1310 – Moeder van Verlossing: Ofwel nemen jullie het Woord van God aan, door Hem voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet
Woensdag 7 januari 2015, 16.30 u.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten voorbereidingen treffen voor de Plannen van mijn Zoon om jullie allen in Zijn Ogen te redden. Zijn Tijd van Tussenkomst om de geest in jullie tot leven te wekken, komt naderbij.

Bid, bid, bid voor al de verloren kinderen in de wereld die alle verbindingen met mijn Zoon verbroken hebben ofschoon zij gespeend werden met de Waarheid. Binnenkort zullen zij niet langer in twijfel verkeren over Zijn Bestaan en jullie moeten bidden opdat de menselijke trots niet opduikt tussen hen en de Barmhartigheid van God. Jullie moeten in het bijzonder bidden voor die zielen die mijn Zoon op vele wijzen verraden hebben, opdat zij de moed mogen ontvangen zichzelf te vernederen voor Hem en te smeken om Barmhartigheid.

De Waarheid, lieve kinderen, die aan de mensheid gegeven is in de Openbaring van mijn Eeuwige Vader door Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, wordt verscheurd. Sluit jullie niet aan bij eender welke leer die de Waarheid niet helemaal als één geheel handhaaft. Zeg nooit dat slechts een deel van de Waarheid belangrijk is om dan de rest ervan te ontkennen. Ofwel nemen jullie het Woord van God aan, door Hem voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet. Tijd is van geen betekenis. Wat duizenden jaren geleden door het Woord van God aan de mensen werd bekendgemaakt, is niet veranderd en kan niet veranderen. Alles wat van God komt moet ongeschonden blijven, ongeacht hoe moeilijk dat is. Trouw blijven aan Gods Onderrichtingen vereist grote sterkte, volharding en een vastberaden beslissing.

Liefde is de weg waarop jullie trouw kunnen blijven aan mijn Zoon maar die liefde moet onvoorwaardelijk zijn. Zij mag nooit bezoedeld worden door eigenliefde want die bewijst geen eer aan God. Indien jullie God werkelijk beminnen dan blijven jullie trouw aan het Woord. Indien jullie zeggen leerlingen te zijn van mijn Zoon, Jezus Christus, dan moeten jullie Zijn Onderrichtingen zonder voorbehoud volgen. Jullie moeten elkaar liefhebben zoals Hij jullie liefheeft – zonder voorbehoud. Jullie kunnen niet beweren dat jullie God beminnen indien jullie elkaar niet liefhebben. Jullie kunnen niet in Zijn Voetspoor treden indien jullie niet diegenen vergeven die tegen jullie zondigen.

Alleen wanneer jullie trouw blijven aan de Wetten van God, zullen jullie Zijn Glorievol Koninkrijk binnengaan.

Jullie geliefde Moeder