1324 – Het zal bijna onmogelijk worden om de Heilige Bijbel nog te vinden
Woensdag 28 januari 2015, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd naar de woestijn verdreven en voel mij ellendig in Mijn Droefheid door de wijze waarop het Christendom in de wereld belasterd wordt.

Mijn Stem is nog slechts een fluistering te midden van het gebrul van het beest en van diegenen die Mij verachten. Deze stemmen van misnoegdheid zullen zich nog vermenigvuldigen en het Woord overstemmen dat van Mijn Leven kwam. Ketters, heidenen, valse zieners en profeten, verraders en liefhebbers van gesmolten goud zullen in eendracht oprijzen om tegen Mij te rebelleren. Zij die in Mijn Voetstappen volgen zullen vertrapt worden en beladen met het gewicht van Mijn Kruis en zij zullen een steile berg moeten beklimmen indien zij al het waardevolle willen vasthouden dat hun door Mij onderwezen werd.

De Heilige Bijbel zal nog nauwelijks te vinden zijn alvorens hij zal afgeschaft worden. Elke poging zal ondernomen worden om God te ontkennen totdat het Woord zal vervangen worden door de leer van de duisternis. Diegenen onder jullie die in Mij, jullie Jezus, geloven, mogen nooit bezwijken voor om het even wat dat niet van Mij komt. Ik alleen behoed jullie tegen kwaad en het is alleen door Mij dat jullie Eeuwige Redding zullen vinden.

Wees voorzichtig voor valse gebeden die jullie worden aangeboden want zij zullen niet door de Heilige Geest geïnspireerd zijn en moeten gemeden worden. Een klein woord, een kort zinnetje of een eenvoudige weglating hier en daar, kan een gebed in een leugen veranderen. Het kwaad is een stille doder van de geest en is niet gemakkelijk te herkennen wanneer het vermomd is als de Waarheid. Het is tijd om jullie tuin (van onkruid) te wieden en trouw te blijven aan alles wat Ik jullie geleerd heb, want al het andere is zonder betekenis en kan veroorzaken dat jullie je geloof verliezen.

Geloof in Mij en vertrouwen op Mijn Belofte om terug te komen in Grote Heerlijkheid, mogen nooit terzijde geschoven worden ten voordele van de prikkeling van valse profeten, tovenaars, heidenen en ketters. Mijn vijanden werken hard om jullie te misleiden en de meesten onder hen zijn er zich perfect van bewust Wie Ik Ben maar zij willen Mij verwerpen, koste wat het kost. Jullie moeten als een klein en vertrouwend kind blijven wanneer jullie Mij roepen en Ik zal jullie leiden langs de Weg naar Mijn Koninkrijk. Ik zal jullie allen beschermen die volledig vertrouwen op Mijn Liefde en Mijn Heilige Wil. Dan alleen kan Ik tussenbeide komen om Mijn vijanden weg te vegen en de Waarheid te verspreiden zodat de komende nieuwe wereld door elk kind van God kan bewoond worden.

Vertrouwen, geloof, hoop en liefde zijn belangrijk indien jullie de sterkte willen vinden om aan Mijn Zijde te blijven. Onvoorwaardelijke liefde voor Mij zal jullie grote genaden bekomen tijdens jullie reis naar Mijn Luisterrijk Koninkrijk – de wereld die geen einde zal hebben. 

Jullie geliefde Jezus