1315 – Ik heb jullie nodig zoals jullie Mij nodig hebben
Zaterdag 17 januari 2015, 18.18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, jullie Jezus, jullie Verlosser die spreekt.

Veel mensen die deze boodschappen lezen zijn beangstigd. Angst brengt een vorm van haat mee omdat velen Mij niet willen erkennen. Angst is begrijpelijk maar mag jullie vertrouwen niet verduisteren. Ik doe enkel een oproep tot jullie opdat jullie naar Mij zouden komen. Ik heb geen enkel verlangen jullie te kwellen. Jullie tijd op aarde is beperkt maar de tijd die jullie met Mij zullen doorbrengen is voor de eeuwigheid.

Indien Ik jullie bemin waarom zou Ik jullie dan niet waarschuwen voor de gevolgen die het verwerpen van Mijn Barmhartigheid meebrengt? Het enige wat Ik nodig heb en wat Ik verlang is jullie allen in Mijn Koninkrijk te brengen. Ik vertel jullie geen zaken die niet in Mijn Heilig Boek staan. Neen. Integendeel, Ik herinner jullie gewoon aan de Waarheid en aan al de dingen die gaan gebeuren, opdat jullie naar Mij zouden komen.

Kom, Mijn kleintjes, wees niet bang van Mijn Liefde. Wees niet bang voor Mijn Koninkrijk want het is jullie natuurlijke geboorterecht. Daarvoor was het dat Ik Mijn Leven prijs gaf op aarde. Ik heb jullie nodig net zoals jullie Mij nodig hebben. Ik Ben bescheiden in Mijn wensen en verlang enkel jullie te omhullen met een leven van grote pracht waarin jullie zullen genieten van Eeuwig Leven. Waarom dan zijn jullie bang voor Mijn Roepstem? Ik bemin jullie. Ik zou jullie nooit kwaad doen. Het enige kwaad waarmee jullie geconfronteerd worden komt van jullie zelf. Ik Ben altijd hier, met grote verwachting uitziend naar jullie liefde.

Mijn wereld zonder einde overstijgt alles wat jullie ooit op deze aarde zouden kunnen verlangen. Jullie leven op aarde verbleekt in vergelijking met de voortreffelijkheid van Mijn Koninkrijk. Om jullie Eeuwig Leven te verzekeren – jullie rechtmatig erfdeel – stierf Ik voor jullie zonden. Verloochen dit grote Offer niet want het was met grote Eer dat Ik voor jullie gekruisigd werd.

Verwerp Mij niet nog eens een tweede keer.

Jullie geliefde Jezus