1277 – De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal kreunen in pijn
Maandag 24 november 2014, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel vertroosting heb Ik in deze tijd nodig nu zoveel mensen van Mij zijn afgevallen. Mijn Tranen vloeien in grote stromen nu Satans leger, besmet met een van de gemeenste van zijn demonen, Jezabel, velen verlokt heeft van diegenen die belijden dat zij Mij vertegenwoordigen. Hoeveel hebben zij vergeten en hoe weinig hebben zij onthouden van Mijn Belofte om terug te komen.

De tijd van Mijn Tweede Komst komt zeer nabij en Satans leger heeft zich in grote aantallen verzameld, klaar om de strijd aan te gaan met diegenen die Ik de Mijnen noem. Dit boosaardige leger zal aangevoerd worden door Mijn vijanden en er is niets dat zij onverlet zullen laten bij hun pogingen om de wereld in hun valsheden te doen geloven. Sprekend in Mijn Naam zullen zij heilige mannen en vrouwen meevoeren en zij zullen een kracht worden waarmee rekening moet gehouden worden. Met enthousiasme omarmd door een seculiere wereld, zullen zij het aanzicht van de aarde veranderen en in hun spoor verwoesting teweegbrengen.

De aarde, aangetast door hun goddeloze wegen, zal kreunen in pijn en daarmee gepaard zal een grote ontreddering gezien worden. Elke boze daad van heiligschennis die zij aan Mijn Lichaam zullen toebrengen, zal zichtbaar worden door veranderingen van het klimaat, misoogsten, wijzigingen in de atmosfeer en een overstroming van zo’n omvang dat er weinig naties op aarde zullen zijn die niet geraakt worden door hun activiteiten. Mijn Vader zal hun groot lijden opleggen.

Voor iedereen die zij in Mijn Naam zullen veroordelen zullen zij zelf ook veroordeeld worden. Voor elke pijniging die zij toebrengen aan Gods kinderen zullen zij zelf ook dezelfde  pijn ondergaan. De hel die zij voor miljoenen mensen zullen brengen, zal resulteren in een bestraffing die gelijkaardig zal zijn als de vuren die dagelijks branden in de eeuwige afgrond.

De Poorten van de Hemel zullen voor hun neus worden dichtgeslagen en zij zullen in doodsangst schreeuwen wanneer zij, op de Laatste Dag, verblind zullen worden door Mijn Licht. Zij zullen weglopen als de lafaards die ze zijn, en trachten een schuilplaats te vinden voor Mijn Gerechtigheid maar zij zullen geen plaats van troost vinden. Verblind zullen zij rennen en vallen en er zal voor hen nergens een plaats zijn om naartoe te gaan. Achtergelaten, zal geen van hen de sterkte hebben of de wilskracht om te vragen om Mijn Hulp, want zij zullen al het Leven afgesneden hebben dat zij konden gehad hebben, maar waarover zij niet langer kunnen beschikken.

Luister nu naar Mij, wanneer Ik plechtig verklaar dat de mens die leeft naar Mijn Woord en die Mij trouw blijft, niets te vrezen heeft. De mens echter die Mij vervloekt en die de deur naar Mijn Koninkrijk stevig achter zich vergrendelt, hij zal verstoten worden.

Jullie Jezus