1285 – Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en de grond zal beven
Donderdag 4 december 2014, 22.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd aanbreekt voor Mijn Tweede Komst, zal een hevig  geluid gehoord worden zoals het rollen van de donder en de hemelen zullen geopend zijn alsof een enorm gordijn is opgetrokken. Ik zal verschijnen in een buitengewoon wit licht, schitterender dan de zon, en veel mensen zullen verblind worden door dit Groot Licht dat Mij zal omringen. Hoe zuiverder de ziel, des te helderder hun gezicht zal zijn en zij zullen verheugd zijn wanneer zij Mijn Gelaat aanschouwen.

Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en de grond zal beven. Dan zal er een grote stilte heersen en Mijn Stem zal luid weerklinken als Ik bevestig dat Ik het Ben, Jezus Christus. Er zal grote vreugde zijn bij diegenen die Ik oproep – diegenen die gezegend zullen zijn met Mijn Grote Barmhartigheid. Maar te midden van de liefde en de vreugde zullen er ook grote zorgen en vrees zijn. Zij die alleen maar haat hebben voor Mij zullen op hun knieën zinken, kermend van pijn en spartelend van woede en schrik bij het zien van Mij.

Diegenen die zich naar Mij uitstrekken op die Dag en Mij smeken hen op te nemen in Mijn Barmhartige Armen, zullen gered worden. Ik zal Mij buigen over de eenvoudige en de verloren mensen zowel als over diegenen die te zwak zullen zijn om naar Mij toe te komen. Zij hoeven slechts deze woorden te fluisteren: “Jezus vergeef mij mijn zonden”, en Ik zal hen snel op hun voeten zetten en in Mijn Glorievol Koninkrijk.

Aan jullie allen die vrezen voor de Grote Dag van Mijn Tweede komst, weet dat indien jullie van Mij houden, deze Dag jullie de grootste vreugde zal brengen. Indien jullie Mij niet kennen dan zullen jullie, wanneer jullie Mij op die dag zien, naar Mij toekomen met open armen om Mij te begroeten. Alleen diegenen die Mij haten zullen Mijn Hand van Barmhartigheid weigeren. Ik vraag jullie op Mij te vertrouwen om jullie vrede te brengen, want het is nooit Mijn bedoeling om jullie schrik aan te jagen, Ik Ben immers een God van oneindige Liefde. Er valt helemaal niets te vrezen voor diegenen die Mijn Grote Gave van Eeuwig Leven aanvaarden en Ik zal jullie leiden langs de weg naar de Grote Dag.

Mijn Woorden kunnen hard klinken en de Waarheid kan moeilijk zijn om te aanvaarden, maar de toestand van de wereld is zodanig, veroorzaakt door de afschuwelijkheid van de zonde, dat indien Ik jullie niet zou waarschuwen voor deze Dag, jullie niet zouden voorbereid zijn. Het is door Satan dat de pijn van de zonden oorzaak is van alle tweedracht, verdriet en lijden in de wereld maar spoedig zal Ik alle zondigheid tot een einde brengen.

Jullie Jezus