1330 – Dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de schapen van de bokken scheid
11 februari 2015, 15.16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zo velen spuwden in Mijn Gelaat, vervloekten Mij en verloochenden Mij tijdens Mijn Tijd op aarde en vandaag doen zij dat nog steeds.

Elk geschenk dat van Godswege aan de mensheid geschonken werd via zieners, visionairs en profeten, werd door de meerderheid afgewezen. Weldra zal de Vlam van Waarheid voor de mensen moeilijk te vinden zijn, hoewel zij ernaar op zoek gaan. Mijn vijanden zullen zich verheugen en feestvieren wanneer Mijn Getuigen op aarde tegen de grond geworpen en vertrapt worden. O, hoe ondankbaar zijn de koude harten van de mensen en hoe weinig liefde hebben zij voor Mij.

Mijn kastijding is op handen en Ik zal diegenen wier liefde voor Mij levend blijft, scheiden van de zielen die Mij verwerpen. Mijn Tussenkomst zal vlug gebeuren en wee de mens die Mij vervloekt, want Ik zal hem wegsnijden uit de Boezem van Mijn Heilig Hart en hij zal achtergelaten worden om te vertoeven tussen de beesten (duivels) die over de aarde rondzwerven, op zoek naar zielen die zij begeren om ze te kunnen vernietigen.

Vandaag heeft jullie Heer gesproken en vandaag is het de dag waarop, zoals voorzegd, de veranderingen zullen beginnen. Mijn Barmhartigheid zal jullie getoond worden in krachtige stromen maar daarna zullen jullie je eigen lot kiezen. Zij die toegestaan hebben dat haat in hun zielen woekerde zullen Mij volkomen verwerpen. Zij wier zielen lauw zijn zullen niet de Genaden hebben om Mij trouw te blijven en ook zij zullen Mij afwijzen.

Ik heb jullie het Woord, de Waarheid, gegeven en velen hebben Mij erom vervloekt. Het is enkel dat wat Ik jullie kan geven voor de Grote Dag. Nu dan, neem wat Ik jullie gegeven heb en herinner jullie elk Woord, want Mijn Tijd is nabij en dat is alles wat Ik jullie openbaren kan voordat Ik de schapen van de bokken scheid.

Diegenen onder jullie die Mij vervloeken zullen vervloekt zijn. Diegenen die in Mij geloven zullen Eeuwig Leven hebben. Lijd in Mijn Naam en Ik zal jullie verheffen in Mijn komend Koninkrijk.

De Dag van de Eerste Verrijzenis komt eraan en zij die Mij niet willen aannemen zullen voor eeuwig verworpen worden. Mijn toorn is heden groot en indien jullie de sombere, grauwe en verduisterde zielen zouden zien van diegenen die lauw van hart zijn, dan zouden jullie wenen. Helaas zijn de meeste zielen in duisternis en zouden jullie dat zien, dan zouden jullie sterven van de shock, zo (erg) is de toestand van de zielen van de mensheid.

Jullie Jezus