1323 Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord ofwel helemaal niet
Dinsdag 27 januari 2015, 14.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, verstandelijke overwegingen spelen geen rol in de geesten van hen die het Heilig Woord van God heftig zullen afwijzen, noch bij diegenen die hoe dan ook tegen Mij zijn, noch bij diegenen die niet geheel en al trouw blijven aan het Woord. Jullie kunnen enkel zeggen van Mij te zijn als n lichaam niet als een deel van jullie lichaam. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie mij slechts beminnen met een deel van jullie. Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord of helemaal niet.

Wanneer jullie Mij verraden dan zullen jullie dat doen door jullie redenen te rechtvaardigen wanneer jullie leugens aanvaarden over Wie Ik Ben, Wat Ik Ben en Wat Ik gezegd heb. Jullie zullen Mij buitenwerpen en valse beschuldigingen tegen Mij uiten, net zoals jullie voorouders dat vr jullie deden. Jullie zullen Mijn Woord gebruiken al naargelang jullie eigen interpretatie en vervolgens de rechtschapen gelovigen ervan beschuldigen liefdeloos te zijn. Jullie zullen Mij geselen doordat jullie Mijn Lichaam verraden en jullie zullen verschrikkelijke pijn en lijden teweegbrengen bij hen die jullie in Mijn Heilige Naam beschuldigen van ketterij.

Gezond verstand zal aan de kant geschoven worden terwijl jullie alle mogelijke excuses gebruiken om een weg te volgen in de tegenovergestelde richting van de weg die voor jullie gebaand werd door Mijn Dood op het Kruis.

Satan is de grote aanklager van Gods kinderen en wanneer hij tegenwoordig is in de zielen van hen die hij aantast, dan zal hij elke mogelijke beschuldiging uiten tegen Gods kinderen om Mijn Woord in diskrediet te brengen. Hij zal jullie misleiden om jullie onwetend te maken met betrekking tot de Liefde die God voor jullie heeft. Hij zal elk greintje geloof dat jullie bezitten verwoesten wanneer jullie hem de kans geven. Hij zal misbruik maken van jullie vrije wil een door God gegeven recht en jullie doen geloven dan jullie kunnen leven zonder God.

Jullie Jezus