1327 – Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is.
Zaterdag 7 februari 2015, 21.37 u.

Mijn zeer geliefde dochter, mijn strijd versterkt om vrede te brengen aan al Gods kinderen en om elke mens op te nemen in de heerlijkheid van de Nieuwe Hemel en Aarde.  Ik zal tot het einde vechten om de mensheid te redden van het kwaad dat haar door Mijn vijand werd toegebracht.

Ik vraag aan jullie allen die Mij liefhebben en Mijn Woord onderhouden om sterk te blijven tegenover de haat tegen Mijn Heilig Woord waarvan jullie getuigen zullen zijn. Indien jullie Mijn Woord verwerpen dan verwerpen jullie Mij. Jullie zullen de betekenis van Mijn Dood op het Kruis niet begrepen hebben.

Het vereist grote moed en uithoudingsvermogen om een leven in Mij te leven, want jullie zullen nooit met rust gelaten worden wanneer jullie openlijk jullie geloof in Mij belijden.

Ik Ben jullie enige ware troost in een wereld die tegen Mij is. Ik ben jullie reddingsboei in tijden van tegenspoed. Ik Ben het Leven zelf en alle dingen die goed zijn komen van Mij. Kwaad in welke vorm dan ook kan niet van Mij komen, dat is onmogelijk. Zolang de wereld niet aanvaardt dat Satan bestaat zolang zullen zij ook nooit het Bestaan van God aanvaarden.

Satan en elke gevallen engel die door Mijn geliefde Vader uit de Hemel geworpen werd, doen haat ontstaan in de zielen van hen die toestaan dat zonde hen wurgt. Uit de zonde van hoogmoed komen alle andere zonden voort. Hoogmoed was de ondergang van Lucifer. Hoogmoed is de zonde waardoor de mens zichzelf aansluit bij de duivel. Hoogmoed zal de ondergang zijn van de mensheid.

Jullie moeten Mij onvoorwaardelijke beminnen en dat is geen gemakkelijke prestatie. Mij beminnen wil zeggen het Woord van God aanhangen. Als jullie daar van afwijken zal jullie liefde voor Mij wegkwijnen totdat jullie tenslotte zullen leven naar jullie eigen regels.

Jullie Jezus