1287 – Indien jullie je inlaten met new age-praktijken dan verloochenen jullie Mij
Zaterdag 6 december 2014, 14.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat zij die Mijn Bestaan niet erkennen noch de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader, zo gewillig valse goden accepteren die ze allemaal zelf uitvinden?

Wanneer Mijn Tegenwoordigheid gevoeld wordt door zielen die Mijn Bestaan afwijzen, dan voelen zij een behoefte aan wraak zonder scrupules. Zij zullen Mijn Tegenwoordigheid beschimpen, belachelijk maken, bespotten, hetzij in Mijn Kerk, in Boeken, in De Wereld of tegenover andere zielen waarin Ik Tegenwoordig ben. De Tegenwoordigheid van God is almachtig en wordt op de meest pijnlijke manier gevoeld door zielen die in duisternis verkeren. Daarom reageren zij zo venijnig op elke vermelding van Mij. Deze mensen hebben een diep ingewortelde haat tegenover Mij en zij zien niet in hoe zij iemand zo kunnen haten die in hun ogen niet bestaat.

Ik waarschuw hen die valse spiritualiteit omarmen en die zaken verafgoden of geobsedeerd zijn door wat niet van Mij komt. Indien jullie je zielen openen voor om het even welke geestelijke wereld, die niet door Mij gemaakt is, zullen jullie de deur openen voor demonen die jullie listig zullen verlokken in hun duistere wereld. Welke vrede jullie ook menen te ontvangen door new-age-praktijken, ze zal van korte duur zijn. En wanneer jullie op zoek zullen gaan naar méér, dan zullen jullie binnengaan in een toestand waarbij jullie geweten zal overgenomen worden door die vijanden van God, totdat jullie niet meer in staat zullen zijn jullie te bevrijden uit hun invloedssfeer. Jullie zullen nooit vrede vinden wanneer jullie valse goden vereren.

De wereld is geïnfiltreerd met valse doctrines, goden en religies. Er is slechts één ware God en jullie kunnen alleen tot Hem komen door het Grote Offer te erkennen dat Hij bracht toen Hij Mij zond, Zijn eniggeboren Zoon, om jullie te verlossen uit de strikken van de duivel.

Diegenen die Mij kennen maar rondscharrelen in andere doctrines, weet dit. Indien jullie je inlaten met new-age-praktijken, dan verloochenen jullie Mij. Mocht Mijn Kerk andere geloofsovertuigingen erkennen, die niet van Mij zijn, dan verloochenen ze Mij.

Getrouwheid tonen aan andere religies die niet van Mij zijn, in de periode dat Mijn Geboorte gevierd wordt, zal één van de ergste daden van verraad zijn tegenover de Waarheid.

Jullie Jezus