1303 – Moeder van Verlossing: de Wil van God is onoverwinnelijk
Maandag 29 december 2014, 17.30 u.

Mijn geliefde kinderen, wees niet bang voor de Beloften van Christus want zij zullen jullie reddende omstandigheid zijn. Mijn Zoon, Jezus Christus, is onder jullie tegenwoordig en Hij zal jullie nooit in de steek laten of van jullie zijde wijken. Zijn Belofte om de wereld te redden zal voltooid worden, daar het de Wil is van mijn Eeuwige Vader.

Jullie moeten weten dat de Wil van God onoverwinnelijk is en ongeacht hoe groot de hindernissen zijn die voor jullie opgezet worden, God zal, door Zijn Godheid, al Zijn vijanden verpletteren. Jullie moeten nooit denken dat het kwade zal triomferen want dat is onmogelijk. Door de grote Liefde van God zullen jullie naar de Eeuwige Verlossing geleid worden en niets zal erin slagen jullie de weg te versperren. Wanneer de vijanden van mijn Zoon jullie proberen te dwingen wetten te aanvaarden die niet van God zijn, dan moeten jullie die weigeren. Dat kan moeilijk voor jullie zijn maar jullie zullen kracht ontvangen om voort te gaan op jullie reis en allerlei hulp zal jullie vanuit de Hemel geschonken worden.

Leer om het werk van de duivel te herkennen door de oorlogen die jullie overal zien oprijzen, de goddeloze wetten die in bijna alle landen geïntroduceerd worden en die het Woord van God ontkennen; en het verraad van Jezus Christus vanwege diegenen die zeggen Hem te vertegenwoordigen, terwijl zij hun gemak nemen en niets doen om Zijn Heilig Woord te verkondigen. Leer ook om de haat te herkennen die getoond wordt tegenover Gods  uitverkoren zielen want dan zullen jullie beseffen welke moeilijke zending hun gegeven is, opdat zij de wereld eraan kunnen herinneren dat Gods Liefde nog steeds leeft.

Jullie moeten ook God de Allerhoogste dank betuigen voor het Leven dat Hij de mensheid schonk door Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Ware het niet door de geboorte van mijn Zoon en door Zijn Kruisiging, dan zou er geen Nieuw Verbond geweest zijn om jullie het leven in heerlijkheid te geven dat jullie wacht indien jullie ervoor kiezen het te aanvaarden.

Dit zijn de tijden om zich voor te bereiden op de nieuwe wereld, de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde. Verspil geen tijd met pogingen om te argumenteren over wat mijn Zoon jullie nu zegt. Leer in plaats daarvan de Waarheid goedgunstig te accepteren. Ik, jullie geliefde Moeder, zal jullie naar mijn Zoon leiden en jullie gebeden zullen jullie op allerlei manieren sterken, zodat jullie waardig gemaakt mogen worden om de Beloften van Christus te ontvangen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding