1297 - O welke vreugde zou het Mij brengen mochten zij zich naar Mij toekeren op Kerstdag
Maandag 22 december 2014, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor de wereld, voor Kerstdag. Nu jullie allen Mijn Geboortedag vieren, sta Mij toe op deze bijzondere dag in jullie hart binnen te komen – want deze dag is Mijn dag.

Nodig Mij uit in jullie huis als een bevoorrechte gast en stel Mij voor aan diegenen onder jullie familieleden, vrienden en buren, die Mij zouden vergeten zijn. Kerstmis mag dan wel een feest voor Mij zijn, maar Ik wordt genegeerd te midden van de grote feestelijkheden die plaatsvinden. Laat het vermelden van Mij jullie harten blij maken, jullie vreugde brengen en hoop voor de toekomst – een toekomst die Ik voor jullie veilig stelde vanaf de dag van Mijn geboorte.

Herinner hen die Mij niet langer vereren, aan de Liefde die Ik voor hen koester en hoe Ik ernaar verlang om opnieuw deel uit te maken van hun leven. O wat een vreugde zou het Mij brengen mochten zij zich naar Mij toekeren op Kerstdag en Mij vragen om hun Mijn Vrede en Mijn Liefde te schenken. Indien zij tot Mij zouden komen op Kerstdag dan zou Ik hen omhullen in de veiligheid van Mijn Goddelijk Toevluchtsoord en hen nooit meer van Mij laten scheiden.

Mijn geliefde volgelingen, jullie zijn Mijn Familie, en Ik ben jullie familie. Door Mijn Barmhartigheid neem Ik jullie op in de Schoot van Mijn Geliefde Vader, Die jullie bemint met de hartstochtelijke liefde van een teerhartige ouder. O hoezeer bemint Hij jullie en hoeveel welbehagen ervaart Hij wanneer jullie Mij erkennen, en beroep doen op Mij om Mijn Hulp.

Jullie betekenen alles voor Mij en Mijn Liefde voor jullie is alomvattend, ver boven jullie begripsvermogen. Dat is de reden waarom Ik met een intens medeleven en een vurige vastberadenheid zal strijden voor ieder van jullie, om jullie te redden van de boosaardigheid van Mijn vijanden. Ik bewaak jullie zielen met grote jaloersheid en zal de goede strijd strijden om jullie veilig en wel in Mijn Koninkrijk te brengen. Ongeacht hoezeer Ik wordt bestreden, hoeveel Christenen in Mijn Naam vernederingen moeten ondergaan en in welke mate ook vele verleidingen voor jullie geplaatst worden door Mijn Vijand – Ik zal deze strijd om zielen winnen. Dat is een feit want niets kan staan tussen God en Zijn kinderen: Hij zal dat immers niet toestaan. De mens die dat wel doet, zal ten val gebracht worden. De haat zal vernietigd  worden en van leugens zal bekend worden op welke leeghoofdigheid zij tot stand kwamen.

De Waarheid zal de test van de tijd doorstaan.

Ik kom spoedig om Gods kinderen - Zijn kostbare familie, te verenigen. Verhef jullie harten, laat niet toe dat Mijn tegenstanders jullie geest ontmoedigen en laat hoop jullie enige gedachte zijn. Heb een volmaat vertrouwen in Mijn Grote Barmhartigheid en wees klaar om Mij opnieuw in jullie levens te verwelkomen, jullie Redder en Verlosser. Wees blij, want Mijn Beloften zullen een oorzaak meebrengen voor de grootste vreugde. Deze Kersttijd zal vreugdevol zijn, want Mijn Tijd komt nabij.

Jullie geliefde Jezus