1288 – God de Vader: zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.
Zondag 7 december 2014, 16.30 u.

Mijn liefste dochter, laat niemand van jullie vergeten Wie Ik Ben. Ik ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en Die ook het einde is. Alle dingen komen van Mij en iedere mens zal voor Mij buigen tenzij hij wenst uitgesloten te worden uit Mijn Hooghemelse Hiërarchie.

Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn al wat Mijn Hart verlangt en elke strijd op aarde, waarvan jullie getuige zijn, is voor de redding van jullie zielen. Al wat kwaad is, wordt veroorzaakt door Mijn Tegenstander, de koning van de leugens, de verleider, de aanklager, de grootste vijand van Mij en daarom ook van Mijn kinderen. Hij die tegen Mij is, is tegen jullie. Al wat Mij Heerlijkheid geeft, geeft glorie aan al wat van Mij is. Dat omvat Mijn eniggeboren Zoon en jullie, Mijn geliefde kroost.

De mens die Mijn kinderen vervolgt, komt niet van Mij. Weet dat alle lijden, pijn en isolement, die diegenen onder jullie moeten doorstaan die het dichtst bij Mij zijn, veroorzaakt worden door Satan en zijn hiërarchie van gevallen engelen. Hun grootste wens is om jullie van Mij weg te nemen en daarom zullen jullie lijden.

Omdat Ik niet terugneem wat Ik gegeven heb, zal jullie vrije wil zowel jullie triomf als jullie ondergang zijn, afhankelijk van welk pad jullie kiezen. Dit betekent dat als jullie Mij jullie vrije wil aanbieden, voor het welzijn van jullie eigen ziel en andere zielen, jullie je grootste vijand, de duivel, kunnen en zullen verslaan. Maar indien jullie toelaten dat het kwaad jullie ziel infiltreert, dan zullen jullie door jullie eigen vrije wil, alle banden met Mij afsnijden.

Ik kan Mij niet bemoeien met jullie vrije wil want dat zou betekenen dat Ik Mijn belofte zou verbreken. Ik kan jullie niet dwingen om keuzes te maken. Ik kan jullie alleen maar het pad, de weg, naar de eeuwige redding wijzen. Jullie zullen dan moeten beslissen wat jullie willen. Alle Gaven van Mijn Hemelse Hiërarchie worden vrijelijk aan jullie gegeven, in geval jullie beslissen dat dit het leven is dat jullie verlangen. Laat Mij alstublieft, voor jullie eigen bestwil, niet in de steek voor de pracht en praal die voor jullie ogen getoverd worden door de verleidingen van demonen.

Velen onder jullie zijn niet zeker van Mij of van Wie Ik Ben omdat Satan, door middel van de krachten die hij heeft ontvangen, jullie verblindt met betrekking tot Mijn Bestaan. Hij zal jullie openlijk bestoken met elke vorm van menselijke logica en intellect om Mijn Goddelijkheid te ontkennen. Ik zal openlijk met minachting besproken worden, maar de sluwe lafaard die Satan is, brengt mee dat hij zich nooit zal laten kennen, want dat zou zijn doel om zeep helpen. Zolang jullie niet in het bestaan van de duivel geloven, zullen jullie waarschijnlijk niet in Mij geloven. Maar Ik waarschuw jullie. Geloof wat jullie willen over Mij maar ontken het bestaan van het kwaad niet, want het is overal om jullie heen. Ontken het kwaad en jullie zullen Mij verloochenen want het kwaad is het tegengestelde van alles waar Ik voor sta. Ik Ben Liefde. Liefde is van Mij. Diegenen die liefhebben erkennen Mij misschien niet, maar zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Maak de fout niet door de leverancier van het kwaad te verkiezen boven Mijn Godheid. De dag zal spoedig aanbreken waarop jullie al wat Ik jullie vertel zullen begrijpen. Wanneer de spinnenwebben van voor jullie ogen worden weggetrokken, moeten jullie naar Mij toelopen. Ik zal wachten om jullie te omhelzen in Mijn Toevluchtsoord en vanaf dat moment zal Ik jullie tranen wegvegen, alle lijden verbannen en jullie voor eeuwig naar het Licht van Mijn Koninkrijk brengen.

Ik houd van jullie, lieve kinderen. Ik wacht met verlangen naar de dag waarop jullie naar Mijn Hemelse Omarming terugkeren.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste