1320 – God is alomtegenwoordig – Hij is overal
Donderdag 22 januari 2015, 20.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, geloofsafvalligheid heeft de wereld in zijn greep en spreidt zijn  tentakels uit tot in alle religies, die Mij, Jezus Christus, erkennen, en ook bij hen die Mijn geliefde Vader erkennen.

Zij die geloofsafvalligheid verbreiden doen dat op een manier die niet direct aanwijsbaar is en bedriegers zullen omzichtig de zielen voeden tot de aanvaarding van een valse leer. Dat zal twee derde van de Christenen tot geloofsafval brengen waarbij zij niets wijzer zullen worden. Elke Wet van God zal omgebogen worden en voorgesteld als gepast voor de moderne wereld. Mijn vijanden zullen zo overredend zijn en zo zorgzaam en nederig naar het uiterlijk, dat zij zelfs de meest onwrikbare en trouwe volgelingen van Mij zullen overtuigen dat die veranderingen in Gods Ogen aanvaardbaar zijn.

Eens een Christen de Waarheid verlaat, draagt hij schuld voor het accepteren van leugens. Spoedig nadien zal hij valse leerstellingen aannemen en vervolgens zal hij het Geloof zeer snel in de steek laten. Wanneer de tijd rijp is zal de man van verderf alle Christenen die het Ware Woord van God verwerpen, overtuigen om lid te worden van de nieuwe ene wereldreligie. En dat is hoe Mijn Kerk zal gekruisigd worden. Maar het Licht van God zal over de Christenen en de Joden worden uitgestort en uit hun mond, geïnspireerd door Enoch en Elia, zullen zij het Woord van God prediken. Dat zijn de twee religies die Mijn vijanden in het vizier zullen nemen en die zij zullen vervolgen en hardvochtig behandelen alvorens hun te verbieden hun godsdienst op openbare plaatsen te praktiseren. Uiteindelijk zullen zij hun kerken en tempels overnemen. Maar beschermd door het Vuur van de Heilige Geest, zullen zij het Woord van God verspreiden. Zij zullen de moed en de kracht vinden om God trouw te blijven.

Priesters die trouw blijven aan de Waarheid zullen het dagelijks Misoffer blijven opdragen in Mijn Naam en zoals het bedoeld was. Zij zullen in elke natie gevolgd worden door de  overblijvende (gelovigen) die gehoor geven aan de Geest van Vuur. Gods Macht mag nooit onderschat worden. Hij zal de Zijnen leiden op hun weg naar de overwinning. Hij zal elke doornstruik opruimen die hun pad hindert. Hij zal hen omringen met de Cirkel van Zijn Hemelse Bescherming en hun zielen vullen met wijsheid en met de Waarheid.

God is alomtegenwoordig – Hij is overal en Hij ziet alles. Satans macht is angstaanjagend maar hij is niet alomtegenwoordig. Hij kan zijn invloed enkel verspreiden door de zielen die hij en zijn trawanten weten te bedriegen. Gods Kracht kan zich in elke deel van de wereld ogenblikkelijk vermenigvuldigen. Elke actie, goed, slecht of onverschillig, komt voort uit de vrije wil van de mens, die ofwel beïnvloed is door de Heilige Geest of door de geest van het kwaad.

Gods Kracht zal zegevieren en op de Grote Dag van de Heer, zullen Zijn vijanden machteloos zijn en door de Hand van Mijn Vader zullen zij in de afgrond geworpen worden. De grootste straf zal neerkomen op Gods gewijde dienaren die valsheden prediken. Omdat zij gezegend waren met de Waarheid, maar die verworpen hebben om doelbewust zielen weg te trekken van het Woord van God, zal hun zonde de ergste zijn van alle en daarom zullen zij nooit het Gelaat van God zien.

Jullie Jezus