1309 –Zonder Mij zou de dood het lichaam en de ziel van de hele mensheid opeisen
Dinsdag 6 januari 2015, 19.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens Mij de rug toekeert, ween Ik van groot verdriet, maar Ik Ben Geduldig en Vergevingsgezind. Indien hij Mijn Woord verwerpt en niet langer liefde toont tegenover anderen, wat hij wel zou doen indien hij in Mijn Voetstappen zou volgen, dan veroorzaakt Mij dat veel pijn. Maar toch Ben Ik Geduldig in de hoop dat hij tot Mij zal terugkeren. Maar wanneer iemand zielen van Mij ontvreemdt en hen naar de eeuwige duisternis voert, dan behoort alle wraak aan Mij en Ik zal een grote straf over hem doen neerkomen. Deze straf kan bestaan in de vorm van lijden dat, indien hij geluk heeft, hem kan redden door zijn lot nederig te ondergaan.

Mijn Barmhartigheid is eindeloos, maar wanneer Ik te schande gemaakt word door daden van grote wreedheid, begaan tegen Gods kinderen, dan moet Mijn Toorn gevreesd worden. Weet dat Ik Mijn vijanden zal straffen, maar dat is voor hun eigen heil en voor de redding van al diegenen met wie zij in contact komen. Komt er dan geen einde aan de verachting die Mij, Mijn Woord en Mijn Plan van Redding te beurt valt, zodanig dat de hoogmoedige, arrogante en onwetende mensen zich niet langer zullen verlagen? Het antwoordt luidt dat hun boosaardigheid onuitputtelijk is.

Nooit tevoren ontbrak het zo aan liefde onder de mensen als nu. Geen enkele levende ziel op aarde is immuun voor de invloed van Satan. Zij die verkeerdelijk geloven dat zij in Mijn Gunst staan, maar anderen hardvochtig behandelen, zullen de zwaarte van Mijn hand voelen. Mijn geduld neemt af, Mijn Hart is bezwaard en Mijn Verlangen verzwakt om diegenen te redden die anderen proberen te vernietigen.

De sluwheid van de duivel gaat jullie verstand te boven. Hij zal zelfs de sterksten in het geloof overtuigen Mij te beledigen, door ernstige zonden, en diegenen met een klein geloof doen bezwijken, erger nog, tot in de diepten van wanhoop. Niemand is veilig voor Satan en tenzij jullie bidden om Mijn Barmhartigheid en Mij persoonlijke offers brengen, zal de vernietiging van zielen toenemen.

Miljoenen zijn op dit moment voor Mij verloren en toch begrijpen niet veel Christenen de noodzaak om te bidden. Alleen het gebed zal de invloed van de duivel tenietdoen en Ik vraag jullie om meer tijd in gebed door te brengen om zo de greep die hij over het menselijk ras heeft te verzwakken.

Zonder Mijn Tussenkomst zouden vele miljoenen zielen méér verloren gaan. Zonder Mijn Barmhartigheid zouden velen van hen die bestemd zijn voor de eeuwige duisternis Mijn Gelaat nooit aanschouwen. Zonder Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, zou er geen leven zijn – geen leven van het lichaam en geen leven van de ziel. Zonder Mij, zou de dood het lichaam en de ziel van de hele mensheid opeisen, maar omwille van Mij, zal de dood niet meer aanwezig zijn in de nieuwe komende wereld. Omdat Ik de dood overwonnen heb door Mijn Verrijzenis, zullen ook jullie hem verslaan. De Dood zal in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde niet langer bestaan. Het lichaam en de ziel zullen een levende eenheid vormen – een Gave, die niet mag verworpen worden.

Jullie mogen Mijn Belofte nooit vergeten – allen die met Mij en in Mij zijn hebben eeuwig leven.

Jullie Jezus