1306 - Moeder van Verlossing: Veel veranderingen zullen voorafgaan tot de nieuwe religie uiteindelijk gevormd is.
Zaterdag 3 januari 2015, 17.05 u.

Mijn lieve kinderen, het gezicht van de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal onherkenbaar veranderen en zal worden vervangen door een kerk die niet van mijn Zoon is. Vervanging na vervanging zal zich ontvouwen naarmate de Onderrichtingen van mijn Zoon zullen overhoop gehaald worden en vervangen door valse seculiere leerstellingen.

Er is geen ruimte voor iets anders dan het Woord van God in welke Kerk ook, die van zichzelf verklaart in de voetsporen van Jezus Christus te wandelen. Maar er zal een tijd komen dat de Kerk van mijn Zoon op grote schaal onderdeel zal worden van een politieke beweging, en ze zal dan de weg wijzen in alle dingen die de wereld aangaan, behalve dat ze niet trouw zal blijven aan het Woord zoals het door God werd vastgelegd. Al deze dingen zullen gebeuren, zoals voorspeld, aangezien mijn Eeuwige Vader toelaat dat Zijn vijanden het Lichaam van Zijn eniggeboren Zoon verslinden – maar slechts voor een beperkte tijd. Hij staat deze beproevingen toe om de sterkte te testen van diegenen die de Waarheid kennen en diegenen die trouw blijven aan Zijn Kerk, maar ook van diegenen die de rug zullen toekeren in het voordeel van de leer van de duisternis.

Het zal enige tijd duren voordat al deze veranderingen zullen plaatsvinden, maar de zaden zijn geplant. Alle religies zullen verenigd worden als één en dan versmelten met overheden als onderdeel van een nieuwe wereldwijde eenheid en zij zullen het voortouw nemen, totdat de mens der zonde binnentreedt om zijn zetel te bezetten. Veel veranderingen zullen voorafgaan tot de nieuwe religie uiteindelijk is gevormd en die zal verkondigen dat al wat naar voren gebracht wordt, voor het welzijn van allen is.

Bid, bid, bid lieve kinderen voor de kracht om de pijn te verdragen, die hiervan het gevolg zal zijn. Mijn Zoon, Jezus Christus, weent tranen van groot verdriet over de manier waarop Hij verraden wordt en voor de zielen die Hem onderweg zullen verloren gaan. Het zal aan Zijn trouwe gewijde dienaren zijn om het schip te besturen, dat Zijn Ware Kerk op koers zal blijven houden wanneer zij in woelige en stormachtige wateren vaart. Maar wees er alstublieft van verzekerd dat elke genade zal worden toegekend aan diegenen die trouw blijven aan de Heiland en Verlosser van de wereld tijdens deze schrijnende en moeilijke tijden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing