1319 – Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de Waarheid te zien
Woensdag 21 januari 2015, 20.24 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wijsheid is een gave die aan de mens geschonken wordt door de kracht van de Heilige Geest. Want ook al heeft de mens alle rijkdommen, macht en kostbare stenen verworven die op aarde te vinden zijn, indien hij de Gave van wijsheid niet bezit, heeft hij niets.

Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de Waarheid te zien, die door God aan het menselijk ras gegeven werd met behulp van de profeten. Helaas is wijsheid in de wereld van vandaag een zeldzaamheid. Door te bezwijken voor al de dingen die door de mens gemaakt worden voor de mens, zullen jullie niet in staat zijn al datgene te zien wat verborgen zit onder de lagen van verleidelijke zoete dampen die de wereld bedekken, omdat de mens jacht maakt op elk genot, elke daad, elk woord en geestelijke prikkeling die niet van God komen.

De mens is naakt in de wereld gekomen, kwetsbaar en aangewezen op anderen om hem te voeden en te kleden. Hij wordt geboren met een lichaam en een ziel en hij zal de wereld verlaten met niets, zelfs niet met de kleren die hij aanheeft. De mens leert van de mens maar hij moet ook leren van het Woord van God. Elke bijkomende kennis kan een grote bonus betekenen, maar indien niet wijs gebruikt, kan ze bij anderen verschrikkelijke pijn veroorzaken. Indien kennis wijs gebruikt wordt kan ze Gods Plan volbrengen om Zijn kinderen te helpen en te voeden.

Het menselijk ras werd misleid omtrent de Waarheid. Dat grote bedrog zuigt de kennis en de menselijke geest leeg. Zonde wordt niet langer slechts aanvaard maar wordt beschouwd als een deugd. Deugd wordt nu afgekeurd en weldra zal het gewoon vermelden van Mijn Naam in het openbaar als een misdaad beschouwd worden.

De invloed van de duivel verdraait het menselijk verstand en keert alles ondersteboven. De duivel is de tegenpool van God en wanneer God zegt dat iets goed is dan zal de duivel jullie ervan willen overtuigen dat het verkeerd is. Goed zal als verkeerd beschouwd worden en een slechte daad of woord zal als goed bestempeld worden. Alle zonden, betreurenswaardig in Gods Ogen, zullen gerechtvaardigd worden en daarin zal elke vorm van kwaad voorkomen.

In de komende nieuwe wereldkerk zal er nooit sprake zijn van zonde en daden die uitgevoerd worden door hen die het Woord van God wensen te handhaven, zullen onwettig worden. En dus zal wijsheid, een Gave van God, in jullie maatschappij ontbreken omdat het menselijk ras zaken zal omhelzen die door God veroordeeld worden.

Als de wereld jullie zegt dat het Woord van God zou moeten genegeerd worden, en erop aandringt dat jullie deelnemen aan handelingen die uitdraaien op doodzonde, dan kan Ik jullie niet redden. De mens wordt aangespoord om elke sluwe wet die het Woord van God ontkent toe te juichen en Mijn vijanden zijn buitengewoon bedrijvig de loop van de geschiedenis te veranderen.

Alle goede dingen die voortkomen uit het Christelijk geloof, zullen weldra verdwijnen totdat de dag komt dat jullie zullen vervolgd worden omwille van het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Maar voor elke boosaardige daad die uitgevoerd wordt door hen die Mij verachten, zal God Zijn Geest uitstorten over de Zijnen om dat kwaad ongedaan te maken. Mocht Hij dat niet doen, dan zou er maar weinig hoop resten om Zijn kinderen te redden uit de greep van de duisternis. Satan heeft zijn invloed kenbaar gemaakt in elke uithoek van de wereld. Zij die hij verleidt worden zijn bereidwillige trawanten die verrukt zijn wanneer zij alle tegenstand van Gods volk ondervangen, om zo de wereld op de knieën te brengen. Maar God, omwille van Zijn Liefde voor jullie, zal ervoor zorgen dat Wijsheid, aan de mens verleend door de Kracht van de Heilige Geest, de beschutting wordt die Zijn trouwe dienaren zullen gebruiken om de mensen weg te loodsen van de rook van Satan.

Het Licht van God zal helder schijnen onder Zijn volk en onder Zijn Bescherming zullen zij  Zijn Woord handhaven en anderen tot de Geest van wijsheid leiden. Zielen die Mij werkelijk kennen zullen naar Gods Gave van wijsheid getrokken worden want zij zal schijnen als de zon en troost brengen aan al Gods mensen, die veracht zullen worden wanneer zij openlijk hun liefde tot God belijden.

Het kwaad zal, noch kan, de Gave van wijsheid overwinnen, die God weldra zal overmaken aan allen die Hem beminnen. Dan zal niets nog in Gods Weg staan wanneer Hij voortschrijdt om elke natie in Zijn Liefhebbende en Veilige Armen te verzamelen.

Alle religies, alle zielen, alle naties zullen de Gave van wijsheid ontvangen. Maar ze kan alleen verkregen worden door hen die God oprecht beminnen, want enkel door hun liefde voor Hem zullen zij in staat zijn te bidden voor hen die niets van Hem willen weten.

Jullie Jezus