1292 – Het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel
Zaterdag 13 december 2014, 00.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel. Wat het geweten voelt, waar het op reageert, en waarin het gelooft, wordt weerspiegeld in zijn ziel. Dit betekent dat indien jullie geweten jullie waarschuwt voor iets waarvan jullie in je hart weten dat het verkeerd is in de ogen van God, dat jullie er dan moeten naar luisteren.

Indien jullie geweten jullie leidt om het Woord van God te verdedigen, wanneer jullie met kwaad worden geconfronteerd, moeten jullie daarop reageren want jullie weten dat jullie dat moeten. Indien jullie kwaad aanvaarden, terwijl jullie geweten een andere weg aanwijst, dan zijn jullie ontrouw aan het Woord van God. Jullie moeten, als jullie jezelf een Christen noemen, jullie geweten je laten leiden. In de Christelijke ziel die gezegend is met de gave van de Heilige Geest, zal het geweten uiterst waakzaam zijn voor het bedrog van de duivel in al zijn vormen.

Indien jullie je geweten ontkennen, dan ontkennen jullie God. Wanneer jullie God ontkennen, dan ontkennen jullie je eigen erfenis. Maak nooit excuses om iets te aanvaarden, waarvan jullie weten dat het niet van Mij komt, want indien jullie geweten je één weg aangeeft en jullie nemen de tegenovergestelde richting, dan hebben jullie gefaald om Mijn Beker op te nemen. Wat bedoel Ik met Mijn Beker? Wanneer jullie een Christen zijn, dan komen jullie altijd op tegen Mijn vijanden. Christenen worden veracht door diegenen die niet van Mij komen. Er kunnen perioden zijn waarin jullie niet onder vooroordelen te lijden hebben, maar er komt altijd een moment waarop jullie in Mijn Naam zullen uitgedaagd worden. Wanneer die dag komt, zullen jullie Mij dan in de steek laten door Mijn Heilig Woord te ontkennen?

Hoe sterk is jullie geloof of jullie liefde voor Mij? Het is pas wanneer jullie geconfronteerd worden met grote tegenspoed dat jullie zullen weten hoe ver jullie bereid zijn te gaan in de weigering iets verkeerds te aanvaarden voor wat juist is. Diegenen die sterk genoeg zijn en die weigeren om iets te aanvaarden dat de geloofsleer ontkent, neergelegd in de Bijbel, zullen Mijn Beker nemen. De Beker staat voor Mijn Bloed en de Avondmaalbeker, die het bevat. De Beker staat voor het leed dat onvermijdelijk komt wanneer jullie met veel vertrouwen oprukken om het Woord van God te handhaven.

Indien God Zijn Wetten als vaststaand verklaarde, door Zijn Woord in de Bijbel, dan kunnen jullie nooit om het even wat aanvaarden dat daar tegenin gaat. De geloofsleer verloochenen in Mijn Naam, betekent Mij verstoten. De dag zal komen dat Mijn Kerk op aarde de leerstellingen, in steen gebeiteld, zal ontkennen in ruil voor de leer van de duisternis. Indien  jullie dat bedrog aanvaarden, hoewel jullie geweten je anders vertelt, dan zijn jullie schuldig aan ketterij. Zodra jullie dat doen kunnen jullie jezelf geen christen of leerling van Mij noemen, want Ik zal jullie afwijzen als jullie dat doen.

Jullie Jezus