1282 – Zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, zullen nooit voor Mijn Aangezicht komen.
Zaterdag 29 november 2014, 14.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederige mensen dat Ik Mijn Godheid manifesteer. Mijn Macht stuwt zulke zielen in Mijn Heilige Wil en het is door hen dat Ik Mijn Plan voor de redding van de mensheid kan volbrengen.

Wanneer diegenen die door Mij geroepen zijn om Mijn Heilig Woord te verkondigen, worden afgeleid van Heilige werken als gevolg van de zonde van hoogmoed, dan proberen zij Mijn Woord te definiëren met een overdreven aandacht voor hun eigen menselijk verstand. Zij vergeten daarbij dat al veel eerder vastgelegd werd dat, om Mij te volgen, het Mijn Heilig Woord is dat gehoord moet worden en niet het geluid van hun eigen stem. Het is door de zonde van begeerte dat zij Mijn Woord de rug zullen toekeren, in hun ambitieuze zoektocht om Mij te overtreffen en verheerlijking te zoeken. Het is door de zonde van gemakzucht, vanwege luiheid, dat zij schuldig zullen zijn aan het ultieme verraad, wanneer ze Mij niet trouw blijven door gebrek aan geloof en moed.

En zo zal het zijn in de laatste aanloop naar Mijn Tweede Komst, dat diegenen die geloven dat ze meer waard zijn en beter gekwalificeerd maar vol trots, een bittere berisping zullen tegemoet gaan en ze zullen neervallen. De zwakke, de nederige en de eenvoudige mensen die door volgelingen in Mijn Kerk van weinig belang beschouwd worden, maar die zullen vasthouden aan de Waarheid, zullen door Mij op de Grote Dag omarmd worden. Ik zal ze roepen en ze naar Mij wenken wanneer Ik ze in Mijn Koninkrijk bijeen breng. Zij zullen tranen van vreugde wenen.

Dan zal Ik degenen verzamelen die Mij niet kennen, maar die door Mijn Licht gewekt zullen worden – goede zielen met een hart van goud – en Ik zal zeggen “kom hier in Mijn Schuilplaats”. En dan zullen de zondaars geroepen worden die verschrikkelijke wreedheden begingen, maar die Mij om Mijn Barmhartigheid vroegen, en Ik zal zeggen “kom, Ik vergeef jullie want jullie zochten verzoening”.

Daarna zullen Mijn verraders komen, die Mij ooit kenden, maar die Mij hun rug toekeerden, maar ze zullen niet in staat zijn om Mij in de Ogen te kijken. Evenmin zullen zij Mijn Barmhartigheid zoeken en Ik zal hun zeggen “weg van Mij, jullie zijn niet geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te komen”.

Ten slotte zullen zij die hun geboorterecht weggaven aan het beest, nooit voor Mijn Aangezicht komen, want zij zullen in de vlamoven worden geworpen samen met hen die Mij de zielen verloren van diegenen in Mijn Kerk op aarde, die hen blindelings in de duisternis van de nacht volgden.

Dan zal het allemaal voorbij zijn met in een oogwenk een nieuw begin – een nieuwe wereld op aarde zoals het bedoeld was. Een wereld zonder einde.

Jullie Jezus