1307 – Donder en bliksem zullen neerslaan op de Tempel van de Heer
Zaterdag 3 januari 2015, 20.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen God door de profeten aan de wereld de Waarheid gaf, was dat van Zijn kant een Daad van Barmhartigheid. Velen hadden God vergeten, aanbaden valse goden – die tot de hiërarchie van Satan behoren – zodat zij begonnen te geloven in hun eigen onoverwinnelijkheid. Indien God niet was tussenbeide gekomen dan zouden vele mensen een vreselijke bestraffing ondergaan hebben.

Wat God aan de profeten vertelde sinds het begin, gebeurde ook. De waarschuwingen die Hij aan de mensheid gaf hadden als resultaat dat diegenen die er acht op sloegen, gered werden terwijl diegenen die er zich niets van aantrokken, verworpen werden. Al wat voorspeld is zal ook plaatsvinden en zij die God tegenwerken in Zijn pogingen om vrede en verlossing te brengen aan Zijn kinderen, zullen rekenschap moeten afleggen voor hun verzet. Omdat de Waarheid verdraaid en het Woord van God ontkend werd, zullen de mensen hun rug blijven keren naar het Heilige Woord van God. Hun val in de duisternis zal uitlopen op een straf vanwege God de Allerhoogste.

Het bedroeft Mijn Eeuwige Vader te zien hoe diep de mens gevallen is bij het najagen van al wat hem genoegen kan verschaffen. Maar de dag waarop het Heilig Offer eindigt en het uur waarop de bedriegers Mijn Altaar ontheiligen, zullen de laatste doorn zijn waarmee ze Mijn Zijde doorboren. Op de vastgestelde tijd zullen donder en bliksem neerslaan op de Tempel van de Heer en hij zal dreunend ineenstorten. Wee de mens die deelneemt aan deze heiligschennis want hij zal geen enkel uitstel krijgen en als een steen in de afgrond vallen. Niemand zal dan de mens verdedigen die Mijn Altaar ontwijdt, want eens de Hand van God als een zware bijl neerdaalt, zullen zij de Waarheid erkennen.

Velen mogen dan van God zijn afgevallen, voor het grootste deel zullen velen toch nog Zijn hulp inroepen, op zoek naar vertroosting in Zijn Armen. Er zal echter een kern aanwezig blijven – een troep van beesten – wier uiterlijke verschijning de verdorvenheid in hun binnenste maskeert, die de zielen zullen aansporen, verleiden en naar zich toe trekken, wier verharde harten hen tot de perfecte trawanten maakt in de samenzwering om Mijn Lichaam te ontheiligen. Dat is de groep, lang geleden al voorspeld, die zal proberen de mensheid te vernietigen. Hun macht, hoewel zij groot kan lijken, zal echter begrensd zijn. Mijn Vader zal alleen tot aan die grens zo veel tegenstand tegen Mij, Zijn eniggeboren Zoon, toelaten,

Wie goed zijn van hart zullen zich verzamelen en naar Mij komen. Het is door de zonden van hoogmoed en arrogantie dat de grootste verdeeldheid onder de mensen zal ontstaan en, tenzij zij hun zwakheden terzijde schuiven, zullen zij Mijn Barmhartigheid onmogelijk kunnen aanvaarden.

De Waarheid moet gehandhaafd blijven want indien jullie gelijk wat vertrouwen behalve de Waarheid – het Woord van God – dan zullen jullie eindigen met niets.

Jullie Jezus