1325 – Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen
Donderdag 29 januari 2015, 21.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende tijden zullen de Rooms Katholieken en de Joden de grootste tegenstand te verduren hebben. Zij zullen lijden onder discriminatie, verzet en haat omdat de geloofsafval de mensheid verstikt. Hun stemmen zullen gesmoord worden terwijl leugens de geesten van Gods kinderen verslinden wanneer de duivel de wereld door bedrog ertoe brengt om het Woord van God te verwerpen.

Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen door diegenen onder hen die sterk genoeg zijn om het Vuur van de Heilige Geest te verspreiden totdat de Grote Dag van de Heer over de mensheid zal neerdalen. De geest van Enoch en Elia zal hun zielen overstromen en zij zullen verontwaardiging veroorzaken wanneer zij getuigenis geven van God, van de Waarheid en van het Leven, maar miljarden mensen zullen die verwerpen. Zoals voorzegd, zullen deze twee getuigen tegengewerkt en bestreden worden maar wee de mens die hen probeert te vernietigen want God zal Zijn vijanden straffen om ervoor te zorgen dat deze twee (getuigen) de vlam van Zijn Liefde in de wereld levend houden, een wereld die overdekt zal zijn met de duisternis van de geloofsafval. 

Henoch en Elia zullen niet tegenwoordig zijn in menselijke vorm zijn, maar jullie moeten weten:  zij zullen in de geest van deze twee getuigen tegenwoordig zijn, en het zal door hun lijden zijn, dat God diegenen zal redden die blind zijn voor de waarheid.

Wees nooit bang voor de Waarheid, vrees enkel hen die zo vol van haat zijn voor Mij, Jezus Christus, dat zij zich zullen vernederen tot om het even welke gemene daad om deze twee getuigen het zwijgen op te leggen. Maar zij zullen geen resultaat boeken want het Vuur van de Heilige Geest zal uit hun mond stromen als een zwaard en in de harten snijden van hen die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben. Dan, wanneer de tijd komt, zullen deze twee godsdiensten verbannen worden en zij die ze openlijk durven uitoefenen zullen ervan beschuldigd worden een misdaad te plegen. Afgebrand tot op de grond zullen de Tempels ashopen worden en de wereld zal zich verblijden in de vernietiging van Gods Getrouwen en hun ondergang vieren.

Daarna echter zal de klank van Gods Stem gehoord worden in elke uithoek van de wereld en uit de as zal het Nieuwe Begin, het Nieuwe Jeruzalem oprijzen, een nieuwe zuivere wereld zonder zonde.

Jullie Jezus