1299 – Humanisme is een belediging tegenover God
Donderdag 25 december 2014, 15.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat jullie niet in met de geest van het kwaad die de wereld corrumpeert. Laat alles aan Mij over. Want zolang jullie Mij beminnen, Mij vereren en de anderen liefhebben in overeenstemming met Mijn Heilige Wil, zal Ik jullie beschermen tegen het leed van al wat zich tegen Mij keert.

Het ergste leed dat jullie zullen moeten meemaken zal erin bestaan getuigen te zijn van zogenaamde daden van naastenliefde en menslievende bezorgdheid en wel op wereldniveau, wat de ware intenties van Mijn vijanden zal verbergen. In jullie hart zullen jullie weten dat de bedrieger aan het werk is. Wanneer de seculiere wereld en zij die beweren Mij te vertegenwoordigen, spreken van politiek en humanitaire daden maar het nalaten om het belang van het menselijk leven, tot elke prijs, te beschermen, weet dan dat dit niet is wat Ik verlang. Wanneer zij die zeggen Mij te vertegenwoordigen niet met dezelfde passie spreken over het kwaad van abortus, zoals zij dat wel doen over andere daden tegen de mensheid, wees er dan van bewust dat er iets fout gaat.

Mijn Vader zal allen straffen die Zijn kinderen vermoorden, ook de kinderen die nog gevoed worden in de moederschoot in afwachting van hun geboorte. De uitvoerders van dergelijke misdaden zullen een vreselijke straf ondergaan tenzij zij berouw betonen over hun zonden tegen Hem. Zij die van Mij zijn en die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen hebben het nagelaten de Waarheid te verkondigen. Moord, met inbegrip van abortus, is een van de grootste zonden tegen God. Een buitengewone akte van berouw is noodzakelijk om voor dergelijke zonde vergeving te ontvangen. Waarom vecht Mijn Kerk niet krachtig tegen deze zonde – een van de meest weerzinwekkende daden van opstandigheid tegen Mijn Vader? Waarom leiden zij jullie aandacht af van de erkenning van de meest ernstige onder de zonden terwijl zij preken over het belang van humanitaire daden?

Humanisme is een belediging tegenover God omdat het gericht is op de noden van de mens en niet op de nood om berouw te hebben over zonden tegenover de Schepper van al wat bestaat. Indien jullie de doodzonden negeren die duidelijk omschreven staan in de Wetten door God  afgekondigd, en die naar eeuwige verdoeming leiden, dan zal zelfs een berg van medeleven voor de burgerlijke rechten van het menselijk ras voor die zonden geen verzoening kunnen brengen.

Indien jullie in Mij geloven en Mij dienen, dan moeten jullie alleen de Waarheid spreken. De Waarheid is dat zonde jullie grootste vijand is – niet diegenen die jullie vervolgen. Doodzonde, indien niet berouwd, zal jullie naar de Hel leiden. Indien jullie  zich in staat van doodzonde bevinden en tijd besteden om grote daden van naastenliefde en humanitaire doelen te steunen, maar geen berouw hebben, dan zal jullie ziel verloren gaan.

Denk aan de Waarheid. Laat jullie niet misleiden door gepraat, daden of handelingen van liefdadigheid wanneer de belangrijkste taak erin bestaat doodzonde te bestrijden. Mijn geestelijke dienaar die weigert om jullie te herinneren aan de gevolgen van doodzonde, begrijpt zijn of haar zending in dienst van Mij niet. Jullie kunnen de zonden niet onder de mat vegen, uit het gezicht, alsof ze niet bestaan. Zelfs een zeer groot inlevingsvermogen met mensen die in Mijn Naam vervolgd worden, zal niet opwegen tegen het feit dat zondaars zich niet met Mij, Jezus Christus, verzoenen tot vergeving van hun zonden.

Jullie Jezus