1331 – Gebed jaagt de duivel angst aan
 Donderdag 12 februari 2015, 6.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag aan alle Christenen overal ter wereld de tijd te vermeerderen die zij aan het gebed besteden, om de macht van de zonden te verslaan, die de wereld wurgen en in hun zog lijden en allerlei vormen van ontbering meebrengen.

Zonde kan door gebed vernietigd worden. Het gebed is het machtigste wapen tegen het kwaad en hoe meer jullie je tot Mij, jullie Jezus, richten, des te beter kan Ik Mijn vijand verslaan. Hoewel Ik jullie niets vraag wat jullie harten zou belasten, verzoek Ik jullie beroep te doen op Mij om zondaars te helpen het kwaad te vermijden dat op gelijk welk moment in hun hart kan opkomen.

De macht van Satan is op een punt gekomen dat mensen zonder geloofsovertuiging of geloof in God, gemakkelijk door hem kunnen gemanipuleerd worden. Bij elke gelegenheid prikkelt  en bekoort hij hen. De mens, in Satans ogen, is een spiegelbeeld van God, Die de mens schiep naar Zijn Eigen Beeld. Satan haat elke individuele mens met een intensiteit die jullie de adem zou benemen. Alleen de mens die op zijn hoede is voor zijn slinkse handelswijze kan de Waarheid zien, ook wanneer het kwaad veel vormen aanneemt. Enkel de mens die open staat voor Gods Woord – die Hem bemint en Hem kent – kan door de kracht van het gebed de invloed van de bedrieger afwenden. 

Gebed jaagt de duivel angst aan en verzwakt zijn greep over de mensheid. Het gebed is machtiger dan een zwaard dat in de strijd gebruikt wordt, want het verwondt de vijand niet alleen maar vernietigt hem ook. 

Jullie Jezus