1294 Ė In plaats daarvan zullen zij in de val trappen, het dogma van de leer te scheiden
Maandag 15 december 2014, 21.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de FarizeeŽn een groep stuurden om Mij aan te vallen, met behulp van alle denkbare trucs, waren ze op hetzelfde moment in de tempels de profetieŽn aan het prediken over de komst van de Messias. Terwijl ze Mij uitjouwden en probeerde onwaarheden over Mijn Moraliteit te verspreiden, citeerden ze uit de Heilige Schrift. Zoals de FarizeeŽn Mij vervolgden - Mij vernoemend met alle soort benamingen die Mijn Vader beledigden Ė bleven ze Gods volk voorbereiden op de komst van de Messias. Hoewel Ik onder hen aanwezig was, weigerden ze Mij te erkennen hoewel ze Mij niet konden negeren want Ik was vervuld van de Heilige Geest. Toen Ik uit de dood opstond, werd aan de FarizeeŽn het bewijs van Mijn Opstanding gegeven, maar ze verkozen in plaats daarvan om leugens te verspreiden om zo de Waarheid te verbergen. Als gevolg van hun acties trokken zij miljoenen zielen weg van hun rechtmatige erfenis Ė de Gave van Eeuwige Redding.

In de tijd waarin Ik nu de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst, zullen gewijde dienaren in Mijn Kerk op aarde hetzelfde doen. Zij zullen prediken over de Grote Dag waarop Ik zal terugkomen, maar ze zullen ervan uitgaan dat deze dag zal plaatsvinden in een andere eeuw. Ze zullen de zielen niet voorbereiden op de manier die Ik verlang. Ze zullen Mijn mensen niet aansporen om verzoening te zoeken en te bidden, om de Sacramenten op te zoeken en zich strikt aan het Geschreven Woord te houden. In plaats daarvan zullen ze in de val trappen het dogma te scheiden van de leer en zullen ze weigeren om de boodschappen te aanvaarden die aan Gods profeten gegeven worden.

Zo blind zijn ze wanneer Ik nu tot hen spreek, door middel van het Boek der Waarheid. Zo onwetend zijn diegenen die zeggen dat ze de Weg wijzen naar Mijn Koninkrijk, terwijl zij werkelijk het juiste pad niet kennen, dat ernaar toe leidt. Ze moeten de Heilige Bijbel lezen, Hem bestuderen en eerst de inhoud erin vervat aanvaarden, want hoe kunnen ze Mij anders kennen? Zoals een dief in de nacht zal Ik komen en zij zullen niet klaar zijn om Mij te  begroeten, omdat ze de noodzaak niet aanvoelden om zich voor te bereiden.

Nu sta Ik voor jullie, Mijn gewijde dienaren, en verzoek jullie om naar Mij te luisteren. Ik vraag dat jullie geloven in Wie Ik Ben, wat Ik heb gedaan om de mens van de zonde te verlossen en wat het is dat Ik nu moet doen om het Verbond van Mijn Vader te voltooien. Terwijl de tijd nadert, zullen jullie tekenen ontvangen dat Mijn Dag er binnenkort zal zijn. Ik zal dat doen opdat jullie uit jullie slaap zullen ontwaken en Mijn Stem horen. Ik verzoek jullie  dringend om de Waarheid te spreken over de zonde, de Waarheid van het Heilige Woord van God en hoe er nooit mee kan worden geknoeid, evenals de Waarheid over Mijn Godheid.

Wanneer deze tekenen aan jullie gegeven worden, verklaar Ik plechtig dat de Heilige Geest over jullie zal worden uitgestort en diegenen onder jullie die met eenvoudige gehoorzaamheid van Mij houden, zullen meteen weten dat Ik op dit moment tot jullie spreek. Ik zal jullie dan met Mijn Liefde vullen en jullie zullen de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, met een helderheid van geest en een inzicht in wat vanwege jullie nodig is om Mij te helpen Mijn Plan te volbrengen om de wereld en ieder kind van God te redden.

Luister. Bereid jullie voor. Bid om Mijn Sterkte, Mijn Moed en vergeet nooit jullie plicht tegenover Mij.

Ga in vrede om Mij lief te hebben en te dienen, nu en voor altijd.

Jullie Jezus