1279 – Moeder van Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn
Donderdag 27 november 2014, 8.40 u.

Mijn lieve kinderen, de valse kerk – die de Kerk van mijn Zoon op aarde zal vervangen – staat klaar en alle ketterijen zullen handig verborgen zitten tussen de paragrafen van het nieuwe missaal dat het oude zal vervangen

De valse kerk van duisternis zal opgebouwd zijn om de oude Kerk te vervangen na het grote  inferno. Al wat aanwezig was in mijn Zoons Kerk zal vervangen worden door van alles dat nieuw zal zijn. Maar één zaak zal nooit veranderen. De grondvesten, waarop mijn Zoons Kerk gebouwd was, zullen niet bewegen omdat zij stevig in de grond verankerd zijn. Geen mens ter wereld zal of kan ze verzetten omdat God dat niet zal toestaan.

De kerk van duisternis zal levenloos zijn. Zij zal geen vruchten voortbrengen omdat ze op verrotte bodem gebouwd is. Alle soorten ketterijen zullen uit de mond vloeien van diegenen die vanaf haar katheders zullen preken. Zij zal een hol van ongerechtigheid worden en niets van wat zal verkondigd worden door de sprekers die haar voortreffelijkheid zullen roemen, zal ook maar enige betekenis hebben.

Dat zullen de dagen zijn waarop Christenen, te zeer beangstigd, te vermoeid en met een tekort aan werkelijk geloof, in haar muren zullen aanbidden. Niet mijn Zoon zullen zij aanbidden, maar de antichrist, want hij zal op de troon zitten die zij binnen haar muren zullen oprichten.

De antichrist zal dicht bij de plaats heersen waar mijn Zoon Zijn Kerk bouwde en veel mensen zullen geloven dat de valse kerk van Hem is, maar dat zou de grootste vergissing zijn. Ieder die bezwaren heeft tegen deze kerk, of er iets op aan te merken heeft, zal belachelijk gemaakt worden en beschuldigd van ketterij door die verraders van mijn Zoon, die zelf de grootste ketters zullen zijn die ooit de Kerk van God zijn binnengedrongen sinds de dag van haar aanvang.

Bid, bid, bid dat er een sterk leger zal overblijven van priesters van mijn Zoon die nooit zullen bezwijken onder de druk die op hen zal worden uitgeoefend.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing