1326 – Spoedig zullen de hemelen opensplijten en het Vuur van de Heilige Geest zal over jullie neerdalen
Woensdag 4 februari 2015, 20.06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de haat tegen alle goede dingen die van God komen, inbegrepen Zijn Heilig Woord, is zeer sterk in deze tijd. De liefde in het menselijk hart, die van nature aanwezig is in de ziel van elk kind dat geboren is in de wereld, is koud geworden in de harten van de mensheid.

Liefdadigheid en naastenliefde zijn verdampt en de mens zal zich, zoals voorspeld, keren tegen zijn broeder, zuster, vader, moeder en buur wanneer de eindstrijd om de zielen zijn hoogtepunt bereikt. De goede, zachtmoedige en nederige mensen zullen vertrapt worden en zij die kwaadwillig zijn en zonder liefde in hun ziel, zullen diegenen die de Waarheid durven spreken, intimideren.

Mijn Vader, op wiens Heilig Bevel Ik spreek tot de wereld, heeft Mij de opdracht gegeven om deze waarschuwing openbaar te maken. Bereid jullie voor om Mij te ontmoeten want spoedig zullen de hemelen opensplijten en het Vuur van de Heilige Geest zal over jullie neerdalen. Zij die zachtmoedig zijn van hart en wier zielen vol van liefde zijn voor anderen, zullen beloond worden met de Gaven die Ik op die dag zal meebrengen. Aan de anderen zeg Ik het volgende: voor elke slechte daad, elk kwaad woord of gemene handeling waaraan jullie schuldig zijn en voor het leed dat jullie anderen hebben aangedaan, zullen jullie de pijn van jullie ongerechtigheden ervaren zoals Mijn Ogen die gezien hebben. Omdat zeer velen geschokt zullen zijn bij het zien van de toestand van hun zielen, vraag Ik jullie om niet bevreesd te zijn. Vertrouw gewoon op Mijn Grote Barmhartigheid. Ik kom niet om jullie te straffen of te veroordelen maar om de liefde in jullie binnenste op te wekken, die jullie voor Mij verloren hebben.

Kom jullie allen, de tijd van Gods Tussenkomst is dichtbij en diegenen die hun ziel voorbereiden door de acte van verzoening en door de Biecht, zullen gespaard blijven van de pijn der zuivering.

Jullie Jezus