1278 – Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en mijn Naam zal afgeschaft zijn
Woensdag 26 november 2014, 23.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben een Mysterie voor de wereld en alleen zij die Mij zeer nabij zijn zullen de omvang van de Liefde kennen die Ik in Mijn Hart draag voor de mensheid.

Indien ze Mijn Aangezicht konden zien, zouden ze weten hoe diep Mijn Liefde, Mijn zorg,  Mijn frustratie, Mijn woede, Mijn medeleven en Mijn verdriet voor iedereen zijn. Het is omwille van Mijn Liefde voor jullie allen dat Ik deze dingen voel en het is omwille van Mijn Godheid, en het geheim van het Verbond van Mijn Vader, dat aan de mens enkel zo veel informatie over het Bestaan van God gegeven wordt. De volledige Waarheid van Mijn komend Koninkrijk zal alleen worden bekend gemaakt aan diegenen die het binnengaan. Wees er tot dan zeker van dat Mijn Grote Heerlijkheid in ieder van jullie zal worden gemanifesteerd wanneer de dood niet langer greep op jullie zal hebben.

Jullie moeten met jullie gehele hart in deze Boodschappen vertrouwen en weten dat ze de Fontein van alle Leven bevatten. Mijn Tegenwoordigheid onder jullie, Mijn geliefde  volgelingen, wordt steeds sterker en hoe sterker zij wordt des te meer haat naar Mij zal uitgaan en naar al diegenen die op Mijn oproep voor de redding van de zielen reageren. Demonen uit elke categorie en hiërarchie van Satan hebben de zielen besmet van veel goede mensen die Mij liefhebben. Deze arme zielen zijn misleid tot het verwerpen van Mijn Laatste Plan om Mijn Restleger voor te bereiden. In plaats daarvan worden ze beïnvloed om bereidwillige deelnemers te worden in Satans leger. In veel gevallen zal Satans leger niet de indruk wekken openlijk tegen Mij zijn. Neen. Satan is veel te sluw om zijn aanwezigheid te onthullen en dus wordt elke tactiek van zijn strijd tegen deze Missie zorgvuldig opgebouwd, maar jullie zullen in staat zijn om zijn eigenschappen te herkennen. Hoogmoed, arrogantie, subtiele verzoeken om gerechtigheid - die woorden van ketterij en godslastering camoufleren - zullen aan de mensheid worden gepresenteerd als zorgzame verklaringen en publieke oproepen voor de toekenning van mensenrechten. Wanneer Mijn Kerk aan de naden begint te scheuren, zullen de meest toegewijde volgelingen van Mij dat terzijde schuiven als (behorend tot) de wisseling van de tijden: een nieuw tijdperk omdat de wereld meer verenigd wordt, ondanks de religieuze verschillen, en een nieuw begin.

Het nieuwe tijdperk van de Kerk zal beoordeeld worden als een wereldwijde evangelisatie, zoals er nog nooit een gezien werd in Mijn Kerk sinds de dagen dat Mijn apostelen hun zending begonnen. Zij zal allereerst worden verwelkomd door de seculiere wereld. Zodra de seculiere wereld dit opzet aanvaardt, zullen de leiders in Mijn Kerk gedwongen zijn om dit nieuwe tijdperk, waarin de Kerk en de seculiere wereld als één geworden zijn, toe te juichen. Ketterijen zullen in overvloed voorkomen en Mijn Naam zal afgeschaft zijn.

De Mijnen zullen nooit opgeven en grote gunsten zullen op vele manieren aan hen worden toegekend. Angst zal hen niet tegenhouden in hun strijd tegen Satans leger. Hun stemmen zullen luid weerklinken aangezien de Heilige Geest hen zal sterken op manieren die velen zullen verbazen. Zij zullen ten koste van alles de Waarheid handhaven en de Hemelse Hiërarchie, alle engelen en heiligen zullen met hen marcheren. Elke belediging zal op hen neerkomen, elke hindernis zal hen voor de voeten gegooid worden en elke vloek naar hen uitgespuwd. Maar niets zal hen stoppen en Ik, Jezus Christus, zal hun hart vullen met moed, vastberadenheid en de wil om allen te weerstaan die Mij zullen verraden en die hen zullen vervolgen omdat zij de Waarheid spreken.

Jullie mogen nooit bang zijn om het Heilige Woord van God steeds opnieuw te herhalen want miljoenen zullen de leugens niet herkennen die binnenkort Mijn Heilige Leer  zullen vervangen.

Ik zal vele dappere mannen en vrouwen uit alle hoeken van de wereld doen opstaan, om het Ware Woord van God te verkondigen, zoals het in de Allerheiligste Bijbel werd neergelegd. Als ze de Waarheid bekrachtigen zullen ze worden uitgedaagd door leugenaars, die verwrongen logica zullen gebruiken om hen tegen te spreken. Mijn vijanden zullen in grote aantallen de kop opsteken en met theologische argumenten komen aandraven die het Woord van God zullen ondermijnen in de aanloop naar Mijn Tweede Komst. Zij zullen geconfronteerd worden met vele dwalende gewijde dienaren van Mij, die door Mijn Tegenstander zullen bedrogen zijn.

De stem van Mijn vijanden zal luid weerklinken tot ze schor zijn, obsceniteiten schreeuwend  met een haat die uit elke porie van hun lichaam stroomt tegen diegenen die Mijn Restleger aanvoeren. Ze zullen nooit opgeven in hun vervolging van alle Christenen tot de Dag waarop  Ik kom om te oordelen. En dan zal alles stil worden – geen enkel geluid zullen ze uitbrengen want dan pas zullen zij de vreselijke waarheid beseffen en hoe ze Mij hebben verraden.

Jullie Jezus