1304 – Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen
Dinsdag 30 december 2014, 19.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld behoort toe aan Mijn Vader en Mijn Koninkrijk zal oprijzen, wat er ook gebeurt.

De wereld zal opnieuw ontstaan, aangezien het de Wil is van Mijn Vader, en in Mijn Glorie zal Ik aan allen vrede, liefde en vreugde brengen. De vloek van de zonde zal niet meer bestaan en al Gods kinderen die Mij, Zijn geliefde Zoon, aanvaarden, zullen eeuwige leven hebben.

Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen en op die dag zal elke traan worden weggeveegd. Mijn Hand van Genade zal naar jullie allen reiken en zeer weinig zielen zullen Mijn Koninkrijk verwerpen. Diegenen die dat wel doen, zullen er niet binnengaan, ze zullen echter voor eeuwig veel spijt hebben van hun beslissing.

Wees niet bang voor de grote omwenteling want de tijd om het bederf te verwijderen is begonnen en wanneer nieuw leven uit de bodem ontspringt, zal de nieuwe wereld die zonder einde is, iedere ziel bekoren die zich vastklampt aan Mij. Ik Ben Liefde en Liefde zal Mij en iedere ziel volgen die doorboord is met de Heilige Geest. Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, Mijn Tussenkomst in deze tijd is noodzakelijk: spoedig zal het  Nieuwe Jeruzalem uit de Hemel neerdalen en de wereld zoals hij bedoeld was zal uit de as oprijzen.

Jullie mogen niet toelaten dat angst jullie harten vastgrijpt, er valt immers niets te vrezen, want Ik kom en Ik bemin jullie allemaal. Laat Mij op dit moment Mijn Hand naar ieder van jullie uitstrekken en jullie arme harten troosten. Ik Ben onder jullie aanwezig en Mijn Beloften aan de mensheid zullen in Mijn eigen tijd worden vervuld. Wees geduldig, hoopvol en zeker van Mijn Liefde. Maar bovenal vertrouw Mij, want Ik gaf Mijn Leven voor jullie en dus is er niets dat Ik niet doe om jullie in mijn Glorievol Koninkrijk te brengen.

Geef alles over in Mijn Heilige Handen. Ga in vrede. Twijfel nooit aan Mijn Grote Mededogen.

Jullie Jezus