1296 – Moeder van Verlossing: De Gave van de Liefde wordt met Kerstmis versterkt
Zaterdag 20 december 2014, 16.25 u.

Mijn lieve kinderen, de Liefde van mijn Zoon is nooit sterker dan met Kerstmis.

Op dat ogenblik, tijdens de viering van Zijn Geboorte, overspoelt Hij de zielen met Zijn Liefde. Het is op dit moment dat jullie de Liefde moeten beleven die jullie van nature geschonken werd als kinderen van God. Jullie moeten de Gave van de Liefde koesteren, die afkomstig is van God, en deze Gave delen met iedereen die jullie kennen.

De Gave van Liefde wordt met Kerstmis versterkt in de zielen van al Gods kinderen en het is in deze tijd dat jullie moeten erkennen dat de liefde begint in het gezin. Mijn Zoon werd geboren in een familie en daar was een goede reden voor. God manifesteerde Zichzelf – niet als een individu op een Missie gestuurd met niemand dicht bij hem, maar binnen de Heilige Familie.

Houd van jullie gezinnen en vergeef vroegere inbreuken. Houd van hen allemaal, met inbegrip van diegenen die jullie haten. Jullie kunnen haat overwinnen door liefde te delen en terwijl dat soms moeilijk kan zijn, zullen jullie erdoor gesterkt en in vrede zijn. Haat is een negatieve emotie en ondermijnt de ziel door een diep gevoel van ongeluk. Het vreet aan de kern van de ziel tot ze sterft. Sta niet toe dat haat jullie scheidt van de Gave van Liefde, die de krachtigste Genade is, omdat ze van God komt.

Heb elkaar lief, zoals God deze Kerst van ieder van jullie houdt. Bid voor diegenen die een heilloze daad tegen jullie hebben voltrokken en vraag mijn Zoon om jullie te verlichten van de lasten van haat.

Gods Liefde in al haar glorie is zichtbaar in de familie die gedijt op Liefde. Zulke gezinnen, die het geluk hebben om liefde voor elkaar te voelen, moeten deze liefde naar anderen verspreiden die geen liefde kennen in hun eigen leven. De persoon die is grootgebracht in een liefdevolle familie, en die met een teder hart bemint, raakt de zielen van anderen. Dit is hoe Gods Liefde wordt verspreid – van binnenin de schoot van de familie.

Het was vanaf het hart van een liefdevol gezin, dat mijn Zoon, Jezus Christus, begon aan Zijn Missie op aarde om de mens van zonde te verlossen. En zo vraag ik in deze Kersttijd dat jullie elkaar liefhebben en mijn Zoon vragen om alle gezinnen te zegenen met de genaden om elkaar meer lief te hebben.

De liefde die aanwezig is in een gezin kan alle obstakels overwinnen die door Satan voor hun voeten werden geplaatst. Het is de familie – het fundament van Gods Liefde – die wordt veracht door Satan. Het is de familie die doelwit is van de Boze en hij zal alles doen om het gezin te vernietigen.

Liefde en eenheid in een gezin is een grote Gave van de Hemel en jullie moeten er altijd naar streven om te allen tijde verenigd te blijven.

Jullie Geliefde Moeder

Moeder van Verlossing