1300 - Zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de Tongen van Vuur ontvangen.
Vrijdag 26 december 2014, 14.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd komt dichterbij en binnenkort zullen het lijden, de ellende en de pijn, veroorzaakt door de zonde, uitsterven.

In de tussentijd zal Mijn Liefde de wereld ondersteunen en Ik zal een einde maken aan de oorzaak van elke overtreding en boosaardige handeling, gepleegd door Mijn vijanden,. De strijd tegen het kwaad zal gewonnen worden door de Liefde, die Ik in de harten van de goede zielen zal inprenten. Deze Liefde zal iedereen die ermee in contact komt in verrukking brengen, en het Vuur van de Heilige Geest zal de zielen vullen van allen die gezegend zijn met de Liefde van God.

Deze uitstorting van de Heilige Geest, zoals niet meer gebeurd is sinds Mijn Apostelen werden gezegend met Pinksteren, zal het menselijk ras opwekken. Zeer weinigen zullen niet aangegrepen worden door de Kracht van de Heilige Geest en zij zullen er machteloos tegen zijn.

Het is omdat God Zijn kinderen liefheeft dat Hij de mensheid deze prachtige Gave zendt. Zielen zullen zuiverder worden en de zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de Tongen van Vuur ontvangen.

De Liefde, die zal worden gedeeld door diegenen gezegend met de Kracht van de Parakleet, zal onmogelijk te negeren zijn en daardoor zal Satans macht verzwakt worden en zijn greep op de wereld zal worden losgemaakt, totdat hij terug in de afgrond valt.

Verheug jullie, Mijn geliefde volgelingen, want het is dankzij de Kracht van Mijn Liefde, dat Ik de wereld en al diegenen die Mijn Barmhartigheid aanvaarden zal redden.

Ga in Mijn Liefde. Heb elkaar lief zoals God bemint.

Jullie Jezus