1316 – Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen
Zondag 18 januari 2015, 12.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens zich van Mij verwijdert, om welke reden dan ook, zal hij nooit echte vrede vinden. Wanneer een mens ontdekt Wie Ik Ben dan zal zijn hart  opzwellen van liefde voor Mij. Een persoon die al zijn vertrouwen in Mij stelt zal elke vorm van lijden verdragen, want Ik zal hem daarvan bevrijden.

Het Woord van God veroorzaakt veel onenigheid onder diegenen wier geloof zwak is. Zij die in Mij geloven zullen grote pijn voelen in hun hart wanneer zij getuige zijn van opstandigheid tegen het Woord van God. Die pijn is de Mijne. Indien jullie in Mij geloven dan zullen jullie de liefde ervaren die Ik voor jullie heb, binnen in jullie ziel. Open altijd jullie hart voor Mij. Verwelkom Mij, niet met vrees, maar met verwachting. Aanvaard Mij voor Wie Ik Ben  evenals het Woord dat jullie gegeven werd en leef dan jullie leven precies zoals in de Heilige Bijbel is neergeschreven en Ik zal op jullie wachten.

Verwerp jullie Mijn Onderrichtingen en omarmen jullie de zonde, dan zal dat jullie ondergang betekenen. Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen. Jullie moeten te allen tijde voorbereid zijn. Jullie moeten Mij zo dikwijls als mogelijk is, vragen jullie zonden te vergeven. Ik vergeef de meest verharde zondaars en daarom mogen jullie nooit bang zijn voor Mijn Barmhartigheid. Vrees alleen het uur waarop jullie voor Mij zullen staan en rekenschap moeten geven voor elke ongerechtigheid tegenover God. Indien jullie jezelf op dat ogenblik niet gered hebben in Gods Ogen, dan zal er geen tweede kans zijn om dat te doen.

Jullie Jezus