1312 – God de Allerhoogste: Mijn Macht overschrijdt al wat bestaat in deze wereld en ver daarbuiten
Zaterdag 10 januari 2015, 15.36 u.

Mijn liefste dochter, de mensheid heeft zich tegen Mij gekeerd en tegen alles wat Ik naar Mijn Beeld geschapen heb en daarom is Mijn Smart groot.

Mijn kinderen zullen gered worden door de Tussenkomst van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus en dit zal zeer spoedig gebeuren. Alvorens die dag aanbreekt vraag Ik al diegenen die Mij beminnen om de Waarheid, Mijn Zoon en Zijn Liefde te erkennen en te bidden om Zijn Barmhartigheid.

Jullie, die Mijn Zoon liefhebben, moeten Zijn Belofte in herinnering houden om de wereld te verlossen en de zonde uit te roeien alvorens Zijn Glorievol Koninkrijk neerdaalt. Het leven van het lichaam en de ziel zullen eeuwig zijn en zij die de Barmhartigheid van mijn Zoon aanvaarden zullen deze Grote Gave verwerven. Zij die dat niet doen, ontvangen haar niet.

Kom, Mijn kinderen, en aanvaard Mijn Woord want het is eeuwig en niets kan het vernietigen. Mijn vijand kookt van woede op dit moment omdat hij weet dat de wereld zal bevrijd worden van zijn invloed en hij zal vreselijke moeilijkheden ontketenen voor die zielen van wie hij wenst dat zij de Gave van eeuwig leven weigeren.

Jullie zullen boven jullie krachten beproefd worden in jullie geloof in de Allerheiligste  Drie-eenheid en velen van jullie zullen ten val komen. Het ware geloof vereist oprecht vertrouwen en tenzij jullie vertrouwen op de beloften van Mijn Zoon, zullen jullie van Hem gescheiden worden.

Elk afzonderlijk kind van Mij zal binnenkort het bewijs van Mijn Bestaan ontvangen. Wanneer dat teken gegeven is, twijfel er dan niet aan, want het is om jullie in Mijn Toevluchtsoord te brengen dat Ik het aan jullie vermaak.

Vele tekenen van Mijn Bestaan werden de wereld gegeven en nu zal Ik er jullie nog veel meer geven. Vrees niet want Ik zal elke ziel achterna zitten en er is er niet één onder jullie die Ik  niet met een teder hart bemin. Ik bemin Mijn vijanden, ook diegenen die Mij martelen met hun boosaardigheden. Maar weldra zal de Gave die Ik hun zal brengen een slapende liefde voor hun Schepper in hun harten doen ontwaken. Hun liefde en Mijn Goddelijke Liefde, samen, zullen het kwaad verslaan. Ik zal al hun angsten en tranen wegvegen.

Jullie, Mijn lieve kinderen, zullen deze Gave ontvangen wanneer jullie haar het minst verwachten. Want die tijd komt naderbij en het aanschijn van de wereld zal voor altijd veranderd worden voor het heil van allen.

Mijn Macht overtreft al wat van deze wereld is en verre daarbuiten. Mijn Koninkrijk is eeuwigdurend.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste