1314 – Zij rechtvaardigen de zonden zodat zij hun leven niet hoeven te veranderen
Vrijdag 16 januari 2015, 11.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil kan nooit overwonnen worden want hij is eeuwig.

De mens heeft op vele wijzen tegen God gerebelleerd maar wanneer de wil van de mens wordt verstrengeld met de Wil van God, dan zullen al diegenen die de Wil van God bevochten alles verliezen. Zij die zachtmoedig van hart zijn en Mij erkennen na de Waarschuwing zullen de wereld beërven.

De wereld die komt kent geen einde en zal vrij zijn van zonde. Lof aan al diegenen die hun rechtmatig erfdeel verwerven, want dat maakte vanaf het begin deel uit van Mijn Vaders Plan – het Goddelijke plan waarvan de mens niet helemaal op de hoogte is.

Het is belangrijk dat ieder van jullie de verleiding tot zonde bestrijdt, hoewel dat nooit gemakkelijk zal zijn. Blijf beroep doen op Mij wanneer jullie geloven tegen Mij te hebben misdaan. Ik Ben er altijd en zal om het even welke zonde vergeven, met uitzondering van de eeuwige zonde van de lastering tegen de Heilige Geest. Al wat jullie moeten doen is jullie naar Mij toekeren.

Deze wereld van Mij is vol van boosaardigheid, bedrog en de geest van het kwaad maar ook de liefde leeft er. Het is de liefde die de mens voor zijn naaste heeft die Mij onder jullie aanwezig houdt en ook het gebed, dat het kwaad in het nauw drijft.

Ik vraag niet dat jullie je leven zouden besteden met heel de dag te bidden, elke dag, want dat is niet wat Ik van jullie verlang. Al wat Ik vraag is dat jullie Mijn hulp zouden inroepen en dat jullie God zouden eren. Om Mijn Belofte aan de wereld te vervullen en ervoor te zorgen dat jullie allen het eeuwig leven hebben, is het enige wat jullie moeten doen trouw blijven aan de Wetten van God zoals die duidelijk uiteengezet zijn in de Tien Geboden.

Volg Mij, jullie Jezus, en onthoud alles wat Ik jullie geleerd heb. Het is van geen nut te stellen dat jullie Mij liefhebben indien jullie het Woord van God verwerpen. Jullie moeten eerst elkaar liefhebben en voor anderen doen wat jullie ook voor jezelf zouden doen. Beleef Mijn Woorden door jullie gedachten, daden en handelingen en dan zullen jullie werkelijk van Mij zijn. Haat speelt geen rol in Mijn Werk hoewel alles wat Ik zei, toen Ik op aarde rondging,  grote kritiek uitlokte omdat de mensen hun leven niet wilden veranderen. Vandaag wordt Mijn Woord verworpen omdat de mensen de Waarheid niet willen aanhangen. In plaats daarvan rechtvaardigen zij de zonde zodat zij hun leven niet moeten veranderen. Er is dus eigenlijk niets werkelijk veranderd.

De slavernij van de zonde, waarbij de mens zich ketent aan de invloed van Satan, is vandaag sterker dan vroeger. Bevrijd jullie er nu van en zoek Mij. Onthoud dat jullie zonden enkel kunnen vergeven worden terwijl jullie nog leven – niet nadat jullie deze aarde hebben verlaten.

Wanneer zal de mens het Woord van God aanvaarden en weten dat alles wat Hij zei waar was? Alles wat Hij zei dat Hij zou doen, is waar, en al wat Ik jullie nu zeg is waar. Helaas, velen van jullie zullen nooit luisteren en tegen de tijd dat jullie de Waarheid beseffen zal het te laat zijn. Jullie moeten je toekomst nu beschermen door te leven naar het Woord van God.

Jullie Jezus