1321 – Moeder van Verlossing: de invloed van de seculiere wereld is vergelijkbaar met  een grote overstroming
Zondag 25 januari 2015, 14.40 u.

Mijn lieve kinderen, de Gave van Onderscheiding komt door de Kracht van de Heilige Geest en zij wordt niet gemakkelijk gegeven. Zij moet verdiend worden. Zij wordt enkel gegeven aan hen die in vereniging zijn met Christus en die vrij zijn van alle verwarring vanwege de  bekoringen die de duivel hun voorhoudt. De duivel kan hen die met deze Gave gezegend zijn niet bedriegen.

Wee de mens die bedrogen wordt want hij zal toelaten dat hijzelf in leugens gedompeld wordt. Bedrog komt van Satan zelf en van hen bij wie hij binnendringt. Wie het bestaan van Jezus Christus niet aanvaardt zal het bijna onmogelijk vinden om de rook van Satan te weerstaan, die iedereen en elk van jullie verblindt die schuldig zijn aan de zonde van hoogmoed,  met de bedoeling jullie te verslinden. Gelijk welke gewijde dienaar van God die de Waarheid achter zich laat, zal al de gelovigen die van hem leiding verwachten, in dwaling brengen. Daarvoor zal hij een grote bestraffing ondergaan op de Dag van het Oordeel.

De invloed van de seculiere wereld is vergelijkbaar met een grote overstroming en zielen die toelaten dat hun kijk of mening over het Woord van God verandert, zullen verdrinken. Bedrog is een middel van de Boze en zijn hoofddoel is de Kerk van mijn Zoon op aarde te vernietigen door hen die ertoe behoren te verleiden. Open jullie ogen voor nieuwe veranderingen die zullen geïntroduceerd worden en die de Naam van God vervloeken.

Jullie mogen nooit toestaan dat leugens invloed hebben op wat mijn Zoon jullie leerde want  mijn Zoon week nooit af van Zijn Geschreven Woord en dat zal Hij ook nooit doen. De Waarheid zal jullie ondersteunen gedurende de beproevingen die nakend zijn en die mijn Zoons Kerk op aarde zullen geselen. Jullie moeten je voorbereiden op deze tijden want het is bijna zover.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing