1284 – Elke mens bezit eigenschappen van Mijn Vader
Dinsdag 2 december 2014, 23.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ondanks de dagen der duisternis die voor ons liggen, wanneer de wereld gezuiverd wordt van zonde en Ik zal worden afgewezen als niet meer van belang, Ben Ik een God van Grote Barmhartigheid.

Ik herinner jullie eraan dat Ik gemakkelijk vergeef en iedereen bemin met elk deel van Mijn Wezen, hoewel velen Mij kwellen met hun onverschilligheid en hun haat tegen Mij. Ik aanvaard het feit dat Ik niet geliefd Ben zoals Ik ooit was en dat het geloof van Mijn volk koud is geworden, want dat was voorspeld. Nu is het Mijn Plicht om de mens te bevrijden van de slavernij die hem door de bekoringen van Satan werd opgelegd. Zolang de mens niet gelooft in Satan – de grootste gesel van de mensheid – zal hij Mijn Goedheid, Mijn Liefde of Mijn Bestaan niet erkennen.

Het is moeilijk voor jullie allen die Mij kennen om in staat van genade te blijven. Bedenk hoe verloren die zielen zijn, die Mij helemaal geen aandacht schenken; degenen die wel weten Wie Ik Ben, maar die Mij niets van hun tijd geven; dezelfde zielen aan wie de Sacramenten en de Waarheid werden gegeven, maar die afstand doen van hun recht op Mijn Koninkrijk. Velen van hen verafgoden valse goden en verpanden zichzelf, bijna dagelijks, om dingen na te streven, die niet afkomstig zijn van Mij. Geen van deze mensen houdt van Mij, maar Ik heb hen lief en Ik zal hen altijd beminnen want ze zijn deel van Mijn Vlees.

Dan zijn er zielen die ontrouw zijn aan Mij, die Mij verraden en die bereid zijn om te geloven in nieuwe openbaringen die Mijn Godheid in vraag stellen. Ook zij hebben toegestaan dat hun liefde voor Mij afneemt, maar Ik bemin hen evenveel als diegenen die Mij met heel hun hart liefhebben. Ik zal nooit opgeven op zoek te gaan naar een plekje in hun hart, op zoek naar een moment waarop ze op Mij zouden kunnen reageren, of wanneer ze eindelijk Mijn Grote Barmhartigheid zouden kunnen aanvaarden.

De mens is gemaakt naar Gods Beeltenis. Zoals elke ouder, ziet God Zichzelf in wat Hem Eigen is en dat brengt Hem grote vreugde. Ieder mens bezit eigenschappen van Mijn Vader. Er is iets goeds in iedereen en het is die goedheid die jullie bewijst dat God aanwezig is. Verheug jullie, wanneer jullie getuige zijn van vriendelijkheid, liefde, geduld en grote daden van naastenliefde, want jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat de Aanwezigheid van God werkzaam is in zielen die deze eigenschappen ten toon spreiden.  Het is die goedheid in de harten van zondaars die het kwaad zal verslaan. Jullie mogen  nooit de hoop opgeven, want Ik Ben altijd barmhartig en Mijn Mededogen is allesomvattend. Ik zal nooit iemand verwerpen die beroep doet op Mij. Ik verlang alleen hen in Mijn Liefde, Mijn Vrede en Mijn Glorievol Koninkrijk brengen.

Bid, Mijn dierbare volgelingen dat Ik liefde kan ontsteken in de harten van diegenen die van Mij zijn weggevallen. Ik zal tot het bittere einde strijden, opdat Ik al Gods kinderen kan verzamelen, vooral Mijn vijanden , en hun de eeuwige verlossing kan brengen.

Jullie Jezus