1328 – De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens
8 februari 2015, 08.31 u.

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Heilige Geest deze Boodschappen doordringt, verspreidt Mijn Woord zich als de bliksem, zoals het tijdens Mijn Tijd op aarde geschiedde. De snelheid waarmee de Heilige Geest zich verspreidt gaat het verstand van de sterfelijke mens te boven. En omdat de Parakleet, door de Macht van God, de zielen overstroomt van allen die nederig zijn van hart, zal de geest van het kwaad volgen, overal waar Hij Tegenwoordig is.

De geest van het kwaad is krachtiger dan de wil van de mens, maar hij is machteloos tegen de kinderen van God die in Hem al hun vertrouwen stellen. De geest van het kwaad zal altijd maar één motief hebben en dat is te misleiden. Satan, de grote misleider, zal de hoogmoed in de ziel gebruiken om de mens ervan te overtuigen dat zijn gebrekkig manier van redeneren kan voorschrijven wat juist is of verkeerd. Het slachtoffer zal geloven dat hij zijn eigen lot onder controle heeft en daarom is zijn geloof, hoe weinig hij ook mag hebben, bijzaak.

Vrijheid van het geweten kan zwakke zielen ertoe brengen het Bestaan van God te verwerpen. Andere zielen, die het Bestaan van God wel aanvaarden, zullen hun persoonlijke  opvattingen  toelaten hun eigen interpretatie voor te schrijven omtrent Wie God is en hoe God reageert op zondaars.  In beide gevallen zullen zij de Autoriteit van God afwijzen ten gunste van wat zij wensen te geloven. Hun hoogmoed zal leiden tot hun ondergang.

De duivel is zeer sluw en zal tot zulke zielen zeggen “doe wat je geweten zegt” en hen ervan overtuigen daaraan de voorrang te verlenen boven het Woord van God. O hoe gemakkelijk is de mens te manipuleren, die door de zonde ten prooi valt aan dergelijk  bedrog. Kom, zeg Ik, wie zijn jullie om te besluiten dat jullie meer over Mij weten dan wat Ik jullie geleerd heb? Mijn Onderrichtingen zijn duidelijk, nauwkeurig en nooit vaag. Indien jullie niet op het Woord van God kunnen vertrouwen dan kunnen jullie Hem niet echt beminnen. Het is aan jullie om met jullie eigen vrije wil te kiezen wat te geloven. Maar de mens die het Woord van God verdraait, opdat het helemaal zou passen in zijn eigen mening omtrent Mijn Woord en om aan zijn eigen behoeften te voldoen, dat is de mens die zal bezwijken voor de bekoring van de duivel.

Overal waar Mijn Woord gehandhaafd wordt, zal de duivel rondhangen, wachtend om de zielen te verslinden van hen die hun eigen inzichten en meningen hoger achten dan het Woord van God. Elke mens die standvastig blijft in de Waarheid zal vreselijke beproevingen doorstaan vanwege de duivel, die nooit zijn inspanningen zal opgeven om de mens te doen afdwalen. Dus, overal waar de Heilige Geest Zijn Vleugels spreidt, zal de geest van het kwaad elke voetspoor op de weg volgen. Gestaag, gefrustreerd en vastbesloten, zal hij die zielen kwellen die met de Kracht van de Heilige Geest gezegend werden.

Jullie zullen ervaren dat de geest van het kwaad zich niet bemoeit met zielen die hij reeds overwonnen heeft, want hij heeft hen niet nodig. Iemand die Mij liefheeft en het Woord van God onderhoudt is kwetsbaar, want hij is de meest gezochte buit. Jullie mogen hoe dan ook nooit geloven dat jullie sterk genoeg zijn om zulke aanvallen op jullie geloof te weerstaan, want ieder van jullie is een zondaar. En als zondaars zullen ook jullie Mij verraden, tenzij jullie geregeld jullie zielen zuiveren door verzoening, want jullie zullen op eigen houtje niet sterk genoeg zijn om de druk Mij te ontkennen te weerstaan.

Vergeet nooit waarvoor Ik jullie waarschuwde. Jullie staan in het midden van de grootste geestelijke strijd van alle tijden. Alleen de beste, de sterkste en de zuiverste zielen zullen het overleven. 

Jullie Jezus