1313 – Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde
Woensdag 14 januari 2015, 15.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een kind van liefhebbende ouders die liefde ook voelt, dan zal hij of zij opgevoed worden met een grote zin voor bemoediging en vertrouwdheid.

De liefde van een kind dat het geluk heeft liefdevolle ouders te hebben, komt voort uit een ingeworteld gevoel van vertrouwen. Dat vertrouwen is totaal. Hetzelfde is waar voor elke levende ziel die Mij onvoorwaardelijk liefheeft. Mijn Liefde voor hen is onwankelbaar. Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde. Al Mijn kinderen worden  bemind al is hun liefde voor Mij niet altijd aanwezig.

Bemin Mij en jullie zullen vrede vinden. Bemin Mij en jullie zullen alle mensen liefhebben die kinderen zijn van God. Deze liefde is een natuurlijke zaak. Zonder die liefde kunnen jullie niet gaaf zijn.

Wanneer Ik in jullie Ben, zullen jullie de wereld zien zoals Ik die zie, zowel in al zijn glorie als in al zijn onvolkomenheden. Jullie zullen de obstakels herkennen die de mensheid in de weg staan en jullie zullen de ellende voelen wanneer jullie getuigen zijn van gelijk welke vorm van haat want haat is het tegengestelde van liefde.

Bid, bid, bid dat de liefde tot God levend moge blijven in de wereld, want zonder haar zullen jullie je verlaten en eenzaam voelen.

Bemin Mij zoals Ik al Gods kinderen bemin en Ik zal grote Genaden over jullie uitstorten en jullie zullen het kwaad in al zijn vormen overwinnen.

Jullie geliefde Jezus