1317 – Moeder van Verlossing: de mensen kiezen hun eigen bestemming
Dinsdag 20 januari 2015, 15.30 u.

Mijn lieve kinderen, er zal binnenkort een groot bedrog uitkomen dat als een gordijn over de wereld zal vallen. Dat bedrog zal de Waarheid bijna uitroeien maar diegenen die gezegend zijn met het Licht van mijn Zoons Barmhartigheid, zullen de vervalsingen opmerken die het Woord van God verdringen.

Al vanaf de mens geschapen werd laat God toe dat Zijn vijanden zwichten voor dergelijk bedrog – een bedrog dat slechts één doel heeft. Dat is om elk spoor van God in jullie samenleving uit te wissen zodat al diegenen die niet van Hem komen, in belangrijke machtsposities verheven worden. God laat dat toe als grootste test van het menselijk ras, om vast te stellen wie voor Hem is en wie tegen Hem.

De wereld heeft zware overtredingen begaan tegen mijn Eeuwige Vader en gaat voort zich nog dieper in doodzonden te storten. Gewijde dienaars, met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen, hebben meer dan veertig jaren lang gefaald in het onderwijzen van de Waarheid aan Gods kinderen. Velen van hen zullen het bestaan van zonden niet toegeven noch zullen zij de mensen waarschuwen voor de ernstige gevaren die doodzonden meebrengen voor de ziel. Gods dienaren hebben één plicht en dat is de gelovigen te onderrichten in alle morele aangelegenheden en de zielen de gevaren te tonen wanneer zij geen (moreel) goed leven leiden. Men verwijst niet meer naar de zonde als de grootste vijand, die tot gevolg heeft dat de mens gescheiden wordt van God.

Kinderen, God verlangt niet om vrees in te boezemen maar jullie moeten nooit in de  verleiding komen te geloven dat de Hel niet bestaat, want zij bestaat wel degelijk. De mensen kiezen hun eigen bestemming en die zielen die God niet vragen om hun zonden te vergeven, zullen zeer moeilijk de Poorten van mijn Zoons Koninkrijk kunnen binnengaan.

Jullie moeten je altijd vastklampen aan de Waarheid. God heeft de Waarheid geopenbaard door Zijn Profeten. Keer jullie rug niet naar de Waarheid want als jullie dat doen dan zullen jullie een valse leer aankleven en, in dwaling, geloven dat die de poorten naar jullie erfenis zal openen.

Veel mensen worden misleid en denken dat wanneer jullie maar zorg dragen voor de materiële bijstand van Gods kinderen, dat die zorg het enige is dat telt. Kijk naar jullie eigen ziel, lieve kinderen, want jullie hebben er een en zij zal eeuwig bestaan, of jullie nu verblijf houden bij mijn Zoon in Zijn Koninkrijk of van Hem verwijderd worden. Verwaarloos nooit jullie eigen zielen of jullie gaan moeilijk met mijn Zoon verenigd kunnen worden.

De Waarheid zal eeuwig leven omdat zij het Woord van God is. Zij kan nooit veranderen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing