1281 – Nieuwe namen zullen gegeven worden aan titels die naar Mij verwijzen
Vrijdag 28 november 2014, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op Mijn Tweede Komst en er zijn twee verschillende entiteiten betrokken die de weg naar die Dag effenen.

Net zoals Ik, Jezus Christus, jullie voorbereid door Mijn Tussenkomst, zo bereidt ook Satan zijn leger voor. Mijn vijanden hebben gedurende vele jaren heel wat plannen beraamd omdat zij, ofschoon ze de Waarheid kennen, ervoor gekozen hebben om Mijn Plan van Verlossing te vernietigen. Velen zijn gevallen - met inbegrip van uitverkorenen – en hebben zich in plaats daarvan toegewijd aan het occulte.

Mijn vijanden hebben talrijke nauwgezette plannen gemaakt, waaronder genocide van onschuldigen, buiten hun medeweten. Terwijl vele gemene misdaden tegen het menselijk ras georganiseerd worden, omwille van hebzucht en het verlangen naar machtsuitoefening, zal de meest ambitieuze daad duidelijk worden wanneer zij uiteindelijk de controle overnemen van Mijn Huis.

Er zijn plannen in uitvoering om Mijn Heilig Huis op de knieën te krijgen. Men heeft voorbereidingen getroffen opdat het beest zijn positie kan innemen. Om te verzekeren dat hij door de wereld zal verwelkomd worden, is een gedetailleerd plan uitgewerkt dat elk aspect van de wereldpolitiek en -religies zal raken. Maar vooraleer het beest gekroond wordt en op de troon in Mijn Kerk zal zetelen, zullen er in het geheim vele heiligschennende handelingen plaatsvinden op de altaren van Mijn Kerk. Zwarte missen zullen schering en inslag worden waardoor grote macht gegeven wordt aan Satan en zijn hiërarchie. Zij zullen al wat Heilig is verslinden en buitengewone inspanningen leveren om het Christendom te verwoesten, in wat het grootste bedrog zal zijn in de geschiedenis van Mijn Kerk op aarde. Zij zullen dat uitvoeren door te doen alsof zij het Christendom omarmen. Niets zal zijn wat het lijkt en alleen zij die gezegend zijn met de Gave van onderscheiding, zullen begrijpen  wat er echt aan het gebeuren is.

Elke zonde zal als aanvaardbaar beoordeeld worden. Ik, Jezus Christus, zal vervloekt worden maar Mijn Naam zal gebruikt worden om de aanvaarding van doodzonde te verschonen. De duivel zal door zijn trouwe handlangers al wat van Mij komt ondersteboven keren. Nieuwe namen zullen gegeven worden aan titels die naar Mij  verwijzen en naar hen die Mij vertegenwoordigen. Hun vorige titels zullen door nieuwe   vervangen worden, die aan de wereld zullen voorgesteld worden als een nieuwe, vernieuwende en zorgzame aanpak tot gelijkberechtiging.

Als gebaar van minachting zullen de zonden van de mensen voor Mijn Ogen verheven worden en voor Mijn altaren gebracht. Weet dat zij die beweren van Mij te komen leugenaars zijn, indien zij Mijn Heilig Woord niet handhaven en weigeren de Waarheid te verkondigen. Zij zijn bedriegers. Ik Ben het doelwit van spot, niet louter en alleen door woorden, daden en veranderingen in de Heilige Leer, maar door zorgvuldig uitgevoerde rituelen die op Mijn Altaren zullen plaatsvinden.

De dag zal komen waarop Mijn Vader zal optreden om deze laatste ontwijding te stoppen. De pogingen van Mijn vijanden om leven te brengen in hun nieuwe heidense ceremonieën zal nutteloos zijn. Zij zullen geraffineerde en onderhoudende evenementen op het getouw zetten om ‘God te eren’, maar er kan niets goeds van komen omdat de Vlam van de Heilige Geest zal ontbreken. In plaats daarvan zal slecht de walmende rook te zien zijn van een vuur dat niet kon ontstoken worden. Dat is de rook van Satan en die zal Gods kinderen verstikken.  

Jullie Jezus