1329 – Moeder van Verlossing: bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op aarde
Dinsdag 10 februari 2015, 14.36 u.

Mijn lieve kinderen, het is belangrijk dat jullie allen de Kruistochtgebeden en Mijn Allerheiligste Rozenkrans bidden als deel van jullie dagelijkse gebeden. Jullie mogen kiezen welke gebeden jullie selecteren, niet noodzakelijk elk gebed, maar diegene die overeenstemmen met jullie wens. Mijn Allerheiligste Rozenkrans moet dagelijks gebeden worden tegen de invloed van de duivel.

Gebed brengt jullie dichter bij God en beschermt de zielen van al diegenen die de hulp van mijn Zoon inroepen tegen de macht van de bedrieger. Gebed is het krachtigste wapen tegen het kwaad en jullie mogen nooit de macht onderschatten die ervan uitgaat.

Bid voor de bescherming van mijn Zoons Kerk op aarde en vraag mijn Zoon om Barmhartigheid te verlenen aan ieder die poogt haar te kruisigen. Deze Kerk – het Lichaam en de Tempel van mijn Zoon – is de weg waarlangs alle eer aan God zal gegeven worden. De Onderrichtingen, het Woord en de Heilige Eucharistie, d.w.z. het Lichaam en Bloed van mijn Zoon Jezus Christus, zijn Geschenken die aan de mensheid werden gegeven tot redding van de zielen. Jullie moeten de Waarheid hooghouden en voorbereidingen treffen om de Barmhartigheid van mijn Zoon te aanvaarden.

Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor de zielen die de Waarheid tegenspreken en om mijn Zoon te smeken Zijn Barmhartigheid uit te storten over hun zielen. Mijn Zoon is het Leven. Alle Leven komt van Hem. Verwerp mijn Zoon en jullie zullen het leven niet behouden in Zijn Koninkrijk dat komt.

Mijn Zoon heeft mij gevraagd dringend om jullie gebeden te smeken voor de zielen van diegenen die Hem zullen verwerpen. Hij zal de gebeden verhoren die jullie opdragen voor al jullie geliefden en voor hen die niet in staat zullen zijn om het Licht te erkennen wanneer het als een vuurbaken oplicht en zich uitspreidt over de mensheid.

De zielen die stralen van liefde en nederigheid, noodzakelijk om mijn Zoon te ontvangen, zullen zich verheugen. De mensen wier zielen verduisterd zijn zullen het Licht schuwen omdat zij het pijnlijk zullen vinden de Waarheid te aanschouwen. Bid vanaf nu elke dag met heel jullie hart voor de zielen die de Barmhartigheid van mijn Zoon het meest nodig hebben.

Zonder jullie gebeden zullen velen verloren gaan en voor eeuwig smachten naar het gezelschap van mijn Zoon, maar Hij zal voor hen nergens te vinden zijn.

Ik geef jullie mijn liefde, mijn bescherming en mijn vrede. Antwoord alstublieft op mijn verzoek tot redding van zielen.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Verlossing