1318 – De Waarschuwing zal de wereld helpen om de grootste geloofsafval van alle tijden te bestrijden
Dinsdag 20 januari 2015, 20.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de Waarschuwing tot uitvoering komt zal dat de eerste stap zijn in voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Zij die Mij niet zullen aanvaarden zullen een extra kans krijgen om tijd te nemen over de Waarheid na te denken, zo omvangrijk is Mijn Grote Barmhartigheid.

Alstublieft, verwacht deze Dag met grote vreugde want dan zullen de ongelovigen eindelijk beseffen Wie Ik Ben. Zij zullen uit hun apathie gerukt worden en van iets wonderbaarlijks worden vervuld.

De Waarschuwing zal de wereld helpen om te strijden tegen de grootste geloofsafval aller tijden. Door jullie naar Mij te keren gedurende die 15 minuten van eenzame strijd, en Mij te vragen jullie te vergeven, zullen jullie vervuld worden met de Gave van de Heilige Geest. Daarna moeten jullie je voorbereiden op de strijd anderen te helpen hun glorierijke toekomst te voltrekken.

Terwijl de Waarschuwing het geloof van de gelovigen zal doen ontvlammen en velen tot bekering brengen, zal een groot aantal mensen, met inbegrip van priesters en hooggeplaatste leden van de clerus, ontkennen dat zij heeft plaatsgevonden. Zij zullen velen van Mij wegleiden en daarvoor zullen zij streng geoordeeld worden. De Gewetensverlichting zal een grote uitstorting van liefde tot gevolg hebben voor al diegenen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens. Dat zijn de mensen – inbegrepen vele ongelovigen – die zich zullen bekeren en die zullen strijden om hun broeders en zusters te redden.

Mijn Tijd zal gebruikt worden om diegenen tot Mij te trekken die Mij in het geheel niet kennen, maar die toch naar Mij zullen komen wanneer zij getuigen zullen zijn van deze grote gebeurtenis. Zij zullen Mij onmiddellijk kennen en reageren op de best mogelijk manier.

Al deze gebeurtenissen zullen spoedig komen en wanneer de profetieën, die vanaf het begin aan de mens gegeven zijn, zich ontvouwen, zullen zij volmaakt van betekenis zijn. Vele profetieën in het Boek Openbaring werden geschreven op zo’n wijze dat mensen ze zouden begrijpen door het gebruik van symbolen. De werkelijkheid is anders, maar weet dat Mijn Tussenkomst de wereld voor altijd zal veranderen. Daarna zullen diegenen die voor Mij zijn en Mij beminnen, Mij helpen om Eeuwig Leven te brengen aan miljarden mensen.

Jullie Jezus