheid.