1280 – De mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat zij Mij niet langer vereren
Donderdag 27 november 2014, 19.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel van het lijden dat de mensen in de komende jaren ondervinden, zal van geestelijke aard zijn.

Het geestelijk lijden zal niet alleen gevoeld worden door Mijn volgelingen die trouw blijven  aan het Woord van God, maar door alle mensen, ongeacht wat ze geloven. Satan en zijn demonen, van de hoogste tot de laagste rang, zwerven over de hele wereld rond en verspreiden haat onder Gods kinderen. Haat heeft het menselijk ras in zijn greep en kan op vele manieren waargenomen worden. Wanneer Satan een ziel in een cocon van haat verlokt, dan doet hij dat door het opwekken van gevoelens van jaloezie in de kwetsbare persoon en al snel veranderen die in haat. Haat verspreidt zich en tast elke leeftijd aan.

De geest van liefde en liefdadigheid, die eenmaal aanwezig was in de harten van de mensheid, is verzwakt en dit betekent dat de liefde die gemeenschappen, naties en landen met elkaar verbond, verbroken is. Mensen hebben de liefde in hun leven verloren omdat ze Mij niet langer vereren. Ik, Jezus Christus, ben vergeten. Ze zijn zo druk bezig met wereldse zaken dat ze voor zichzelf een zeer eenzaam bestaan hebben gecreëerd. Van zodra de liefde in jullie leven ontbreekt, blijft een groot deel van jullie achter om te verdrogen en te verschrompelen als een uitgehongerde plant.

God is Liefde en wanneer de liefde aanwezig is in de wereld dan zijn er een grotere harmonie en vrede. Het tegengestelde van liefde is haat, die afkomstig is van de duivel. Indien jullie toestaan dat de haat jullie harten vult, zal hij in jullie binnenste etteren en groeien zoals een kanker totdat hij jullie verslindt. Haat vernietigt levens en veroorzaakt vreselijke verdeeldheid. Hij vergiftigt jullie ziel. Hij maakt de zielen diep ongelukkig van diegenen  die hem hebben toegestaan om elke handeling die zij nemen te dicteren. Haat verspreidt zich heel snel van de ene ziel naar de andere, want eenmaal jullie je inlaten met een persoon die vervuld is van haat, zal hij greep op jullie krijgen door jullie ertoe te brengen gehoor te schenken aan elke mogelijke reden om hem te rechtvaardigen.

Christenen die toelaten dat haat hen inpalmt, mogen nooit zwichten om Mijn Heilige Naam te gebruiken om haat van welke aard ook tegen een ander mens op te roepen. Jullie moeten Mij  vragen om jullie ziel van haat te bevrijden, want indien jullie toelaten dat haat jullie ziel overneemt, zullen jullie Mijn Aangezicht nooit aanschouwen.

Gebruik de tijd die jullie werd verleend om Mij meer lief te hebben, want wanneer jullie echt van Mij houden, zal deze liefde wederzijds zijn. Jullie zullen dan niet in staat zijn om deel te nemen aan enige vorm van dialoog waarbij haat aanwezig is.

Bemin Mij en jullie zullen het gemakkelijker vinden om anderen lief te hebben. Indien jullie een andere persoon haten, kennen jullie Mij niet.

Jullie Jezus