1286 – Moeder van Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid
Vrijdag 5 december 2014, 21.50 u.

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Omdat dit van God komt, heeft alles een nauwkeurige en natuurlijke orde in overeenstemming met de Heilige Wil van God.

De wetten van de mens en de wetten van de natuur zijn gemaakt door Hem Die boven alle dingen staat. Dat is de reden waarom alle dingen die bedoeld waren om te zijn ook moeten blijven zoals ze zijn. God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid, een plek om te wonen, voedsel om te eten en de gave van de vrije wil. Alles wat natuurlijk is komt van God. God schiep deze orde opdat de mens zou kunnen overleven. Wanneer de mens de natuurlijke orde van het universum verstoort – het voedsel dat jullie eten, het water dat jullie drinken en de natuurlijke voortplanting van het menselijk ras – dan zal alle vergelding aan God toekomen.

Velen hebben geprobeerd om de ordening te wijzigen van de wereld die door God voor het menselijk ras is geschapen. Zij zullen daarvoor lijden omdat God diegenen aan hun lot zal overlaten die de Waarheid van Zijn Schepping inruilden voor valse vervangers. Indien de mens zijn eigen belangen blijft dienen, dan zal God hem veroorloven zichzelf te degraderen, door hem toe te staan om al wat natuurlijk is in te wisselen voor al wat onnatuurlijk is.

Het is door de invloed van Satan dat de mens de Wetten van God heeft veranderd en dit zal vernietiging meebrengen. Alle dingen die van God komen worden als niet goed genoeg beschouwd en de mens zal trachten om de regels van de natuur te veranderen om zijn zondige begeerten te dienen. Hij zal zo ver gaan om te proberen de schepping van het universum te ontkennen door middel van valse beweringen over de oorsprong ervan. Alles begon met God en alles zal met God eindigen. Aan alle goede dingen zal een einde komen voor de mens die in verzet opkomt tegen God. Eenmaal er met de Wetten van de Schepping wordt geknoeid, zal een grote straf op aarde ervaren worden. Hoewel God geduldig is, zal Hij de mens nooit toestaan om voor te schrijven hoe Hij Zijn Koninkrijk moet regeren.

Wanneer de mens zichzelf degradeert tot zulke lage niveaus waarbij hij niet langer respect heeft voor het leven, het menselijk lichaam, zijn medebroeders en -zusters of de Wetten van God, dan zullen krachtige stormen opsteken, in grote aantallen, die weken lang zullen aanhouden. Het razen van deze stormen zal in veel landen worden waargenomen. Wanneer jullie deze stormen meemaken, weet dan dat de toorn van God is afgedaald en dat de mens gestraft wordt voor de grote godslasteringen die hij tegen zijn Schepper heeft gepleegd.

Jullie Moeder

Moeder van Verlossing