1305 – Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf
Donderdag 1 januari 2015, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de persoon die volhardt in het gebed zal dichter tot Mij komen.

Met zoveel verwarring in de wereld en binnen Mijn Kerk op aarde, is de uitdaging voor de mensheid om in staat te zijn het onderscheid te maken tussen goed en kwaad in de Ogen van God. Maar vele Christenen zullen van Mij weggetrokken worden door een nieuwe wereldwijde vorm van evangelisatie, die zich uitsluitend zal richten op de politiek. In plaats van te worden aangemoedigd om trouw te blijven aan Mij en te vertrouwen in alles wat Ik Ben, zullen jullie van Mij weggetrokken worden. Jullie mogen Mijn Woord nooit verwarren met de ambities van een seculiere wereld. Ik heb de mensheid altijd duidelijk gemaakt, door Mijn Vaders Boek, wat daarvan de gevaren zijn. Een seculiere wereld dient enkel zijn eigen noden en mensen met macht, ambitie en zelfzuchtige verlangens maken de regels die hem besturen.

Er is zoveel verkeerde informatie verspreid in verband met het milieu, terwijl alleen God de aarde kan bevelen hoe te functioneren. De mens kan de aarde benadelen en beschadigen maar hij kan haar nooit vernietigen, want al die dingen liggen in Gods Hand. Een gebrek aan vertrouwen in God betekent dat de mens gelooft dat hij de controle heeft over het universum. De dwaze mens denkt dat zijn daden Gods Wetten kunnen veranderen. De wijze mens weet dat God Almachtig is en zolang Hij vereerd wordt en zijn Wetten worden nageleefd, zal de overleving van de mens verzekerd zijn. De overleving van de aarde heeft niets te maken met de sterfelijke mens. God alleen heeft de macht om de lucht te controleren die jullie inademen, het water dat jullie drinken en het vermogen om het leven in stand te houden. Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf.

De mens zal anderen voor schut zetten in het belang van het eigen profijt. Hij zal liegen als dat in zijn voordeel is en wanneer het hem uitkomt. Vertouwen wordt snel verbroken en nu leven jullie in een tijd waarin jullie moeten weten dat de aarde zal blijven zoals ze voorheen was en dat gelijk welke klimaatsverandering van de Hand van God komt. Het ingrijpen van de mens in zulk een goddelijke schepping zal enkel toegestaan worden indien dat overeenstemt met de Wil van God.

Mijn Kerk is Mijn Lichaam. Allen die in Mij geloven maken deel uit van Mijn Lichaam. Zij die deel uitmaken van Mij zullen Mijn Leer volgen. Zij die zeggen Mijn volgelingen te leiden moeten dicht bij het Woord van God blijven. Het is hun rol om de Waarheid te verdedigen – niet om ervan af te dwalen.

Indien jullie van Mij worden weggetrokken en indien Mijn Woord door de wereld verworpen wordt, dan is het de plicht van Mijn gewijde dienaren om de wereld in herinnering te brengen wat juist is en wat verkeerd. Wanneer zij zichzelf verwijderen van zaken met betrekking tot de ziel in ruil voor zaken die uitmonden in socialisme, weet dan dat dit een subtiele en listige misleiding is. Het verraadt ook alle vertrouwen in Mij.

Jullie Jezus