1283 – Moeder van Verlossing: Jullie kunnen Gods engelen vragen om voor jullie te bidden maar nooit om jullie macht te verlenen
Zondag 30 november 2014, 17.20 u.

Mijn dierbare kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden, want zij zijn Zijn dienaars die alleen ijveren om Eer aan God te brengen en Zijn Allerheiligste Wil te doen. Gebed is een daad van verering en wanneer jullie beroep doen op Gods engelen in Zijn Hemelse Hiërarchie, dan moet dat altijd zijn met de intentie hen te vragen voor jullie te bidden. Indien jullie trachten in contact te komen met de Hemelse Hiërarchie van de Engelen, dan mag dat alleen zijn met de vraag om hun bijstand en begeleiding zodat jullie Gods Allerheiligste Wil kunnen doen.

Diegenen onder jullie die geloven macht van Gods Engelen te zullen ontvangen vergissen zich. De macht die aan engelen gegeven wordt kan enkel van God komen en jullie mogen hen nooit gebruiken als een vervanging om tot Hem te bidden. Zoveel zielen proberen met engelen te communiceren om zelfzuchtige redenen en om machten te ontvangen die niets met God te maken hebben. Een obsessie voor engelen kan tot een vreselijk ongenoegen leiden omdat dit de geest van het kwaad kan aantrekken indien jullie niet voorzichtig zijn.

Wanneer jullie Gods engelen vragen jullie te helpen, moeten jullie jezelf altijd eerst met Wijwater zegenen en hen dan in de naam van Jezus Christus vragen om bijstand. Indien jullie dat niet doen en een of ander voorwerp gebruiken dat niets met het Christendom te maken heeft, wanneer jullie hulp vragen aan engelen, dan zou dit een uitnodiging kunnen zijn voor de geest van het kwaad in jullie leven. Eens dat gebeurd is, zullen jullie ervaren dat het bijna onmogelijk is hem weer buiten te werken.

Het volledig in beslag genomen zijn door de communicatie met engelen kan leiden tot een ploeteren in het occulte. Eens dat het geval is, zullen jullie die engelen aantrekken die door Mijn Hemelse Vader uit de Hemel geworpen werden. Zij dwalen nu rond over de aarde met honderdduizenden, op zoek naar een thuis. Zielen die zichzelf openstellen voor hun invloed kunnen vlug verstrikt raken in een spirituele wereld die niet van God is. Eens jullie de onderwereld omarmen zullen jullie geen vrede kennen. Deze gevallen engelen zullen jullie verlokken in een web van bedrog. Eerst zullen jullie een gevoel van hoop ervaren en dan een overtuiging dat jullie, met de hulp van zulke engelen, alle aspecten van jullie leven kunnen controleren. Ten slotte zullen jullie, verkeerdelijk, geloven dat jullie de volledige controle hebben over jullie eigen lot. Allerlei valse indrukken van vrede zullen jullie geesten vullen, maar spoedig daarna zullen jullie een vreselijk gevoel van ellende ervaren.

Omgaan met dat soort geesten waarvan jullie geloven dat het Gods engelen zijn, maar die niet tot Zijn Koninkrijk behoren, zal jullie ertoe brengen bezig te zijn met het occulte, wat jullie zal verblinden voor de Waarheid en jullie ziel zal verwoesten.

God geeft Zijn Engelen geen toelating om jullie gaven te schenken omdat die alleen van Hem kunnen komen. Gods Engelen kunnen gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie wereldse goederen of geestelijke machten te verlenen. Wanneer jullie engelen verafgoden en op zoek gaan naar deze zaken, dan zijn jullie schuldig aan het verbreken van Gods Eerste Gebod.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding