1293 – Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen betekenis zijn want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid
Zondag 14 december 2014, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn volk een Geschenk gegeven door Mijn Dood op het Kruis. Dat Offer, volbracht om de wereld te redden van een gewisse dood, maakt deel uit van Mijn Vaders Laatste Verbond voor de Grote Dag waarop Hij het restant van de aarde zal in veiligheid brengen.

Generatie na generatie heeft gesproken over de Waarheid, die bevat is in Mijn Vaders Boek, en Zijn gewijde dienaren bekrachtigden het Woord van God. Hoeveel hebben jullie vergeten en hoe weinig weten jullie. Velen van hen die aangesteld waren om jullie te leiden, hebben gedwaald en hun trotse hoofden, zo hoog opgericht terwijl ze met het Woord van God rondscharrelden, zullen in schaamte en vrees omlaag hangen wanneer zij geconfronteerd worden met de Waarschuwing van de Hemel. Aan deze gewijde dienaren heb Ik het volgend te zeggen:

Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen betekenis zijn, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid. Ik zal jullie straffen en Mijn Gerechtigheid zal meedogenloos zijn totdat jullie je heidense wetten verscheuren en het Woord verkondigen dat jullie zo lang geleden al gegeven is. Jullie verachting voor de Wetten van God brengt Mij grote schande maar jullie bedrog, die Mij zielen zal kosten, zal leiden tot jullie ondergang. Diegenen van Mijn Volk die leven van het Woord van God, ofschoon zij niets betekenen in jullie ogen, zullen op de Rechterstoel zetelen wanneer jullie geroepen worden om, voor Mij, de redenen te verantwoorden waarom jullie Mijn Volk misleid hebben. Jullie mogen wel geloven dat jullie macht en invloed onberispelijk zijn maar besef dat jullie glorie spoedig wegdeemstert. De gouden en witte mantels die jullie dragen zullen veranderd worden in vodden en jullie blinkende kronen vervangen door onkruid.

Van alle zonden in de wereld is er in Mijn Ogen niets erger dan deze schijnheiligen die zich voordoen als Mijn dienaars maar die Mij niet dienen. Wanneer de tijd komt dat jullie tegen Mij zullen lasteren en de kinderen Gods voeden met leugens over de betekenis van de zonde, dan zal Ik over jullie een zo grote bestraffing laten neerdalen dat jullie het moeilijk gaan hebben om op adem te komen. Hagelstenen van grote afmetingen zullen uit de hemel neerstorten en grote overstromingen zullen elke kerk vernietigen die aan Mijn vijanden werd overgeleverd en waar zij Mijn Altaren zullen ontwijden. Elke misdaad die jullie tegenover Mij begaan, begaan jullie ook tegenover een kind van God. Daarom zal Ik jullie waarschuwing na waarschuwing zenden totdat jullie de nieuwe valse leer verwerpen, totdat jullie de Waarheid spreken – het Heilig Woord van God – en de Sacramenten hooghouden zoals jullie in het begin is geleerd.

Door deze boodschappen zal Ik jullie de Waarheid in herinnering brengen en Ik zal jullie  blijven verwittigen tot de dag waarop jullie beslissen wie te kiezen – Mij of diegenen die beweren van Mij te zijn maar die slaven zijn van het beest (de Satan).

Jullie Jezus